08. 06. 2020 Téma: Zemědělství

Boj se suchem pomocí chytrého zavlažování

V příštím týdnu „oslavíme“ den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Podívejme se společně při této příležitosti na jednu ze zbraní, kterou v boji proti suchu máme. Tušíte správně – IoT technologie. Proč je při zvládání sucha zapojit? A jak?

Boj se suchem pomocí chytrého zavlažování

Máme za sebou několik let s podprůměrným úhrnem srážek a nejspíš už tedy nikdo nebude rozporovat, že sucho je problém. Svědčí o tom i dubnový průzkum společnosti Median, který si objednal Český rozhlas. Vyplynulo z něj, že právě sucha se aktuálně bojí nejvíc Čechů (54 %).

54 procent Čechů se nejvíc bojí sucha

Zdroj: Český Rozhlas / Median

Existuje spousta možností, jak v zápolením s úbytkem srážek a klesající hladinou spodních vod mohou přispět jednotlivci i firmy. I v ČR vzniká spousta chvályhodných iniciativ, které se snaží pomoct. Od sázení stromů a lesů až po jezírka na zahradě.

Podívejme se ale, jak se dají využít moderní IoT technologie. Díky nim může být totiž boj se suchem efektivnější. Jako jedna z oblastí, pro které je spotřeba vody kritická, je zemědělství. Zaměřme se zejména na to, co každého napadne asi nejdřív – zavlažování a zalévání. Podíváme se ale i na další oblasti

Jak pomůže chytré zavlažování?

Když bojujete s nedostatkem vody a se suchem, musíte být při zavlažování opatrnější. To je přirozené. Kromě správného výběru plodin a odrůd se také můžete podívat na to, jak vám mohou pomoci technologie. Jak to potom může vypadat?

Základem je neuvěřitelná škála IoT senzorů. Ty totiž dokáží měřit, zaznamenávat a odesílat takové údaje, že se tomu mnozí farmáři zprvu zdráhají uvěřit. Hladina spodní vody, hladina vody ve studni, rychlost, za kterou se studna doplňuje, kvalita vody. O tom všem máte neustále přehled. A s tím může chytrý zavlažovací systém počítat.

Dál také může využít informace o vlhkosti v půdě a vlhkosti vzduchu nebo dokonce o vlhkosti v listech rostlin.

Citlivý senzor pohlídá vlhkost listů v porostu
Citlivý senzor pohlídá vlhkost listů v porostu. Zdroj: Agdata.cz

Věděli jste, že…?

Pro pěstování borůvek je kritická teplota a vlhkost v porostu? Ovlivňuje to totiž dozrávání plodů. Když teplota a vlhkost nejsou optimální, mohou se objevit plísně a začít se množit škůdci. Proto se teplota a vlhkost sleduje pomocí IoT senzorů a sond.

Půdní sondy pro sledování vlhkosti půdy v porostu
Půdní sondy pro sledování vlhkosti půdy v porostu. Zdroj: Agdata.cz
 

Věděli jste, že…?

Schopnost půdy vsakovat vodu je velmi zajímavá pro zemědělce, kteří se věnují pěstování cibule, brambor nebo chmele nebo jiných plodin, kde se dá využít automatické zavlažování. Pokud je zavlažovací systém správně nastavený, nebo je rovnou chytrý, může vedle vody značně ušetřit také náklady na energie.

Autonomní zavlažovací systém?

Když farmář ze zkušeností ví (nebo díky datům z IoT senzorů vypozoruje), jaké podmínky jsou pro plodiny ideální, jaké jsou dostačující a jak např. reagovat na povětrnostní podmínky, může s využitím zmíněných senzorů buď využít data sám a rozhodnout kdy a jak zavlažovat, nebo může jít ještě dál. Díky propojení IoT s umělou inteligencí si dokonce může nechat sestavit zavlažovací systém, který se postará o přísun správného množství vody ve správný čas. Sám.

Chytrý systém totiž pomocí IoT senzorů sleduje také například lokální meteorologické podmínky, na základě kterých se například může rozhodnout, že sprinklery počkají se zavlažováním, protože zatím eviduje mírné ale dostačující dešťové srážky. A protože je pomocí IoT sítě, např. LoRaWAN, připojený k internetu, může díky předpovědi počasí teoreticky dopředu vědět, že déšť potrvá ještě 4 hodiny. A až přestane pršet, zjistí si, jestli vlhkost pronikla dostatečně hluboko do půdy v dostatečném množství. Když ne, teprve začne zalévat.

Meteo stanice
Meteo stanice – zaznamená srážky, teplotu, vlhkost a tlak vzduchu, směr a rychlost větru. Zdroj Agdata.cz

Nápad propojit zavlažovací systém s předpovědí počasí a umělou inteligencí není úplně nový. Například už v roce 2018 uspěl v jihomoravském kole soutěže T-Mobile Rozjezdy se svým zavlažovacím systémem s umělou inteligencí Vratislav Čmiel z brněnského VUT.

