Agdata zemědělské senzory

Farmy a zemědělské podniky produkují velké množství dat jejichž sběr a analýza je v současnosti převážně zajišťována manuálně a bez využití moderních IT systémů. Využití nových technologií umožňuje farmám významně redukovat náklady a zásadně zvyšuje…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Bezpečnost práce
  • Asset tracking
  • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň

Detail IoT řešení

Farmy a zemědělské podniky produkují velké množství dat jejichž sběr a analýza je v současnosti převážně zajišťována manuálně a bez využití moderních IT systémů. Využití nových technologií umožňuje farmám významně redukovat náklady a zásadně zvyšuje využitelnost dat v reálném provozu a tím i efektivitu farem.

Co se pomocí IoT měří:

Teplota a vlhkost ve skladech komodit, srážky, teplota a vlhkost v porostu, ovlhčení listů, pomocí speciálních sond podmínky v půdě nebo uskladněném obilí.

Příklad použití:

V roce 2019 si instaloval ovocnář, pan Kareš, meto stanici a senzor ovlhčení listů Agdata.cz. Meteostanice a i senzor ovlhčení listů komunikují bezdrátově pomocí LoraWan sítě a jsou napájeny bateriemi, bylo tedy možné je umístit na nejvhodnější místo v sadu. Součástí řešení je zobrazení dat v reálném čas v cloudové a mobilní aplikaci Agdata.cz. Ke každé měřené veličině je možné nastavit upozornění na překročení konkrétních limitů, Agdata zároveň vyhodnocuje sbíraná data a upozorní na nebezpečí konkrétních škůdcu a chorob.

Přínosy:

Bezdrátově a v reálném čase sledovat a vyhodnocovat podmínky v sadu a předcházet tak škodám na úrodě způsobených škůdci a chorobami. Pomocí senzoru pro ovlhčení listu sledovat množství vláhy, které mají ovocné stromy každý den k dispozici.

Další rozvoj:

Připravujeme podrobnější analýzy rizik chorob a škůdců nebo další kanály, kterými systém upozorní uživatele na důležité změny hodnot např. pomocí push notifikací v mobilní aplikaci.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

farmy, zemědělské podniky, sklady, ovocné sady, vinice

vodní hospodářství

Lokalita:

ČR

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Farmy, sady a vinice po celé ČR.