Dálkové odečty vody

Havárie způsobená prasklým potrubím a vysoké škody v důsledku pozdního zjištění aktuálního stavu. Prostřednictvím IoT sítí může zákazník v reálném čase sledovat v mobilní aplikaci spotřebu vody nebo reagovat na havárii a zabránit tak škodám. Vodárny…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Vodní hospodářství

Detail IoT řešení

Havárie způsobená prasklým potrubím a vysoké škody v důsledku pozdního zjištění aktuálního stavu. Prostřednictvím IoT sítí může zákazník v reálném čase sledovat v mobilní aplikaci spotřebu vody nebo reagovat na havárii a zabránit tak škodám. Vodárny zase řídí a monitorují svěřený majetek pomocí dispečerských systémů, mohou omezit a předvídat významné havárie, stejně jako efektivně nastavit plán obnovy a ekonomicky optimální rozvoj sítí.

Co se pomocí IoT měří:

Dálkové odečty vody - Komplexní systém pro správu odečtů, a to včetně pokročilé modulární mobilní aplikace, která usnadňuje práci v terénu. Smart Merering Grid Unikátní koncept Smart Metering Grid získává data zaslaná pomocí loT sítí, z lokálních bezdrátových odečtů i fyzických odečtů. Ty integruje na jedno bezpečné místo (SMG Server), odkud míří do všech systémů vodárny, včetně zákaznického informačního systému. Pro řešení podpory práce v terénu je určena modulární mobilní aplikace SMG Mobile. Správa celého systému, diagnostika, podpora provozu, řízení odečtů a celá řada dalších funkcí probíhá prostřednictvím SMG Client-Windows klientské aplikace SMG Server.

Příklad použití:

V Obci Předmíř bylo osazeno 96 kompatibilních vodoměrů Odečtovými hlavami pro sledování spotřeby vody v reálném čase a okamžité hlášení a vyhodnocení vzniklých alarmových událostí. Na konkrétní kompatibilní vodoměry byly umístěny senzory, které jsou propojeny s Odečtovou hlavou. Ta bezdrátově komunikuje prostřednictvím IoT sítí s SMG Serverem, kde se data bezpečně ukládají, odtud míří do všech systémů vodárny, včetně zákaznického informačního systému.

Přínosy:

SOUKROMÍ - Odečty probíhají bez nutnosti vstupu do vašeho soukromí (pozemek, nemovitost, byt). BEZPEČNOST - Již žádné úrazy při samoodečtech. Konec falešných pracovníků, kteří se dožadují vstupu do vašeho soukromí pod záminkou odečtu vody. KVALITA - Minimalizujte riziko reklamací souvisejících s chybami při fyzických odečtech. KONTROLA - Mějte vaši spotřebu pod kontrolou 24h denně. Prostřednictvím mobilních webových aplikací sledujte vlastní spotřebu vody. DOSTUPNOST - Sdílení informací je jednodušší než kdykoliv dříve. Nastavte si vámi preferovanou formu komunikace a mějte věci pod kontrolou. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - Nechte se bezprostředně informovat o mimořádných událostech jako jsou mimořádné odběry, zaplavení či zamrznutí vodoměru.

Další rozvoj:

Dálkové odečty energie (teplo, elektřina).

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Města, vodárenské společnosti

vodní hospodářství

Lokalita:

celá ČR

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Pražské vodovody a kanalizace....