OCEARCH - Sledování a real time vizualizace pohybu mnoha objektů na mapě

Mezinárodní organizace zabývající se stabilitou oceánů a sledováním podmořských živočichů potřebuje monitorovat pohyb žraloků v oceánech. Svá data poskytuje univerzitám a vědeckým pracovištím a přispívá tak k výzkumu změn v oceánech a návrhu…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Osobní doprava (automobil, kolo..)
  • Asset tracking
  • Veřejná doprava
  • Facility management a kanceláře
  • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
  • Místní samospráva
  • Půjčovny vozidel a servisy
  • Letiště a nádraží
  • Svozové a úkolidové firmy

Detail IoT řešení

Mezinárodní organizace zabývající se stabilitou oceánů a sledováním podmořských živočichů potřebuje monitorovat pohyb žraloků v oceánech. Svá data poskytuje univerzitám a vědeckým pracovištím a přispívá tak k výzkumu změn v oceánech a návrhu opatření jak změny zpomalit a stav oceánů stabilizovat. Tracking pohybu živočichů probíhá v oblastech kde není GSM ani jiný typ signálu (tichý oceán, atlantický oceán), proto je využíváno řešení trackingu přes satelit, zařízení umístěná na sledováných objektech musí umět odeslat signál na družici, z které jsou data předávána do datováho centra a dále zpracována.

Co se pomocí IoT měří:

OCEARCH používá pro HW řešení společnosti Argos, která pomocí družic na oběžné dráze umožňuje klientům sledovat objekty díky umístění tzv. tagů, tedy koncových zařízení, které pomocí radio signálu odesílají na družici informace o své poloze (klasické GPS údaje). V případě podmořských živočichů je tag navíc vybaven detekcí tlaku a posílá signál vždy, když se zvíře dostane dostatečně blízko hladiny.

Příklad použití:

V roce 2019 Mapotic analyzoval stávající software architekturu a navrhl kompletně nové řešení, které z cloud úložiště přebírá datasety, které zpracovává a pomocí middle ware posílá do platformy Mapotic. Ta umožňuje s daty pracovat (dodávat meta informace jako fotografie živočichů atd, odstraňovat případné chyby v měření apod.) a posílat pro zobrazení do webové aplikace a klientské mobilní aplikace. Ta byla v rámci řešení dodána a vytvořena na základě mobile app builderu a umí zobrazovat aktuální polohu, historii pohybu pomocí znázornění trasy apod. aktuálně u několika stovek sledovaných živočichů.

Přínosy:

Klient získal moderní řešení, díky kterému může z jednoho místa spravovat geolokační datové sety pro zobrazení na svém webu i v mobilních aplikacích. Díky nové back office může nahrávat data sety i ze zařízení, kde jsou data získávána jiným způsobem než přes satelit (klasické GPS trackery atd.). Organizace OCEARCH je velmi aktivní v komunikaci s uživateli a podporovateli, na sociálních sítích má stovky tisíc fanoušků. Mobilní aplikace tak slouží nejen jako nástroj pro vědecké týmy, univerzity a sponzory ale i jako atraktivní zobrazení pro kohokoli kdo se zajímá o činnost organizace nebo danou tématiku a pomáhá organizaci získávat prostředky na provoz a pomocí statistik sledovat dopady své činnosti. Uživatelé navíc mohou v profilech jednotlivých zvířat komentovat, pokládat dotazy či komunikovat s dalšími uživateli.

Další rozvoj:

V plánu je zejména rozvoj mobilní aplikace a posílení vazby mezi organizací a fanoušky - funkce pro sledování oblíbených zvířat, automatizované push notifikace při důležitých událostech, implementace donations a monetizačních nástrojů přímo do mobilní aplikace.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Sledování pohybu / tracking je jedním z možných použití Mapotic. Platforma umožňuje i vytváření datasetů pomocí crowd sourcingu a získávání zpětné vazby od uživatelů apod. Využití služby je tak velmi široké a hodí se všude tam, kde mají data geolokační kontext a je třeba je vizualizovat nad mapou. Mohou vznikat uzavřené aplikace pro obchodní týmy či logistiku nebo naopak projekty zaměřené na širokou veřejnost, zobrazování existích lokačně relevantních dat nebo tam kde je potřeba od uživatelů získávat nová data nebo zpětnou vazbu.

vodní hospodářství

Lokalita:

USA

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

konzultace, poradenství, návrh řešení, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

https://www.vozejkmap.cz, mobilní aplikace Vozejkmap - největší česká databáze bezbariérových míst https://movethedate.overshootday.org/ - crowdsourcing inspirativních ekologických projektů pro global footprint network https://www.wckompas.cz, mobilní aplikace Wckompas - mapování veřejných toalet pro IBD pacienty Kudy z nudy - Tipy na víkend - mobilní aplikace pro největší český turistický portál a zobrazení turistických cílů