Monitoring lokálních meteorologických podmínek

Kategorie řešení:

  • Agro a environment
  • Město, kraj, region, veřejná správa

Vhodné pro:

  • pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
  • místní samospráva
  • doly a štěrkovny
  • vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Tršická zemědělská

Lokalita:

Olomoucký kraj

Rozsah dodávky:

HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

Detail IoT řešení

Pro některé činnosti v zemědělské výrobě je třeba znát aktuální meteo podmínky v dané lokalitě.

Co se pomocí IoT měří:

Běžné meteorologické podmínky

Příklad použití:

Měření lokálních meteorologických podmínek

Přínosy:

V případě rozlehlých zemědělských farem získané informace z jednotlivých lokalit pomáhají při řídících a rozhodovacích procesech

Další rozvoj:

Napojení do systému MeteoBlue pro zpřesnění lokální předpovědi počasí

Kde všude se řešení hodí:

Města, zemědělské podniky,

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Kojčice - Krasíkovice

Další naše IoT řešení

Měření teplotních a vlhkostních podmínek v porostu

Technologie precizního zemědělství vyžadují pro některé činnosti detailní informace o aktuálních podmínkách

Měření hladiny podzemní vody

Problém ochrany lužních lesů při střetu s požadavky na využití zdrojů pitné vody