A IoT řešení pro farmy a zemědělství obecně stále přibývá. Například společnost Agdata nebo LESPROJEKT-SLUŽBY nabízí hned několik takových.

Existují dokonce už i technologie, které pomohou odhalit místa a plochy, která jsou náchylná k erozi. Zemědělci tak mohou včas přijmout opatření, která jim mohou ušetřit nemalé starosti.

Spotřeba vody s bojem proti suchu úzce souvisí. Pomoc nabízí kvalitní monitoring

Monitoring spotřeby vody ve městech a budovách

Nesmíme zapomenout ani na řešení a nástroje, které jednoduše šetří spotřebu vody.  Ať už tak, že včas dokáží upozornit na havárii a únik, případně ji dokonce předpovědět, nebo tak, že dávají možnost sledovat spotřebu vody, aktuálně i dlouhodobě. Díky takovým datům je pak možné spotřebu optimalizovat. Řeč je o IoT řešení pro dálkový monitoring spotřeby vody, průtokoměrech, snímačích hladiny apod.  

Chytrý vodostop dokáže ochránit vás i sousedy před následky havárie a tím ušetří spoustu peněz
Chytrý vodostop dokáže odhalit únik vody vzniklý např. prasklou hadicí. Sám přívod vody zastaví a majiteli nebo správci pošle upozornění na mobil. Zdroj: FLEA

Takové řešení, dnes už bychom řekli poměrně běžné, dokáže ušetřit spoustu vody. Úspora může být zásadní zejména ve městech při zkvalitňování vodohospodářské infrastruktury. Starostové českých měst si pochvalují IoT systémy, které dokáží monitorovat průtok a spotřebu vody. Díky tomu dokáží včas odhalit hlavně havárie a únik vody. Což může v důsledku zachránit poměrně značná množství pitné vody. Navíc jsou tyto technologie často už připravené také na dálkové odečty vodoměrů, což je pro města a obce velmi přínosné i z pohledu úspor času a kapacit.

A zapomenout nesmíme ani na průmysl. Ten je z pohledu úspory vody klíčovou oblastí. Mnoho výrobních společností ke svému fungování potřebuje velké množství vody. Tady už se dá počítat i s úsporami založenými na optimalizaci spotřeby.

Už dnes se k tomu využívají komplexní průmyslové systémy postavené na IoT technologiích. Příkladem může být třeba řešení Automatizace v provozu výrobního podniku od společnosti Flowbox, které dokáže odhalit spoustu problematických procesů a neefektivního nakládání se zdroji a energiemi a efektivně to vyřešit.

A na závěr ještě Česko jako země bazénů

Letecké pohledy na česká města a vesnice v nás mohou zbudit dojem, že jsme bazénová velmoc. Už v roce 2012 se psalo, že jich na počet obyvatel u nás najdete víc než v sousedním Německu. V roce 2017 už byl bazén na každé třetí zahradě rodinného domu (nebo chaty), což prakticky znamená víc než 400 000 na pevno umístěných bazénů. Objem vody, který se do nich vejde, už je nezanedbatelný. Proto je žádoucí, aby voda v bazénu vydržela co nejdelší dobu.


V Česku už je na víc než 400 000 zahradách bazén. Do tohoto čísla se navíc nezapočítavají volně stojící, nafukovací a ty, které nejsou na zahradě celoročně. Ilustrační foto

A tady opět přichází ke slovu IoT technologie. Pomocí ní totiž můžete například pomocí IoT senzorů sledovat, jestli neklesá hladina, nebo jaká je kvalita vody (např. pH, chemické nebo mechanické znečištění). Díky IoT senzorům se voda neztrácí vlivem poškození bazénu nebo potrubí. A navíc se nemusí často měnit.

Zajímá vás chytré zavlažování nebo jiné IoT řešení pro zemědělce?

Jestli hledáte způsob, jak zefektivnit nakládání z vodou, jak přesně měřit její spotřebu, napište nám a společně vymyslíme, jak může IoT technologie pomoct i vám.

Zeptejte se nás na IoT technologie pro zemědělství

Články na podobné téma
Internet a IoT sítě v divoké přírodě

Internet a IoT sítě v divoké přírodě

Každou hodinu na planetě vyhynou tři živočišné druhy a ročně je jich ohroženo na třicet tisíc. Divoce žijící zvířata ohrožuje expanze lidské činnosti, která je připravuje o přirozené prostředí k …
2024-05-30
Chytré úly zachraňují včely

Chytré úly zachraňují včely

Některé oblasti lidské činnosti nám připadají skutečně velice vzdálené od světa plného technologií, analýzy dat, aplikací a zařízení. Patří sem například některá tradiční odvětví zemědělství,…
2024-04-26
IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

Přes veškeré snahy je v ovzduší, vodě, i půdě příliš mnoho škodlivých látek. Naše planeta se stále neuzdravuje. Ledovce tají a hladiny oceánů se zvedají. Ochranu životního prostředí bude třeba řešit…
2023-08-21