Měření hladiny podzemní vody

Kategorie řešení:

  • Agro a environment

Vhodné pro:

  • pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
  • doly a štěrkovny
  • vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Litovelské Pomoraví

Lokalita:

Olomoucký kraj

Rozsah dodávky:

HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

Detail IoT řešení

Problém ochrany lužních lesů při střetu s požadavky na využití zdrojů pitné vody

Co se pomocí IoT měří:

Hladina podzemní vody v monitorovacích vrtech na území CHKO

Příklad použití:

Monitoring dlouhodobých změn výšky hladiny podzemní vody. Dlouhodobá změna hladiny ( snížení i zvýšení ) má negativní vliv na porost lužního lesa

Přínosy:

On-line monitoring stavu hladiny podzemní vody

Další rozvoj:

Rozšíření měření o další veličiny např. konduktivita apod.

Kde všude se řešení hodí:

Řízení čerpání podzemní vody. Monitoring hladiny podzemní vody z hlediska vlivu na okolí Monitoring zásob podzemní vody

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Palivový kombinát Ústí - lokality Kynšperk

Další naše IoT řešení

Měření teplotních a vlhkostních podmínek v porostu

Technologie precizního zemědělství vyžadují pro některé činnosti detailní informace o aktuálních podmínkách

Monitoring lokálních meteorologických podmínek

Pro některé činnosti v zemědělské výrobě je třeba znát aktuální meteo podmínky v dané lokalitě.