Flowbox s.r.o.

Profil v oblasti internetu věcí (IoT):

Vyvíjíme a implementujeme integrační platformu pro online měření, analýzu a automatizované řízení technologií ve městech, budovách, průmyslových podnicích, bytových komplexech a dalších. Integrace libovolných IoT zařízení a využití kterékoliv dostupné IoT přenosové technologie jedna z částí, které platforma Flowbox umožňuje. Podpora průmyslových protokolů a protokolů pro řízení budov, tedy integrací dalších technologií kromě IoT senzorů je Flowbox ideální platformou pro zastřešení celého komplexu prvků nacházejících se v prostředí, které je potřebné vzájemně propojit, sledovat a automatizovaně řídit.

Naše hlavní činnost:

Prodej licencí, konzultace, návrh projektů, implementace

Jak dlouho se věnujeme IoT:

více než 3 roky


Rozsah nabízených IoT služeb:

End-to-End řešení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

Oblast využití:

 • město, kraj, region, veřejná správa
 • firmy a průmysl
 • odečty a spotřeba
 • agro a environment
 • chytré budovy
 • doprava a distribuce
 • zdraví a sociální služby
 • služby pro IoT poskytovatele

Podporovaná konektivita:

 • LoRaWAN
 • Ethernet
 • WIFI
 • GSM/LTE
 • NB-IoT
 • ZigBee
 • proprietární (např. IQRF)
 • Sigfox
 • Jiný typ služeb

Naše IoT řešení

Automatizace v provozu výrobního podniku

Automatizace v provozu výrobního podniku

V době navázání spolupráce klient intenzivně hledal řešení pro celou řadu problematických oblastí, se kterými se dlouhodobě ve svém provozu potýkal: 1. Absence měření spotřeb energií Bez znalosti skutečných spotřeb nebylo možné eliminovat zbytečné úniky, případně kontrolovat optimální funkci nebo souběh spotřebičů. Pokud byl nějaký únik nebo plýtvání odhaleno, došlo k tomu většinou jen náhodně, a až po delší době. Znalost spotřeby jednotlivých výrobních strojů a provozů je pro předmět činnosti klienta klíčová při vytváření nákladových sazeb. Historicky byla spotřeba pouze odhadována podle údajů uváděných výrobci zařízení, což se po zavedení přesného měření ukázalo jako velmi nepřesné. 2. Absence centralizace dohledu a řízení celého provozu Bez možnosti centralizovaného řízení a monitoringu klient řešil riziko penalizace za překročení špičkových odběrů tím, že sjednával nadbytečné smluvní maximum, které byl následně nucen zbytečně platit. I přes využití profesionálních kompenzátorů byl klient průběžně penalizován za jalovou energii. Jednotlivé dílčí autonomní regulace a měřiče nebylo možno integrovat do jednoho prostředí, monitorovat a ovládat je centralizovaně. Bylo proto nutné každý obsluhovat zvlášť, ručně, v místě jeho provozu, a současně zajistit i jejich pravidelnou vizuální kontrolu funkčnosti. 3. Nedostatečné možnosti ovládání jednotlivých zařízení Funkce některých lokálních regulátorů byly pouze základní a neumožňovaly jakékoliv programování. Spotřebiče spolu nekomunikovaly a bylo obtížné je nastavit tak, aby se vzájemně neovlivňovaly (např. topení vs. nucená ventilace). Jakákoliv úprava parametrů byla zdlouhavá a neefektivní. Chyběla jakákoliv zpětná vazba o tom, kdy bylo zařízení v provozu, a s jakou spotřebou. 4. Neoprávněné zásahy pracovníků do dílčích regulací Ve složitém provozu s mnoha pracovníky se klient často setkával s tím, že zaměstnanci neoprávněně zasahovali do řízení jednotlivých zařízení. Tyto zásahy bylo v případě lokálních ovladačů velmi obtížné zjišťovat, plně eliminovat a současně prokazovat. V provozu a ostatních prostorách společnosti tak docházelo k situacím, kdy nechtěné a neodborné zásahy do dílčích regulací způsobily naprosto protichůdnou funkci jednotlivých spotřebičů, a výrazně tak navyšovaly energetickou náročnost provozu.