První výzvou je rozmanitost technologií

Stovky výrobců hardwaru, kteří používají desítky komunikačních protokolů. Každý vhodný pro určitý use case, typicky ale fungují vedle sebe a je třeba je integrovat do jednoho použitelného systému. Další výzvou je stavba úplně nové IoT sítě a pokrytí velkého prostoru. Monitoring sítě, která umožňuje obousměrnou komunikaci, analýzu metadat, provoz milionů zařízení a to vše ve veřejném pásmu za velmi malých datových toků. V neposlední řadě je pak potřeba správně integrovat získaná data do použitelné aplikace, která si najde své zákazníky a reálné implementace.

About
About
 

V progresivním světě ICT málokterá společnost je schopná dostát natolik různorodých závazkům v tak vysoké kvalitě. I proto jsme se v Českých Radiokomunikacích rozhodli realizovat strategii prodeje IoT, jako strategii partnerskou. Snažíme se vyhledávat na trhu firmy, které jsou schopny a ochotny spolupracovat s námi na vizi Internetu věcí a které přispějí svojí expertízou. Hledáme partnery, kteří vyrábějí kvalitní hardware, hledáme partnery na datovou analýzu, na realizaci aplikační vrstvy. Abychom dokázali kvalitně pracovat s našimi zákazníky a vyřizovat jejich potřeby

Zde můžete prezentovat svá řešení, hardware, software i Vaši společnost a sdělit potenciálním klientům, že právě vaše řešení stojí za implementaci. IoTPort umožňuje i efektivní správu vašich řešení a komunikaci s Českými Radiokomunikacemi. Budeme rádi když se zapojíte do našeho partnerského programu.