TANIX - HACCP

Každý subjekt, který připravuje nebo zpracovává potraviny musí ze zákona dbát na dodržování přísných hygienických standardů. Sám si musí v rámci metodiky HACCP vyhodnotit kritické body zpracovatelského řetězce, ve kterých by překročení teploty či…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Nemocnice
  • Bezpečnost práce
  • Dům seniorů
  • Místní samospráva
  • Úklidová firma
  • Továrna
  • Obchodní domy a retail
  • Hotely a restaurace
  • Jiné

Detail IoT řešení

Každý subjekt, který připravuje nebo zpracovává potraviny musí ze zákona dbát na dodržování přísných hygienických standardů. Sám si musí v rámci metodiky HACCP vyhodnotit kritické body zpracovatelského řetězce, ve kterých by překročení teploty či vlhkosti vedlo k ohrožení zdraví strávníků či ke znehodnocení surovin pro výrobu samotnou. Existuje spousta firem, které tyto povinné záznamy na teplotách nechávají na manuálním odečtu pomocí svých zaměstnanců. Spolehlivost a kvalita záznamů je pak přímo úměrná jejich spolehlivosti, frekvence záznamů je vždy minimální možná a v případě, že dojde v odchylce od stanovené normy v intervalu mezi dvěma odečty či mimo pracovní dobu, neexistuje o tom ani záznam, ani nebylo možné předejít problémům a škodám. Samostatnou kapitolou je nákladnost na manuální odečet. Pracovní síla je dnes jednou z nejdražších položek a měli bychom ji využívat efektivně - i v tomto ohledu je Tanix se svými zanedbatelnými náklady přínosem.

Co se pomocí IoT měří:

Tanix zajistí prostřednictvím správně vybraných senzorů IoT LoRaWAN sledování teplot v jednotlivých skladových, chladících a mrazících zónách spojený s povinným pravidelným spolehlivým záznamem (odečtená teplota, čas, datum) v rámci vlastního nastavení HACCP. Pro každou snímanou veličinu (teplota, vlhkost, případně další) pro každé místo zvlášť lze v libovolném rozmezí nastavit hranici pro SMS varování či alarm. Tanix tak aktivně zaznamenává, a zároveň chrání Vaše hodnoty V systému Tanix jsou dostupné statistiky a přehledy nejen o stavu, vývoji dané veličiny v čase, ale i o historii varování a alarmů, jejich doby trvání a návratu zpět do normálu. Všecha data jsou dostupná přes internet, kdkoli na pár kliknutí, nebo je lze i exportovat pro další zpracování.

Příklad použití:

HACCP - každé chladící či mrazící a skladovací místo (prostor) má své čidlo, automatický záznam probíhá v nastavených intervalech zpravidla 1x za hodinu. Pokud nepřijde SMS, systém není třeba sledovat, běží na pozadí a ozve se vždy včas, když je to třeba.

Přínosy:

Spolehlivá metoda bez nutnosti ručního záznamu teplot, s možností dohledání historie pro případ kontroly, s možností nalezení konkrétního měření, datové výstupy pro podrobnější statistiku, SMS varování při překročení hranic varování či alarmu. Nákladová úspora oproti nespolehlivému manuálnímu zápisu. Hotová data v přehledném formátu.

Další rozvoj:

Možnost připojení kombinovaných čidel či měření dalších parametrů prostředí s daty dostupnými na jednom místě.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Sklady a skladové haly, archivy, serverovny, lékárny, nemocnice, průmyslové podniky, skleníky, chovatelství, zkrátka všude tam, kde je třeba mít pod spolehlivým dohledem základní skladovací podmínky.

vodní hospodářství

Lokalita:

Mladá Boleslav

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Mladá Boleslav, Hradec Králové, Brno, Kosmonosy, Praha

Další řešení dodavatele TANIX

Přehled o životním prostředí on-line

Přehled o životním prostředí on-line

Informace o aktuálním stavu životního prostředí nejsou zpravidla naměřena tam, kde by nás to nejvíce zajímalo - nejsou z místa, kde žijeme. Počasí je z Ruzyně a z Komořan, vítr z Milešovky a nebo Sněžky. Jakpak je dnes u nás doma? - zpívala ve svém hitu z roku 1964 Eva Pilarová. Je sice rok 2019, ale otázka je stále aktuální.

TANIX - AIR MONITOR

TANIX - AIR MONITOR

Znáte jistě ten pocit na těžkých očních víček na tříhodinovém školení. V místnosti chybí kyslík, je vydýchaná a školitel to vnímá jinak, protože se pohybuje a mluví. Jeho slova však nedopadají na úrodnou půdu, všichni jsou ve stádiu hluboké letargie asi tak 30 vteřin před usnutím.