30. 05. 2024 Téma: Zemědělství

Internet a IoT sítě v divoké přírodě

Každou hodinu na planetě vyhynou tři živočišné druhy a ročně je jich ohroženo na třicet tisíc. Divoce žijící zvířata ohrožuje expanze lidské činnosti, která je připravuje o přirozené prostředí k volnému pohybu a znečištěné klima a klimatické změny. I v této oblasti však může vědcům a ochráncům přírody pomáhat internet věcí.
Internet a IoT sítě v divoké přírodě

Nabízí různá řešení, jak bojovat proti úbytku biodiverzity a chránit různé ekosystémy.  Díky využití IoT technologie mohou vědci a environmentální organizace sledovat divokou zvěř v jejím přirozeném prostředí tak, jak to dosud nebylo možné.

Význam IoT v ochraně volně žijících živočichů

Ochrana divoké zvěře je klíčovou výzvou, kterou musíme řešit praktickými řešeními a činy. IoT v tomto směru nabízí komplexní řešení, od sledování zvířat pomocí IoT sítí a senzorů a monitorování jejich přirozených stanovišť po identifikaci potenciálních hrozeb. Navíc umožňuje zavedení bezpečnostních opatření, která zmírňují rizika, která pro divokou přírodu představují lidé, především pytláci. Dále je IoT neocenitelné při detekci neobvyklých nebo přírodních hrozeb pro volně žijící živočichy, jako jsou bouře, zemětřesení, tsunami a další. Monitorování rozsáhlých a odlehlých oblastí umožňují především dlouhodosahové sítě a energeticky nenáročné technologie.


 

Jak zmírnit konflikty mezi lidmi a divokou zvěří? Technologie zahrnuje použití kamer a umělé inteligence k detekci zvířat a jejich odrazení zvuky či světly, což pomáhá chránit majetek a místní komunity. Zdroj: Vodafone Group

Jak je IoT technologie používána v ochraně divoké zvěře?

Monitoring volně žijících živočichů

GPS a RFID sledování

Jednou z nejběžnějších aplikací IoT v monitorování divoké zvěře je používání GPS a RFID zařízení. Ta vědci či pracovníci organizací věnujících se ochraně a sledování přírody umisťují na těla zvířat. Odtud jsou potom pravidelně odesílána data. To umožňuje sledovat pohybové vzorce, migrační trasy a využití teritoria. Například sledování slonů může pomoci porozumět jejich migračním trasám a předcházet konfliktům s lidskými komunitami.

Biometrické senzory

Biometrické senzory mohou měřit a zaznamenávat životní funkce, například srdeční frekvenci, tělesnou teplotu a aktivitu. Tyto údaje mohou pomoci monitorovat zdravotní stav zvířat a včas odhalit nemoci. Ta může výrazně přispívat ke sledování především ohrožených druhů.

Kamerové pasti a pohybové senzory

Kamerové pasti a pohybové senzory lze umístit v přirozeném prostředí zvířat, aby pořizovaly snímky a videa divoké zvěře. Kamery se aktivují většinou pohybem a zachycené snímky odesílají v reálném čase vědcům, což je užitečné pro sledování obtížně přístupných nebo nočních druhů.

Drony a UAV (bezpilotní vzdušné prostředky)

Drony vybavené kamerami a senzory pro monitorování rozsáhlých oblastí a sledování divoké zvěře ze vzduchu. Tyto technologie se dají využívat především v obtížně přístupných nebo nebezpečných oblastech, jako jsou deštné pralesy nebo savany, kde je obtížné provádět pěší hlídky. Drony mohou také pomoci odhalovat a předcházet pytláctví, které představuje jedno z největších nebezpečí především pro velmi ohrožené druhy.

Projekt Matcheson Park využívá drony a IoT technologie k boji proti pytláctví v Národním parku Murchison Falls, s cílem chránit ohrožené druhy. Zdroj: Neurotic Media

Akustické senzory

Akustické senzory mohou zaznamenávat a analyzovat zvuky, které zvířata vydávají, jako je zpěv ptáků, písně velryb nebo zvuky jiných mořských živočichů. To může pomoci vědcům porozumět komunikačním vzorcům, získávat data o hustotě populace a přispívat k poznání chování jednotlivých druhů.

Chytré obojky

Technologicky pokročilé obojky bývají vybavené různými senzory a komunikačními technologiemi. Ty mohou shromažďovat údaje o poloze zvířete, aktivitě i fyziologickém stavu. Informace se prostřednictvím satelitního nebo mobilního připojení odesílají k analýze vědeckým pracovníkům.

