IoT.water s.r.o.

Profil v oblasti internetu věcí (IoT):

Řešení IoT.water umožňuje zasílání odečtů přes IoT sítě SIGFOX, LoRaWAN a Nb-IoT . Na základě pilotního testování jsme ověřili možnost odesílat až 90% všech dat přes tyto sítě. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nelze data přenést přes IoT sítě, je možné bezdrátově načíst data pochůzkou či pojezdem. Mobilní aplikace od IoT.water současně umožňuje realizovat fyzické odečty i na vodoměrech neosazených dálkovým přenosem. Fyzický odečet je tak do několika vteřin na datovém serveru pomocí mobilní aplikace a přenosu dat přes GSM sítě. Součástí řešení IoT.water je serverové, databázové a softwarové řešení. Systém je plně kompatibilní s ZIS (USYS). Vysílač představuje radiový modul umožňující obousměrnou komunikaci mezi IoT sítěmi, Přijímačem a Mobilní aplikací. Životnost (záruka) Vysílače je 12 let. Životnost baterií je, v závislosti na frekvenci přenosu dat, 7 až 12 let. Baterie lze u výrobce vyměnit bez dopadu do záručních podmínek Vysílače. Mobilní odečtový přijímač (MOP) je nedílnou součástí komplexního řešení IoT.water. MOP má několik základních účelů použití. Slouží pro nastavení a instalaci Vysílače. Současně slouží pro lokální bezdrátový odečet pochůzkou či pojezdem za situace, že se data nepodařilo přenést přes IoT síť. V neposlední řadě je možné pomocí MOP vyčítat data z interní paměti. Mobilní aplikace IoT.water funguje na OS Android a je možné ji nahrát na jakékoliv mobilní zařízení s tímto OS. Mobilní aplikace umožnuje komunikaci s Vysílačem při nastavení a instalaci, stahování dat z interní paměti a samozřejmě načítání dat z pochůzkového či pojezdového módu. Mobilní aplikace získaná data přenáší pomocí GSM sítě do informačního systému pro další možné použití. Mobilní aplikace umožnuje také zadávání fyzických odečtů za situace, kdy vodoměr není osazen systémem dálkového odečtu, či není možné informace získat z důvodu poruchy Vysílače. Mobilní aplikace spolupracuje s modulem pro správu a tvorbu odečtových tras. Odečítač pak velmi ocení funkci přehledného mapového rozhraní s informacemi o odečtených Vysílačích.

Naše hlavní činnost:

Dálkové odečty vody přes IoT sítě

Jak dlouho se věnujeme IoT:

více než 3 roky


Rozsah nabízených IoT služeb:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

Oblast využití:

  • město, kraj, region, veřejná správa
  • firmy a průmysl
  • odečty a spotřeba
  • chytré budovy
  • pretotyping/piloty

Podporovaná konektivita:

  • LoRaWAN
  • NB-IoT
  • Sigfox

Naše IoT řešení

Dálkové odečty vody

Dálkové odečty vody

Havárie způsobená prasklým potrubím a vysoké škody v důsledku pozdního zjištění aktuálního stavu. Prostřednictvím IoT sítí může zákazník v reálném čase sledovat v mobilní aplikaci spotřebu vody nebo reagovat na havárii a zabránit tak škodám. Vodárny zase řídí a monitorují svěřený majetek pomocí dispečerských systémů, mohou omezit a předvídat významné havárie, stejně jako efektivně nastavit plán obnovy a ekonomicky optimální rozvoj sítí.