TANIX - AIR MONITOR

Znáte jistě ten pocit na těžkých očních víček na tříhodinovém školení. V místnosti chybí kyslík, je vydýchaná a školitel to vnímá jinak, protože se pohybuje a mluví. Jeho slova však nedopadají na úrodnou půdu, všichni jsou ve stádiu hluboké letargie…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Nemocnice
  • Bezpečnost práce
  • Facility management a kanceláře
  • Dům seniorů
  • Místní samospráva
  • Továrna
  • Obchodní domy a retail
  • Zábavní střediska
  • Hotely a restaurace
  • Jiné

Detail IoT řešení

Znáte jistě ten pocit na těžkých očních víček na tříhodinovém školení. V místnosti chybí kyslík, je vydýchaná a školitel to vnímá jinak, protože se pohybuje a mluví. Jeho slova však nedopadají na úrodnou půdu, všichni jsou ve stádiu hluboké letargie asi tak 30 vteřin před usnutím.

Co se pomocí IoT měří:

CO, NO2, SO2, O3, teplota, vlhkost

Příklad použití:

Veškerá řešení IoT jsou již z principu tohoto řešení neviditelná. Dokud se nic neděje, nechceme ani vědět, že existují. Zbavují nás starosti nad dohledem a sledováním čehokoli. Toto řešení je jiné, toto řašení chce a musí být vidět. Je zcela lokální a slouží návtěvníkům akci, účástníkům školení, žákům, pracovníkům úřadů a podobně, aby jeho prostřednictvím jasně viděli, v jakém prostředí jsou, jaká je kvalita vzduchu v této aktuální místnosti. TANIX - AIR MONITOR je LCD panel pod stropem, natočený tak, aby na něj všichni viděli. Zobrazuje aktuální údaje o kvalitě vzduchu v místnosti snímané ve výšce 125 cm, tedy ve výšce hlavy sedícího účástníka školení. Účastníci školení tak zároveň sledují i aktuální vývoj stavu vzduchu a systém je včas upozorní na potřebu přestávky a intenzivního vyvětrání Nedochází tím k únavě, ztrátě koncentrace a zájmu, zvyšující se ospalosti účastníků a k poklesu efektivity školení.

Přínosy:

TANIX - AIR MONITOR všem v místnosti poskytuje vizuální přehled o stavu ovzduší, které právě dýchají. Upozorní na nutnost přestávky a intenzivního vyvětrání. Dojde k rozproudění vzduchu, k pohybu, k přísunu kyslíku, zlepší se pozornost, nastartuje se činnost mozku, školení je efektivnější, účinnější, ale také oblíbenější u publika.

Další rozvoj:

Doplnění o časovače - nastavení intervalů udržení reálné pozornosti.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Školící centra, sály, zasedací místnosti, kanceláře, jednací místnosti, školní třídy, úřady a veřejné budovy

vodní hospodářství

Lokalita:

Mladá Boleslav

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Zatím nikde, pracujeme na tom.

Další řešení dodavatele TANIX

Přehled o životním prostředí on-line

Přehled o životním prostředí on-line

Informace o aktuálním stavu životního prostředí nejsou zpravidla naměřena tam, kde by nás to nejvíce zajímalo - nejsou z místa, kde žijeme. Počasí je z Ruzyně a z Komořan, vítr z Milešovky a nebo Sněžky. Jakpak je dnes u nás doma? - zpívala ve svém hitu z roku 1964 Eva Pilarová. Je sice rok 2019, ale otázka je stále aktuální.

TANIX - HACCP

TANIX - HACCP

Každý subjekt, který připravuje nebo zpracovává potraviny musí ze zákona dbát na dodržování přísných hygienických standardů. Sám si musí v rámci metodiky HACCP vyhodnotit kritické body zpracovatelského řetězce, ve kterých by překročení teploty či vlhkosti vedlo k ohrožení zdraví strávníků či ke znehodnocení surovin pro výrobu samotnou. Existuje spousta firem, které tyto povinné záznamy na teplotách nechávají na manuálním odečtu pomocí svých zaměstnanců. Spolehlivost a kvalita záznamů je pak přímo úměrná jejich spolehlivosti, frekvence záznamů je vždy minimální možná a v případě, že dojde v odchylce od stanovené normy v intervalu mezi dvěma odečty či mimo pracovní dobu, neexistuje o tom ani záznam, ani nebylo možné předejít problémům a škodám. Samostatnou kapitolou je nákladnost na manuální odečet. Pracovní síla je dnes jednou z nejdražších položek a měli bychom ji využívat efektivně - i v tomto ohledu je Tanix se svými zanedbatelnými náklady přínosem.