Monitoring lokálních meteorologických podmínek

Pro některé činnosti v zemědělské výrobě je třeba znát aktuální meteo podmínky v dané lokalitě.

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
  • Místní samospráva
  • Doly a štěrkovny
  • Vodní hospodářství

Detail IoT řešení

Pro některé činnosti v zemědělské výrobě je třeba znát aktuální meteo podmínky v dané lokalitě.

Co se pomocí IoT měří:

Běžné meteorologické podmínky

Příklad použití:

Měření lokálních meteorologických podmínek

Přínosy:

V případě rozlehlých zemědělských farem získané informace z jednotlivých lokalit pomáhají při řídících a rozhodovacích procesech

Další rozvoj:

Napojení do systému MeteoBlue pro zpřesnění lokální předpovědi počasí

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Města, zemědělské podniky,

vodní hospodářství

Lokalita:

Olomoucký kraj

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Kojčice - Krasíkovice

Další řešení dodavatele LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o.

Měření teplotních a vlhkostních podmínek v porostu

Technologie precizního zemědělství vyžadují pro některé činnosti detailní informace o aktuálních podmínkách

Měření hladiny podzemní vody

Problém ochrany lužních lesů při střetu s požadavky na využití zdrojů pitné vody