Virtuální ploty

IoT může být použit k vytvoření „virtuálních plotů“, které pomocí GPS technologie pomáhají udržet zvířata v bezpečných zónách bez nutnosti fyzických bariér.

Sledování živočichů v přirozeném prostředí pomocí IoT a GPS technologií
IoT technologie poslouží skvěle při sledování živočichů v přirozeném prostředí. Na vývoji jednoho systému, který sleduje želvy a paryby, se podílela např. společnost Mapotic. Zdroj: Mapotic

Monitoring prostředí pomocí senzorů

Senzorové sítě a IoT zařízení mohou být také použita k monitorování environmentálních podmínek v různých prostředích. Senzorové sítě lze instalovat v přírodních rezervacích a dalších důležitých oblastech, aby sbíraly údaje o:

 • Klimatických změnách
  Nepřetržité sledování teploty, vlhkosti vzduchu, množství srážek a dalších klimatický dat lze využít pro zkoumání vlivu klimatických změn na jednotlivé ekosystémy.
   
 • Monitoring kvality vody
  Vodní senzory mohou měřit faktory jako pH, teplotu a znečištění v jezerech a řekách, což je klíčové pro ochranu vodních druhů.
   
 • Monitoring kvality ovzduší
  Monitorováním kvality vzduchu mohou vědci identifikovat oblasti s vysokým znečištěním, v nichž negativní důsledky ovlivňují zvířata i rostliny.

Výhody technologie IoT v ochraně přírody

Data v reálném čase Jednou z největších výhod technologie IoT je možnost přístupu k datům v reálném čase. To umožňuje rychle detekovat a reagovat na změny v prostředí nebo chování zvířat.

Velkoobjemový sběr dat IoT zařízení mohou sbírat velké množství dat po dlouhá časová období a na rozsáhlých geografických územích. To poskytuje vědcům komplexnější pohled na ekosystémy a pomáhá identifikovat dlouhodobé trendy a vzorce.

Nákladová efektivita Po počáteční investici do senzorů a infrastruktury může být technologie IoT nákladově efektivní, protože automatizovaný sběr dat snižuje potřebu manuálního monitorování, které je problematické především v odlehlých oblastech.

Přečtěte si rozhovor s odborníkem na využití IoT v zemědělství

Na otázky v rozhovoru odpovídal Jan Šaroch z CRA

Budoucnost IoT v monitorování přírody

Přes nesporné výhody využívání moderních technologií v této oblasti se dosud potýkáme s některými výzvami, jako je například životnost baterií senzorů, správa dat a bezpečnostní rizika spojená s bezdrátovými sítěmi. Vědci neustále pracují na vylepšování těchto technologií, aby byly spolehlivější a efektivnější.

Budoucnost IoT v ochraně přírody je nicméně slibná. Díky pokrokům v oblasti umělé inteligence a strojového učení mohou být shromážděná data analyzována efektivněji, což umožňuje hlubší poznání a přináší stále nové informace. Navíc vývoj nových senzorů a komunikačních technologií umožní monitorování i v ještě vzdálenějších a hůře přístupných oblastech.

Díky využívání technologií se vědcům a ochráncům přírody otevřelo daleko víc možností, jak poznávat, chránit a sledovat živočichy žijící především v rozsáhlých oblastech divoké přírody. Už není nutné čekat na data, které sesbírají vědecké expedice. S moderními technologiemi máme větší přehled o pohybu, fyzickém stavu zvířat i o prostředí, v němž žijí. Můžeme je lépe ochránit před hrozbami od lidí i před přírodními katastrofami, což je klíčové pro zachování biologické rozmanitosti naší planety.

Zjistěte víc o využití a možnostech IoT v přírodě

Zeptejte se specialisty

Články na podobné téma
Chytré úly zachraňují včely

Chytré úly zachraňují včely

Některé oblasti lidské činnosti nám připadají skutečně velice vzdálené od světa plného technologií, analýzy dat, aplikací a zařízení. Patří sem například některá tradiční odvětví zemědělství,…
2024-04-26
IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

Přes veškeré snahy je v ovzduší, vodě, i půdě příliš mnoho škodlivých látek. Naše planeta se stále neuzdravuje. Ledovce tají a hladiny oceánů se zvedají. Ochranu životního prostředí bude třeba řešit…
2023-08-21
Jak chránit včelstva pomocí senzorů, dat a internetu

Jak chránit včelstva pomocí senzorů, dat a internetu

Včelařství nedávno prodělalo renesanci. Což je dobře. Včely jsou totiž nepostradatelnou součástí funkčního ekosystému a zdravého životního prostředí. To z včelařství dělá velmi prospěšný koníček…
2023-05-12