Chytrý Vodostop

Chytrý Vodostop

Kategorie řešení:

 • Město, kraj, region, veřejná správa
 • Firmy a průmysl
 • Odečty a spotřeba
 • Chytré budovy
 • Vzdělávání, výzkum a podpora podnikání
 • Pretotyping, piloty
 • Služby pro IoT poskytovatele

Vhodné pro:

 • nemocnice
 • veřejná doprava
 • predictive maintenance
 • facility management a kanceláře
 • dům seniorů
 • domácnost
 • místní samospráva
 • obchodní domy a retail
 • zábavní střediska
 • letiště a nádraží
 • hotely a restaurace
 • vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Města, obce, školy, výrobní a skladovací firmy

Lokalita:

Plzeňský a Karlovarský kraj

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

Detail IoT řešení

Prasklá hadička od záchodu, protékající záchod, únik vody, vytopení, protékající záchod, únik vody, havárie vody.

Co se pomocí IoT měří:

Měří se aktuální průtok (spotřeba) vody. Vše je online. Za pomoci IoT lze aplikací v mobilu zapínat a vypínat vodu na dálku.

Příklad použití:

Zařízení se jmenuje vodostop a jak už název napovídá, je určené, aby zabránilo haváriím vody a následným škodám.

Přínosy:

Minimalizuje škody vzniklé vytopením budovy. Snížení nákladů na vodu. Umí odhalit havárii i malé úniky vody (např. protékající záchod, netěsnost potrubí apod.).

Další rozvoj:

Přehled o spotřebě vody - např. u sportovních zařízení jakou jsou šatny u tělocvičen lze zjistit, zda náklady na provoz nejsou větší než cena, za kterou se prostor pronajímá.

Kde všude se řešení hodí:

Všude, kde je zavedený vodovod.

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Západočeská univerzita v Plzni, desítky objektů Plzeňského kraje, Fakultní nemocnice v Plzni, řada základních škol, Město Tachov, Město Bor, Město Mariánské Lázně a mnoho dalších instalací (více jak 200)