Automatizace v provozu výrobního podniku

V době navázání spolupráce klient intenzivně hledal řešení pro celou řadu problematických oblastí, se kterými se dlouhodobě ve svém provozu potýkal: 1. Absence měření spotřeb energií Bez znalosti skutečných spotřeb nebylo možné eliminovat zbytečné…

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Nemocnice
 • Hrady a zámky
 • Bezpečnost práce
 • Predictive maintenance
 • Facility management a kanceláře
 • Dům seniorů
 • Domácnost
 • Místní samospráva
 • Továrna
 • Obchodní domy a retail
 • Zábavní střediska
 • Letiště a nádraží
 • Svozové a úkolidové firmy
 • Hotely a restaurace
 • Doly a štěrkovny
 • Vodní hospodářství

Detail IoT řešení

V době navázání spolupráce klient intenzivně hledal řešení pro celou řadu problematických oblastí, se kterými se dlouhodobě ve svém provozu potýkal: 1. Absence měření spotřeb energií Bez znalosti skutečných spotřeb nebylo možné eliminovat zbytečné úniky, případně kontrolovat optimální funkci nebo souběh spotřebičů. Pokud byl nějaký únik nebo plýtvání odhaleno, došlo k tomu většinou jen náhodně, a až po delší době. Znalost spotřeby jednotlivých výrobních strojů a provozů je pro předmět činnosti klienta klíčová při vytváření nákladových sazeb. Historicky byla spotřeba pouze odhadována podle údajů uváděných výrobci zařízení, což se po zavedení přesného měření ukázalo jako velmi nepřesné. 2. Absence centralizace dohledu a řízení celého provozu Bez možnosti centralizovaného řízení a monitoringu klient řešil riziko penalizace za překročení špičkových odběrů tím, že sjednával nadbytečné smluvní maximum, které byl následně nucen zbytečně platit. I přes využití profesionálních kompenzátorů byl klient průběžně penalizován za jalovou energii. Jednotlivé dílčí autonomní regulace a měřiče nebylo možno integrovat do jednoho prostředí, monitorovat a ovládat je centralizovaně. Bylo proto nutné každý obsluhovat zvlášť, ručně, v místě jeho provozu, a současně zajistit i jejich pravidelnou vizuální kontrolu funkčnosti. 3. Nedostatečné možnosti ovládání jednotlivých zařízení Funkce některých lokálních regulátorů byly pouze základní a neumožňovaly jakékoliv programování. Spotřebiče spolu nekomunikovaly a bylo obtížné je nastavit tak, aby se vzájemně neovlivňovaly (např. topení vs. nucená ventilace). Jakákoliv úprava parametrů byla zdlouhavá a neefektivní. Chyběla jakákoliv zpětná vazba o tom, kdy bylo zařízení v provozu, a s jakou spotřebou. 4. Neoprávněné zásahy pracovníků do dílčích regulací Ve složitém provozu s mnoha pracovníky se klient často setkával s tím, že zaměstnanci neoprávněně zasahovali do řízení jednotlivých zařízení. Tyto zásahy bylo v případě lokálních ovladačů velmi obtížné zjišťovat, plně eliminovat a současně prokazovat. V provozu a ostatních prostorách společnosti tak docházelo k situacím, kdy nechtěné a neodborné zásahy do dílčích regulací způsobily naprosto protichůdnou funkci jednotlivých spotřebičů, a výrazně tak navyšovaly energetickou náročnost provozu.

Co se pomocí IoT měří:

Standardně v architektuře Flowbox řešení využíváme IoT zařízení pro vzdálený odečet energií, kvalitu ovzduší, teplotu zařízení, meteo, osvit, parkování-obsazenost, pohyb, a další

Příklad použití:

