26. 04. 2024 Téma: Zemědělství

Chytré úly zachraňují včely

Některé oblasti lidské činnosti nám připadají skutečně velice vzdálené od světa plného technologií, analýzy dat, aplikací a zařízení. Patří sem například některá tradiční odvětví zemědělství, jako je včelařství. Nicméně moderní úl a péče o včelstva je naopak skvělým prostředím pro využívání mnoha dostupných technologií internetu věcí.

Chytré úly zachraňují včely

Ačkoliv včelaři pracují ve velkém sepjetí s přírodou a často na odlehlejších místech, jejich odvětví už vyžaduje zapojení technologií, které poskytují data v reálném čase i na velkou vzdálenost. Je totiž nutné úly efektivněji spravovat a tím zlepšovat život a ochranu včel.

Co včelám hrozí?

Včelaři se v posledních letech potýkají s mnoha potížemi, které ohrožují jejich pečlivě chovaná včelstva. Lidé si navíc stále víc uvědomují, jak jsou tito opylovači pro naši planetu a náš život důležití. Se změnou klimatu přicházejí časnější jara, která však doprovází pozdní mrazy, letní horko a sucho, případně vytrvalé deště. Ubývá přirozených prostředí, v nichž včely mohou bezpečně přežívat, dochází k ničení velkých ekosystému. Včelám nedělá dobře užívání pesticidů ani znečištěné ovzduší. To všechno může vést k nedostatečné výživě včelstev. Včely jsou navíc ohrožené nemocemi a parazity. Jak těmto znepokojujícím hrozbám mohou včelaři čelit?

Chytrý úl

Práce včelaře je pro přežití medonosných včel nezbytná. Včelaři bývají ale často nadšení amatéři, kteří nejsou u úlu přítomní neustále. Potřebují tedy vhodná řešení, která jim s kontrolou včelstva pomůžou. Právě tady přicházejí na řadu technologie a můžeme potom mluvit o chytrém úlu, digitálním úlu nebo úlu 4.0. S pomocí technologií mohou včelaři průběžně měřit a rychle analyzovat data týkající se vnější i vnitřní teploty úlu, vlhkosti, hmotnosti či intenzity zvuku. To vše poskytuje důležité informace o zdravotním stavu včel.

Chytrý úl od BeeAnd.me

V dnešní době se už nadšenci ani profesionálové nezastaví jen u IoT senzorů a prostého monitoringu, aby mohli osobně sami zasáhnout, pokud je potřeba. Včelaři posouvají propojení tradičního včelaření s dalšími technologiemi, které právě zažívají boom. Ano, řeč je samozřejmě o umělé inteligenci. Možnosti se tak posouvají ještě dál a v mnohých ohledech už jsou některé úly autonomní. Nejen že dokáží automaticky pomocí IoT čidel sledovat vlhkost, postarají se dokonce i o samotný sběr medu.

Kolik váží úl

Nejjednodušeji se u úlu měří hmotnost. Její změna ukazuje, jestli se včelstvo zvětšuje a zda je v produkční fázi, nebo spotřebovává zásoby. Pokud hmotnost klesne pod určitou mezní hodnotu, včelař ví, že je nutný okamžitý zásah. Totéž platí pro stoupající hmotnost.

Včelař díky těmto datům předchází hladovění v důsledku nedostatku potravy a zároveň kontroluje správný růst včelstva. Může k tomu využívat speciální váhu připojenou k internetu věcí, která poskytuje data v reálném čase. Kromě spotřeby potravy je s její pomocí možné sledovat také rozložení váhy v úlu, a tedy pohyb včel. To je důležité pro zajištění bezpečného přezimování včel a včasné zjištění odchylek, jako například nemocí. Senzory sledující váhu poskytují v neposlední řadě informace o množství uloženého medu. Včelaři potom mohou lépe plánovat jeho stáčení, ale také například přidávání nástavků pro ukládání medu.

Teplota úlu

Neméně důležitou informací je pro včelaře hodnota teploty. Úly mívají obecně konstantní teplotu asi 34–35 °C. To je optimální hodnota, aby královna mohla snášet vajíčka a mohly se líhnout larvy. Včely dělnice udržují tuto teplotu celoročně, aby královna byla životaschopná i během zimních měsíců.

Díky datům získaným technologiemi internetu věcí tedy včelař ví, zda je královna v úlu přítomna. Pokud teplota v zimě klesne ke 2O °C, královna neklade vajíčka a nelíhne se potomstvo. To může vyžadovat zásah včelaře. Monitorování teploty pomocí IoT také může pomoct lépe porozumět vývojovým fázím včelstva a určit i nejlepší čas pro boj s nebezpečným parazitem varroou.Hodnoty z IoT senzorů lze sledovat i v reálném čase a odkudkoliv. Ilustrační foto

Jak to v úlu bzučí

Včelaři běžně doslova poslouchají, co se v úlu děje. Při výkyvu od běžného stavu, například pokud chybí královna nebo dojdou zásoby, začne včelstvo vydávat jinou frekvenci zvuku. Proto je důležitým zařízením pro monitorování stavu úlu také senzor pro měření a automatické vyhodnocování frekvencí zvuků. Analýza těchto dat včelařům umožňuje poznat také nemoc, rojení nebo přehřátí včelstva v horkých dnech.


Čeští včelaři a české firmy se v této oblasti rozhodně mají čím pochlubit. Zdroj: ProBee

Ochrana proti krádežím a vandalismu

Bohužel v Evropě s rostoucí mírou nadšených včelařů roste také počet trestných činů – krádeží včelstev a vandalismu. Viníky je přitom téměř nemožné dopadnout. Existují však technologická řešení, která před těmito činy chrání. Při převržení nebo krádeži úlu odesílá senzor včelaři okamžitě výstražné hlášení. Některá řešení jsou navíc nezávislá na zásobování energií a modul se ze stand-by módu spustí až při pohybu.

Díky internetu věcí mají tedy včelaři možnost neustále monitorovat úly, i pokud jsou umístěné na vzdálených místech, a zasáhnout, jakmile je to potřeba. Přesná data také pomáhají k větší výtěžnosti medu nebo záchraně biodiverzity. Při využívání chytrých úlů může úmrtnost včel klesnout až o 30 %, proto se pro chytrá řešení rozhoduje stále více včelařů.

Zjistěte víc o možnostech IoT ve včelařství

Proberte to se specialistou

Články na podobné téma
IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

Přes veškeré snahy je v ovzduší, vodě, i půdě příliš mnoho škodlivých látek. Naše planeta se stále neuzdravuje. Ledovce tají a hladiny oceánů se zvedají. Ochranu životního prostředí bude třeba řešit…
2023-08-21
Jak chránit včelstva pomocí senzorů, dat a internetu

Jak chránit včelstva pomocí senzorů, dat a internetu

Včelařství nedávno prodělalo renesanci. Což je dobře. Včely jsou totiž nepostradatelnou součástí funkčního ekosystému a zdravého životního prostředí. To z včelařství dělá velmi prospěšný koníček…
2023-05-12
Vytěžené dřevo v lese ohlídá IoT

Vytěžené dřevo v lese ohlídá IoT

Dřevo se po vytěžení často skladuje volně v lese. Mnohé nenechavce to pak svádí k tomu, aby si levně dopomohly k levnému topení nebo stavebnímu materiálu. Jak tomu zabránit? Na …
2023-01-29