19. 04. 2023 Téma: Ostatní

4 příklady, jak IoT pomáhá v oblasti udržitelnosti a životního prostředí

V dnešní době je otázka životního prostředí a udržitelnosti stále důležitější. Pojďme se společně podívat na několik zajímavých aplikací internetu věcí (IoT), ve kterých tato technologie může hrát klíčovou roli. Začněme tam, kde IoT přispívá k udržitelnosti už dnes. 

4 příklady, jak IoT pomáhá v oblasti udržitelnosti a životního prostředí

 

1.  Energetická účinnost

IoT umožňuje snižování energetické náročnosti budov, průmyslových zařízení a dopravy prostřednictvím chytrých řešení. Například senzory v budovách mohou monitorovat a optimalizovat spotřebu energie v reálném čase, což umožňuje snížit náklady a zvýšit energetickou efektivitu.

energetická účinnost a IoT

Chytré budovy využívají IoT technologie pro zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů.

V průmyslu mohou IoT systémy sledovat spotřebu energie strojů a zařízení, což usnadňuje identifikaci a řešení energetických úniků. V dopravě mohou chytré dopravní systémy zlepšovat řízení provozu a snižovat emise skleníkových plynů.

2.  Řízení zdrojů a odpadu

IoT může přispět k efektivnějšímu využití přírodních zdrojů a minimalizaci odpadu v různých odvětvích. V zemědělství mohou chytré zavlažovací systémy s IoT senzory sledovat vlhkost půdy a zajišťovat optimální zavlažování, čímž se snižuje spotřeba vody a zlepšuje výnos plodin.

iot v odpadovém hospodářství

V oblasti vodního hospodářství mohou IoT systémy detekovat úniky v potrubí a informovat o potřebě oprav, což snižuje ztráty vody. V nakládání s odpady mohou chytré popelnice a sběrné vozy s IoT zařízeními sledovat hladinu naplnění a optimalizovat svozové trasy, což vede ke snížení nákladů a emisí.

3.  Zlepšení kvality ovzduší a dalších hodnot v životním prostředí

IoT zařízení a senzory mohou sledovat úroveň znečištění ovzduší a pomáhají navrhovat strategie pro zlepšení kvality ovzduší ve městech. Chytré senzory rozmístěné v městských oblastech mohou sbírat data o koncentraci různých znečišťujících látek a poskytovat přesný obraz o kvalitě ovzduší v reálném čase.

Tyto informace mohou sloužit jako podklad pro vývoj a implementaci opatření, jako jsou omezení automobilového provozu, podpora veřejné dopravy nebo zlepšení infrastruktury pro cyklisty a chodce.

IoT a monitoring kvality ovzduší
 

Sledování různých aspektů životního prostředí jako je kvalita ovzduší, kvalita vody, hladina hluku, teplota nebo vlhkost může sloužit k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení environmentálních problémů.

4.  Udržitelná doprava

IoT a chytré dopravní systémy podporují ekologičtější dopravní řešení jako jsou sdílení automobilů, elektromobily a chytrá infrastruktura.

Například systémy sdílení automobilů založené na IoT umožňují uživatelům půjčovat si automobil na krátkou dobu, čímž se snižuj potřeba vlastnit vlastní vozidlo a zároveň se snižuje dopad automobilové dopravy na životní prostředí.

IoT v udržitelné dopravě

IoT také hraje důležitou roli v rozvoji infrastruktury pro elektromobily, jako jsou chytré nabíjecí stanice, které optimalizují dobíjení a distribuci energie. Chytré dopravní systémy mohou zlepšovat řízení provozu, snižovat zácpy a emise skleníkových plynů, zatímco zároveň podporují alternativní dopravní možnosti, jako je veřejná doprava, jízda na kole nebo chůze.

Klíčová role technologií při řešení environmentálních problémů

Jak jsme nastínili, aplikace IoT v oblasti udržitelnosti a životního prostředí nabízejí řadu možností pro zlepšení ekologického dopadu různých odvětví. 

Je tedy žádoucí, aby vlády, průmysl, akademické instituce a občané spolupracovali na podpoře inovací a širšího nasazení IoT řešení v oblasti udržitelnosti a životního prostředí. Jedině v takovém případě je možné dosáhnout pozitivního dopadu na globální úrovni.

Bezpečnost a ochrana soukromí nesmí zaostávat

Nakonec je nezbytné pro udržitelný rozvoj zajistit ochranu soukromí a zabezpečení dat, která jsou získávána a zpracovávána IoT zařízeními. A to nejen z pohledu technických a šifrovacích řešení, ale především po stránce právní a etické, která zajistí správné zacházení s citlivými daty a respektování práv jednotlivců a společenství.

Technologie, která přisppěěje k lepší budoucnost

V budoucnu je třeba očekávat další vývoj a inovace v IoT technologiích, které budou mít ještě větší potenciál pro zlepšení udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Příkladem takových inovací mohou být využití umělé inteligence pro prediktivní údržbu průmyslových zařízení, širší integrace obnovitelných zdrojů energie do chytrých sítí nebo vývoj nových materiálů a konstrukčních technik pro snížení energetické náročnosti budov a infrastruktury. Nesmíme opomenout ani vzdělávání a seznamování veřejnosti s výhodami a možnostmi IoT technologií, protože ty totiž představují důležitý nástroj, který může přispět k řešení environmentálních problémů a zároveň podpořit hospodářský růst a sociální rozvoj.

Poradte se, jak využít IoT ve firmě nebo v obci

Obratte se na IoT specialistu

Články na podobné téma
Právo a internet věcí: Jak je Česká republika připravena?

Právo a internet věcí: Jak je Česká republika připravena?

Internet věcí (IoT) představuje revoluci v propojení každodenních zařízení s internetem, což přináší nejen obrovské možnosti, ale také nové výzvy, zejména v oblasti kybernetické…
2024-06-26
Využijte IoT pro efektivní ESG

Využijte IoT pro efektivní ESG

Pro investory, vedení firem, ale i pro širokou veřejnost je zodpovědný a udržitelný přístup k obchodu a výrobě stále důležitější. V současnosti zahajují společnosti po celém světě ambiciózní…
2024-05-17
6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

Internet věcí je technologie, která nám už řadu let v mnoha odhledech usnadňuje život. I tato technologie se neustále vyvíjí, a tak je dobré poznat zásadní novinky. Seznámíte se s nimi na…
2023-12-28