19. 04. 2023 Téma: Ostatní

4 příklady, jak IoT pomáhá v oblasti udržitelnosti a životního prostředí

V dnešní době je otázka životního prostředí a udržitelnosti stále důležitější. Pojďme se společně podívat na několik zajímavých aplikací internetu věcí (IoT), ve kterých tato technologie může hrát klíčovou roli. Začněme tam, kde IoT přispívá k udržitelnosti už dnes. 

4 příklady, jak IoT pomáhá v oblasti udržitelnosti a životního prostředí

 

1.  Energetická účinnost

IoT umožňuje snižování energetické náročnosti budov, průmyslových zařízení a dopravy prostřednictvím chytrých řešení. Například senzory v budovách mohou monitorovat a optimalizovat spotřebu energie v reálném čase, což umožňuje snížit náklady a zvýšit energetickou efektivitu.

energetická účinnost a IoT

Chytré budovy využívají IoT technologie pro zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů.

V průmyslu mohou IoT systémy sledovat spotřebu energie strojů a zařízení, což usnadňuje identifikaci a řešení energetických úniků. V dopravě mohou chytré dopravní systémy zlepšovat řízení provozu a snižovat emise skleníkových plynů.

2.  Řízení zdrojů a odpadu

IoT může přispět k efektivnějšímu využití přírodních zdrojů a minimalizaci odpadu v různých odvětvích. V zemědělství mohou chytré zavlažovací systémy s IoT senzory sledovat vlhkost půdy a zajišťovat optimální zavlažování, čímž se snižuje spotřeba vody a zlepšuje výnos plodin.

iot v odpadovém hospodářství

V oblasti vodního hospodářství mohou IoT systémy detekovat úniky v potrubí a informovat o potřebě oprav, což snižuje ztráty vody. V nakládání s odpady mohou chytré popelnice a sběrné vozy s IoT zařízeními sledovat hladinu naplnění a optimalizovat svozové trasy, což vede ke snížení nákladů a emisí.

3.  Zlepšení kvality ovzduší a dalších hodnot v životním prostředí

IoT zařízení a senzory mohou sledovat úroveň znečištění ovzduší a pomáhají navrhovat strategie pro zlepšení kvality ovzduší ve městech. Chytré senzory rozmístěné v městských oblastech mohou sbírat data o koncentraci různých znečišťujících látek a poskytovat přesný obraz o kvalitě ovzduší v reálném čase.

Tyto informace mohou sloužit jako podklad pro vývoj a implementaci opatření, jako jsou omezení automobilového provozu, podpora veřejné dopravy nebo zlepšení infrastruktury pro cyklisty a chodce.

IoT a monitoring kvality ovzduší
 

Sledování různých aspektů životního prostředí jako je kvalita ovzduší, kvalita vody, hladina hluku, teplota nebo vlhkost může sloužit k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení environmentálních problémů.

4.  Udržitelná doprava

IoT a chytré dopravní systémy podporují ekologičtější dopravní řešení jako jsou sdílení automobilů, elektromobily a chytrá infrastruktura.

Například systémy sdílení automobilů založené na IoT umožňují uživatelům půjčovat si automobil na krátkou dobu, čímž se snižuj potřeba vlastnit vlastní vozidlo a zároveň se snižuje dopad automobilové dopravy na životní prostředí.

IoT v udržitelné dopravě

IoT také hraje důležitou roli v rozvoji infrastruktury pro elektromobily, jako jsou chytré nabíjecí stanice, které optimalizují dobíjení a distribuci energie. Chytré dopravní systémy mohou zlepšovat řízení provozu, snižovat zácpy a emise skleníkových plynů, zatímco zároveň podporují alternativní dopravní možnosti, jako je veřejná doprava, jízda na kole nebo chůze.

Klíčová role technologií při řešení environmentálních problémů

Jak jsme nastínili, aplikace IoT v oblasti udržitelnosti a životního prostředí nabízejí řadu možností pro zlepšení ekologického dopadu různých odvětví. 

Je tedy žádoucí, aby vlády, průmysl, akademické instituce a občané spolupracovali na podpoře inovací a širšího nasazení IoT řešení v oblasti udržitelnosti a životního prostředí. Jedině v takovém případě je možné dosáhnout pozitivního dopadu na globální úrovni.

Bezpečnost a ochrana soukromí nesmí zaostávat

Nakonec je nezbytné pro udržitelný rozvoj zajistit ochranu soukromí a zabezpečení dat, která jsou získávána a zpracovávána IoT zařízeními. A to nejen z pohledu technických a šifrovacích řešení, ale především po stránce právní a etické, která zajistí správné zacházení s citlivými daty a respektování práv jednotlivců a společenství.

Technologie, která přisppěěje k lepší budoucnost

V budoucnu je třeba očekávat další vývoj a inovace v IoT technologiích, které budou mít ještě větší potenciál pro zlepšení udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Příkladem takových inovací mohou být využití umělé inteligence pro prediktivní údržbu průmyslových zařízení, širší integrace obnovitelných zdrojů energie do chytrých sítí nebo vývoj nových materiálů a konstrukčních technik pro snížení energetické náročnosti budov a infrastruktury. Nesmíme opomenout ani vzdělávání a seznamování veřejnosti s výhodami a možnostmi IoT technologií, protože ty totiž představují důležitý nástroj, který může přispět k řešení environmentálních problémů a zároveň podpořit hospodářský růst a sociální rozvoj.

Poradte se, jak využít IoT ve firmě nebo v obci

Obratte se na IoT specialistu

Články na podobné téma
IoT v Česku roste: chytrá zařízení a senzory na vzestupu

IoT v Česku roste: chytrá zařízení a senzory na vzestupu

Dnes se podíváme na překvapivé statistiky a čísla. Podle údajů Českého statistického úřadu totiž internet věcí využívá stále víc lidí i v Česku. Pomocí IoT například ovládají topení nebo si…
2023-03-29
Způsobí revoluci v energetice chytré elektroměry?

Způsobí revoluci v energetice chytré elektroměry?

Trh s energiemi potkalo minulý rok zemětřesení. Ceny vystřelily do nevídaných hodnot. Všechna zažitá pravidla přestala platit a výhodu měl ten, kdo se dokázal dobře orientovat. Ještě…
2023-02-28
14 tipů na nejlepší světové IoT konference v roce 2023!

14 tipů na nejlepší světové IoT konference v roce 2023!

IoT konference v roce 2023 se konají po celém světě, lze je navštívit osobně i virtuálně. Patří mezi ně konference specifické pro odvětví, jako jsou konference o průmyslovém internetu věcí, výrobě…
2022-12-30