Projekt pro výrobní podnik byl realizován v plném provozu, bez přerušení strojní výroby. Jádrem celého systému se stala centrální jednotka FlowBox provozovaná na rackovém serveru Synology RackStation dimenzovaném pro trvalou vysokou zátěž.V této jednotce jsou centrálně nastavena a řízena veškerá pravidla pro monitoring, řízení a optimální souběh jednotlivých spotřebičů a periferií pro všechny objekty společnosti. Podpůrná senzorová síť byla vystavěna s využitím kvalitních českých komponent. Ovládání celého systému a zobrazování potřebných přehledů je zajištěno jak z pevně instalovaných dotykových panelů na příslušných provozních lokalitách, tak z přenosných tabletů, notebooků i chytrých telefonů. Celý systém je plně přístupný odkudkoli ze světa. Dohledové a řídící funkce systému byly individuálně nastaveny pro jednotlivé kategorie oprávněných osob. Odlišně pro zaměstnance, mistry ve výrobě a různé úrovně managementu. Celkově bylo v rámci projektu do systému integrováno více než 120 koncových spotřebičů a zařízení, zejména pak: » Plynové kotle » Infrazářiče » Rekuperační jednotky » Ventilátory v několika okruzích » Topná tělesa » Řízení odsávaní od teplo generujících strojů » Sahary » Destratifikátory » Elektricky ovládané světlíky » LED osvětlení výrobních prostor » Kamerový systém » Průmyslové stroje Senzorová síť kromě jiných veličin u technického vybavení měří také teplotu, vlhost, osvit,atd..

Přínosy:

Přínosy, úspory a návratnost systému Implementace systému FlowBox přinesla kontrolu, optimalizaci, flexibilitu a úspory ve všech oblastech provozu společnosti: » trvalé přesné měření jednotlivých provozů a spotřebičů odhalilo veškeré neefektivní využívání zdrojů (výrobcem chybně nastavená zařízení, špatně fungující autonomní regulaci, současně spuštěnou klimatizací a topením ve stejném prostoru, atd.) » dílčí měření poskytuje přesné vstupy do nákladových modelů pro cenotvorbu a řízení firmy » eliminací zásahů neoprávněných osob do regulací jednotlivých spotřebičů se zamezilo nechtěným úpravám optimálních nastavení, a tím nekontrolovatelnému a neprokazatelnému plýtvání » zavedení autonomního centralizovaného řízení vytápění a vzduchotechniky, s možností zpětného vyhodnocování efektivity jejich fungování jako celku, přineslo optimalizaci a výrazné snížení souvisejících nákladů » systém samostatně optimalizuje souběh všech funkčních prvků vytápění a vzduchotechniky a zajišťuje využití nejlevnějších zdrojů dostupných v daný okamžik pro danou potřebu (např. odpadní teplo z výroby zdarma zajišťuje vhodnou tepelnou pohodu v administrativních prostorách a ohřev veškeré TUV) » hlavní řídící jednotka FlowBox nahradila dílčí řídící jednotky vytápění, osvětlení, větrání a vzduchotechniky, a tím došlo k úspoře nákladů na jejich pořízení nebo výměnu » automatickou regulací úrovně osvětlení výrobních prostor došlo k 40% úspoře nákladů » řízením 1⁄4 hodinového maxima a vykrytím odběrových špiček se eliminovaly dříve časté penalizace za překročení smluveného odběru » spolehlivé centralizované řízení spotřebičů, spolu s automatickou regulací špičkových odběrů, umožnilo snížit smluvní špičkový odběr o 15%, čímž došlo k úspoře ve výši pravidelných plateb » trvalý monitoring účiníku a jalové spotřeby zamezil dříve se opakujícím penalizacím v řádech set tisíc Kč ročně

Další rozvoj:

Postupné pokrývání všech dalších hal, které se v pondiku staví za účelem rozšíření kapacit výroby, připojování nově nakoupených technologií.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

města (nemocnice, úřední budovy, školy, sportovní budovy a areály, ulice - osvětlení/parkování/atd) výrobní nebo zpracovatelské podniky všecho druhu kancelářské budovy jakékoliv velikosti budovy datacenter energetický sektor (smart metering,smart grid) obchodní domy, aqua-centra, řeťezce - benzínky, obchodní řeťezce

vodní hospodářství

Lokalita:

Tato instalace je v ČR, možnost nasazení Flowbox je však mezinárodní

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

po celé ČR