Měření hladiny podzemní vody

Problém ochrany lužních lesů při střetu s požadavky na využití zdrojů pitné vody

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
  • Doly a štěrkovny
  • Vodní hospodářství

Detail IoT řešení

Problém ochrany lužních lesů při střetu s požadavky na využití zdrojů pitné vody

Co se pomocí IoT měří:

Hladina podzemní vody v monitorovacích vrtech na území CHKO

Příklad použití:

Monitoring dlouhodobých změn výšky hladiny podzemní vody. Dlouhodobá změna hladiny ( snížení i zvýšení ) má negativní vliv na porost lužního lesa

Přínosy:

On-line monitoring stavu hladiny podzemní vody

Další rozvoj:

Rozšíření měření o další veličiny např. konduktivita apod.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Řízení čerpání podzemní vody. Monitoring hladiny podzemní vody z hlediska vlivu na okolí Monitoring zásob podzemní vody

vodní hospodářství

Lokalita:

Olomoucký kraj

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Palivový kombinát Ústí - lokality Kynšperk

Další řešení dodavatele LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o.

Měření teplotních a vlhkostních podmínek v porostu

Technologie precizního zemědělství vyžadují pro některé činnosti detailní informace o aktuálních podmínkách

Monitoring lokálních meteorologických podmínek

Pro některé činnosti v zemědělské výrobě je třeba znát aktuální meteo podmínky v dané lokalitě.