Celorepubliková síť

Technologie LoRaWAN se skládá ze základnových stanic, které zajišťují komunikaci jednotlivých zařízení. Zařízení jsou již dnes na spoustě míst po celé České republice, která chtějí jejich vlastníci monitorovat a řídit bez přítomnosti zdroje elektrické energie. Základnová stanice je typicky umístěna na vysílačích a dalších objektech CRA po celé ČR. Pro spojení s IoT Cloudem (řídícím serverem) se využívá robustní, páteřní infrastruktura CRA.

Service
Service

IoT Cloud

Iot Cloud, nebo-li řídící server, má na starost monitoring a připojení základnových stanic, řízení obousměrné komunikace mezi systémy zákazníka a jednotlivými senzory(zařízeními), autorizaci senzorů a ukládání zpráv do centrální databáze.
Dalším úkolem je správa aktivních senzorů z hlediska jejich evidence a šifrovaných zpráv. V rámci projektu je potřeba počítat s napojením IoT Cloudu na aplikační server vaší společnosti, tak abychom zabezpečili přenos zpráv ze zařízení až do systémů vaší společnosti a naopak
Pro jednoduchou správu celé komunikace je k dispozici IoT Portál, kde si můžete velice jednoduše oživit všechna zařízení, nastavit komunikaci a zřídit přístupy pro všechny vaše uživatele.

LoRaWAN zařízení

Největší výhoda všech LoRaWAN zařízení je, že pouze s bateriovým napájením jsou schopné vysílat na vzdálenost několika kilometrů po dobu několika let. Technologie podporuje dvojí šifrování, kdy se vždy šifrují celé zprávy daného zákazníka a dále se šifruje navíc i obsah zpráv, který může být teda zcela privátní a přístup k informacím má tak pouze uživatel. K rozšifrování zprávy může dojít až v systému zákazníka, takže je její obsah zašifrován po celou dobu jejího průchodu sítí. Příklady toho s čím vám mohou různé typy zařízení pomoci najdete v sekci IoT řešení.

Service

Architektura IoT služeb

Tech