Přehled o životním prostředí on-line

Informace o aktuálním stavu životního prostředí nejsou zpravidla naměřena tam, kde by nás to nejvíce zajímalo - nejsou z místa, kde žijeme. Počasí je z Ruzyně a z Komořan, vítr z Milešovky a nebo Sněžky. Jakpak je dnes u nás doma? - zpívala ve svém…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Osobní doprava (automobil, kolo..)
  • Nemocnice
  • Bezpečnost práce
  • Místní samospráva
  • Továrna
  • Letiště a nádraží
  • Hotely a restaurace

Detail IoT řešení

Informace o aktuálním stavu životního prostředí nejsou zpravidla naměřena tam, kde by nás to nejvíce zajímalo - nejsou z místa, kde žijeme. Počasí je z Ruzyně a z Komořan, vítr z Milešovky a nebo Sněžky. Jakpak je dnes u nás doma? - zpívala ve svém hitu z roku 1964 Eva Pilarová. Je sice rok 2019, ale otázka je stále aktuální.

Co se pomocí IoT měří:

CO, NO2, SO3, O3, Teplota, Tlak, Vlhkost, Světelné podmínky (VIS, UVA, UVB v parametrech Osvit (lx), Barevní teplota (K), UV index), Hlučnost (dB), Prašnost (PM2,5 a PM10)

Příklad použití:

Místní samospráva každé obce však může nyní mít na svém uzemí jednu nebo několik stanic, které spolehlivě zaznamenají, vyhodnotí a prostřednictvím portálu TANIX zobrazí či rovnou ve formě SMS pošlou mnoho aktuálních dat o kvalitě prostředí v lokalitě, ve které žijete. Neveliké kombinované čidlo nainstalované na místo s možností trvalého napájení (sloup semaforu, lampy) ve výšce cca 3 m od země poskytuje kompletní portofolio údajů v reálném čase. tyto mohou být použity pro sledování skutečných dlouhodobých stavů - vyhodnocování nutnosti dopravních omezení, obchvatů, hlučnosti provozů u obytných lokalit, vlivu prašnosti, světelného a průmyslového znečištění apod.

Přínosy:

Při velice rozumných nákladech získává obec nástroj pro vyhodnocování vlastního prostředí na svém území s možností přesunu mezi lokalitami, doplnění o jednoúčelová čidla pro vytvoření map kvality životního prostředí.

Další rozvoj:

Vizualizace aktuálních na webových stránkách obce, s možností uchování dlohodobých dat pro statistiky a porovnávání.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Města, obce, podniky, továrny, rekreační místa, parky a hotelové areály, sledování vlivu dopravy, vhodnost větrání, vycházek, propagace kvality prostředí pro podporu cestovního ruchu - např. lázeňská města.

vodní hospodářství

Lokalita:

Plzeňský kraj

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Blatná

Další řešení dodavatele TANIX

TANIX - HACCP

TANIX - HACCP

Každý subjekt, který připravuje nebo zpracovává potraviny musí ze zákona dbát na dodržování přísných hygienických standardů. Sám si musí v rámci metodiky HACCP vyhodnotit kritické body zpracovatelského řetězce, ve kterých by překročení teploty či vlhkosti vedlo k ohrožení zdraví strávníků či ke znehodnocení surovin pro výrobu samotnou. Existuje spousta firem, které tyto povinné záznamy na teplotách nechávají na manuálním odečtu pomocí svých zaměstnanců. Spolehlivost a kvalita záznamů je pak přímo úměrná jejich spolehlivosti, frekvence záznamů je vždy minimální možná a v případě, že dojde v odchylce od stanovené normy v intervalu mezi dvěma odečty či mimo pracovní dobu, neexistuje o tom ani záznam, ani nebylo možné předejít problémům a škodám. Samostatnou kapitolou je nákladnost na manuální odečet. Pracovní síla je dnes jednou z nejdražších položek a měli bychom ji využívat efektivně - i v tomto ohledu je Tanix se svými zanedbatelnými náklady přínosem.

TANIX - AIR MONITOR

TANIX - AIR MONITOR

Znáte jistě ten pocit na těžkých očních víček na tříhodinovém školení. V místnosti chybí kyslík, je vydýchaná a školitel to vnímá jinak, protože se pohybuje a mluví. Jeho slova však nedopadají na úrodnou půdu, všichni jsou ve stádiu hluboké letargie asi tak 30 vteřin před usnutím.