18. 08. 2020 Téma: Zemědělství

Zemědělství budoucnosti – zemědělství s chytrou technologií

Chytrá technika zcela proměňuje i tak tradiční obory, jakým je právě zemědělství. Umožní získat snadnou cestou mnoho důležitých informací, usnadní práci, pomůže rozhodování, ale také zvýší bezpečí. Kde všude mohou nejnovější technologie pomáhat právě v zemědělství?

Zemědělství budoucnosti – zemědělství s chytrou technologií

Zemědělství budoucnosti existuje už dnes

Na poli, na loukách, ve sklenících, ve stájích, drůbežárnách, vinicích, včelínech – míst, kde je možné nasadit internet věcí (IoT) a chytré senzory nasadit je skutečně mnoho. Jde vlastně o veškeré druhy zemědělské činnosti.

Opravdu zásadní je v zemědělství fenomén počasí. To pochopitelně neumíme a nemůžeme ovlivňovat, ale můžeme o něm získat plno důležitých informací, a to včas. Stejně jako například o živelních pohromách, škůdcích, chorobách, ale i různých nepředvídatelných jevech, jako jsou nejrůznější poruchy, anebo třeba záškodnický útok zloděje. Moderní technologie navíc výrazně usnadňují práci, zefektivňují ji a váš zásah může po vyhodnocení důležitých informací proběhnout mnohem dříve. Zemědělství je dnes obor, ve kterém lze IoT technologie využívat naplno a ve kterém má její nasazení značné opodstatnění.

Informace, které pomáhají, obstarají zemědělské senzory

Přitom nejde o záležitost příliš nákladnou, na zařízení z oblasti internetu věcí dosáhne takřka každý. Navíc lze tímto způsobem ušetřit i nemalé peníze a zvýšit úrodu, takže jde o investici, která se dozajista vyplatí.

Informace se zobrazují například na displeji mobilního telefonu, takže se je můžete dozvědět na dálku a získat přehled o stavu hospodářství kdykoliv a bez osobní přítomnosti.


Ekosystém IoT technologií zaměřených na zemědělství. Zdroj: Agdata

Veškerá důležitá data se získávají díky nejrůznějším senzorům nebo např. chytrým meteorologickým stanicím, které jsou připojené do internetu věcí, například do jedné z nejmodernějších specializovaných sítí LoRaWAN. Ta má v zemědělství několik výhod. Mezi hlavní patří to, že senzory připojené k této síti spotřebovávají minimální množství energie. Nemusí být tedy připojené do elektrické sítě. Stačí jim baterie, s kterou dokáží fungovat i několik let. Takže senzor může být klidně na nedostupném místě v lese, nebo na poli a nemusí k němu vést žádné dráty. Druhou velkou výhodou je obousměrná komunikace. To znamená, že můžete sbírat data a zároveň vysílat instrukce a povely.  Jinými slovy můžete nejen získávat důležité informace, ale na dálku lze provádět i různé úkony nebo ovládat nejrůznější zařízení.

Získaná data ze senzoru jsou stále aktualizovaná, takže farmář nemusí nachodit dlouhé kilometry po hůře přístupných místech. Pracovat lze značně efektivně a rozhodovat se na základě mnoha dat, o kterých se jim dříve ani nesnilo.

Na polích, vinicích a ve sklenících

Pro zemědělce, kteří pěstují plodiny na poli, jsou klíčové nejenom informace o počasí, ale také o stavu půdy. Senzory mohou ohlídat například vlhkost půdy, vlhkost listů plodin, takže lze včas předcházet plísním, na druhou stranu lze takto zjistit, že není vhodné na pole vyjíždět traktorem, protože je špatně sjízdné.

Senzory dále mohou upozornit na to, že pole postihly záplavy, zaznamenávat nejrůznější údaje o aktuálních meteorologických podmínkách, ale také upozornit na neočekávaný vnik někoho cizího na pole. Pokud jsou překročeny hodnoty, které jsou nastavené jako kritické, systém pošle oznámení do aplikace, anebo ve formě zprávy SMS.

IoT Meteostanice
I na odlehlá místa lze umístit meteostanice, ze kterých máte nonstop přehled o lokálních meteorologických podmínkách. Zdroj: Agdata a Canva.com

Skleník, který si poradí sám

Velmi podobné uplatnění mají senzory ve skleníku. Zde mohou navíc ještě hlídat kvalitu vzduchu, v případě, že je překročena určitá úroveň CO2, se mohou automaticky otevřít okna. Senzory vláhy mohou řídit automatické zavlažování a skleník si své ideální podmínky umí zajistit zcela sám bez lidského zásahu.
Monitoring kvality vzdychu a půdy zefektivní pěstování ve skleníku. Zdroj: TANIX, Canva.com

IoT a víno?

I na vinici lze díky senzorům měřit aktuální podmínky, tedy teplotu a vlhkost, a to nejenom ve vzduchu díky meteostanicím, ale i v půdě. Postrachem každého pěstitele vinné révy jsou zloději. Před jejich vpádem se můžete ochránit například senzorem, který detekuje otřesy (pro případ, že by nepovolaná osoba přijela autem), dále pak hlučnost. Při náhlém nepředpokládaném zvýšení hluku se zalarmuje odpovědná osoba, která může následně vše řešit.

V lesích a na pastvinách

Pro lesní hospodáře představuje internet věcí neocenitelného pomocníka. Častým problémem, se kterým se totiž lesníci setkávají, je ztráta vytěženého dřeva. Díky internetu věcí je možné ale vytěžené dřevo ohlídat, a to nejen díky kamerám, ale také díky tzv. gyroskopickému senzoru, který reaguje na změnu polohy a dá hospodáři vědět, dochází k manipulaci s kládami.

IoT v lesích a na pastvinách
Farmáři velmi oceňují například senzory, které je upozorní na přerušený elektrický ohradník. Ilustrační foto

Lesy jsou, stejně jako pastviny a louky, rozlehlé. Jedinec může tak velké území těžko dokázat střežit celé. Právě zde má tedy význam moderní technologie, která například zjistí, že došlo k přerušení ohradníku a zvířata mohou uniknout. Pokud v lese, nebo na pastvině řádí škodná, je možné na ni nalíčit past opatřenou chytrými senzory, které oznámí, že se podařilo škodnou chytit.

Ve stájích, drůbežárnách, vepřínech a kravínech

Nasazení chytré techniky v drůbežárnách, vepřínech, či kravínech umožňuje mnohem pečlivější sledování podmínek, ve kterých zvířata žijí. Přesné podmínky jsou důležité i pro líhnutí kuřat, ta se musí vylíhnout za přesné teploty, kterou pomohou sledovat teplotní senzory. Ty mohou dále upozornit na kvalitu vzduchu, unikající plyn při líhnutí kuřat totiž může ohrozit jejich život, takže je třeba včas zapnout ventilaci.

Chytrá technika může zjistit, zda nedošlo v drůbežárně k požáru, nebo zda mají slepice dost krmiva a vody. To samé může senzor zjišťovat ve stájích, vepřínech a kravínech, dále může monitorovat, zda je vstup do budovy otevřený, nebo zavřený. Senzory také zamezí krádežím, nebo poškozování dobytka. Střežit lze jakékoliv místo na farmě, či mimo ni, využít lze i detektory pohybu. Díky tzv. soumrakovému senzoru lze měnit intenzitu osvětlení podle toho, jaká je viditelnost. Senzory lze nasadit i do včelínů, díky nim mohou včelaři zjistit přírůstek hmotnosti, tedy to, jak se včely činily a kolik medu už snesli. A konečně i úl lze takto zabezpečit proti zcizení.

Zjistěte, kde vám můžou IoT technologie pomoct ušetřit a zjednodušit práci

Podnikáte v zemědělství? Zabýváte se pěstováním rostlin nebo chovem zvířat? Popište nám svou práci a nechte si představit řešení, která vám pomůžou ochránit a zefektivnit podnikání nebo snížit administrativní zátěž.

Objevte řešení pro pěstitele a chovatele

Články na podobné téma
Chytré úly zachraňují včely

Chytré úly zachraňují včely

Některé oblasti lidské činnosti nám připadají skutečně velice vzdálené od světa plného technologií, analýzy dat, aplikací a zařízení. Patří sem například některá tradiční odvětví zemědělství,…
2024-04-26
IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

Přes veškeré snahy je v ovzduší, vodě, i půdě příliš mnoho škodlivých látek. Naše planeta se stále neuzdravuje. Ledovce tají a hladiny oceánů se zvedají. Ochranu životního prostředí bude třeba řešit…
2023-08-21
Jak chránit včelstva pomocí senzorů, dat a internetu

Jak chránit včelstva pomocí senzorů, dat a internetu

Včelařství nedávno prodělalo renesanci. Což je dobře. Včely jsou totiž nepostradatelnou součástí funkčního ekosystému a zdravého životního prostředí. To z včelařství dělá velmi prospěšný koníček…
2023-05-12