17. 05. 2024 Téma: Ostatní

Využijte IoT pro efektivní ESG

Pro investory, vedení firem, ale i pro širokou veřejnost je zodpovědný a udržitelný přístup k obchodu a výrobě stále důležitější.

V současnosti zahajují společnosti po celém světě ambiciózní a transformační iniciativy na podporu cílů v této oblasti, která pod anglickou zkratkou ESG (Environmental, Social, and Governance) zahrnuje dopad činnosti firem na životní prostředí, odpovědný přístup ke společnosti a komunitě a odpovědné řízení společnosti.

Využijte IoT pro efektivní ESG

Průzkum mezi 1 000 vrcholovými manažery, provedený společnostmi ServiceNow a ThoughtLab, odhalil, že drtivá většina (95 %) těch, kteří se považují za lídry v oblasti ESG, využívá technologie k dosažení lepších výsledků.

IoT a ESG: Jak spolu souvisí?

Internet věcí umožňuje propojení fyzických zařízení a objektů vybavených elektronikou, softwarem, senzory a konektivitou pro sběr a výměnu dat. To je zcela v souladu s principy ESG. Využíváním těchto informací totiž firmy usilují o vytvoření udržitelnější a odpovědnější budoucnosti. IoT zařízení mohou monitorovat a měřit dopady na životní prostředí, podporovat sociální odpovědnost a zefektivňovat řízení firmy.

Výhody použití IoT v ESG reportingu

 • Zvýšená přesnost a efektivita
  IoT technologie může firmám pomoci sbírat a analyzovat data potřebná pro vhodný ESG přístup přesněji a efektivněji, čímž se snižuje riziko chyb při měření nebo nepřesností v reportech.
   
 • Reálná data v reálném čase
  IoT technologie poskytuje reálná, akční data, která firmám pomáhají lépe pochopit a řešit ESG rizika a příležitosti. Data jsou odesílána v reálném čase, takže umožňují okamžitou analýzu i případnou reakci a změnu přístupu. Dostupné technologie navíc pomáhají prezentovat výsledky srozumitelněji a smysluplněji prostřednictvím poutavé vizualizace, která je snadno pochopitelná pro všechny zainteresované strany.
   
 • Automatizované reportování
  IoT může automatizovat proces ESG reportování, čímž se snižuje čas a zdroje potřebné k sběru a analýze dat.
   
 • Zlepšení udržitelnosti
  Používáním IoT zařízení k sledování a měření ESG indikátorů mohou firmy zlepšit své praktiky v oblasti udržitelnosti a snížit svůj dopad na životní prostředí.

Příklady z praxe

Podle World Economic Forum (WEF) se 84 % IoT implementací zaměřuje na dosažení Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), což může firmám pomoci zlepšit jejich ESG výkonnost, a to ve všech oblastech průmyslu. ESG tak lze monitorovat, měřit a zlepšovat.

Například v odvětví rybářství moderní technologie umožňují dálkově monitorovat rybí farmy pomocí senzorových sítí, které měří hodnoty jako pH a teplotu vody, čímž se zvyšuje efektivita a udržitelnost těchto operací.

Charlie Keyem, generální ředitel společnosti Losant popisuje, jak IoT přispívá k efektivnímu ESG reportování a sběru environmentálních dat a uvádí praktické příklady. Zdroj: LosantHQ

Jaké výzvy a omezení na vás při použití IoT v ESG reportingu číhají

Přesto stále existují body, které mohou v nasazení technologií internetu věcí vyvolávat pochybnosti.

 • Obavy o ochranu dat: IoT technologie zahrnuje sběr a přenos velkého množství dat, což vyvolává obavy o jejich ochranu a bezpečnost. Firmy musejí implementovat adekvátní opatření, která jsou naštěstí dostupná, aby zabránily únikům dat nebo neoprávněnému přístupu k citlivým informacím.
 • Zvýšené náklady: Zavedení IoT technologie do ESG reportingu může být nákladné, protože vyžaduje významné investice do zařízení, softwaru a infrastruktury. Nicméně z dlouhodobého hlediska se prvotní investice mohou vyplatit, protože přesná data obvykle umožnují snížení výdajů v budoucnu.
 • Komplexita: IoT technologie může být složitá a náročná na implementaci, zejména pro firmy s omezenými technickými znalostmi. Firmy by měly mít jasnou představu o svých ESG reportovacích požadavcích a technologiích, které potřebují k úspěšné implementaci.
 • Integrace se stávajícími systémy: IoT technologie je nutné integrovat do stávajících systémů firmy, včetně účetních a reportovacích, aby byl zajištěn přesný sběr a analýza dostupných dat. Tento proces může být složitý a časově náročný.

Poslechněte si, jak IoT zlepšuje sběr dat, analýzu a rozhodování, což pomáhá firmám lépe zvládat ESG. Dostane se i na témata jako Edge Computing nebo cirkulární ekonomika.  Zdroj: Tibco

IoT může zlepšit ESG metriky

 • Spotřeba energie a využití zdrojů: IoT zařízení mohou sledovat spotřebu energie v reálném čase, což firmám umožňuje identifikovat oblasti pro zlepšení a přijímat informovanější rozhodnutí o využití energie. Také monitorují zdroje, tedy například vodu a materiály, čímž se zlepšuje efektivita jejich využívání a snižuje se objem nevyužitého odpadu.
 • Dopad na životní prostředí: IoT zařízení mohou měřit dopady operací firmy na životní prostředí, včetně emisí, odpadu a znečištění.
 • Well-being zaměstnanců: IoT technologie může pomáhat monitorovat zdraví a pohodu zaměstnanců. Na základě těchto dat se firmě nabízejí možnosti ke zlepšování pracovních podmínek a budování bezpečného a zdravého pracovního prostředí.
 • Praxe v dodavatelském řetězci: IoT zařízení lze využívat k sledování a monitorování praxí v dodavatelském řetězci, včetně pracovních podmínek a dopadu na životní prostředí, což firmám umožňuje zajistit, že splňují své cíle v oblasti udržitelnosti a sociální odpovědnosti.

Další přínosy IoT v kontextu ESG

Optimalizace logistiky a přepravy

IoT senzory mohou sledovat dopravní prostředky a optimalizovat trasy, čímž se snižují emise skleníkových plynů a zlepšuje efektivita přepravy.

Prediktivní údržba

IoT technologie monitorují údržbu zařízení, čímž se předchází poruchám a haváriím, které by mohly mít dopad na životní prostředí.

Zlepšení zdravotní péče

V rámci sociální odpovědnosti může IoT zlepšit přístup ke zdravotní péči prostřednictvím telemedicíny a monitoringu zdraví v reálném čase.

Podpora biodiverzity

IoT senzory mohou být nasazeny v přírodních rezervacích k monitorování ohrožených druhů a jejich prostředí, čímž se přispívá k ochraně biodiverzity.

Chytré budovy a města

IoT technologie může být implementována ve správě budov a měst ke zlepšení energetické účinnosti, správě odpadů a zlepšení kvality ovzduší.

 

Odborníci z IoT.nxt popisují,  jak integrace IoT senzorů a datových analýz zlepšuje rozhodování, optimalizuje provoz a zvyšuje odpovědnost vůči životnímu prostředí a společnosti. Zdroj: MyBroadband

Příklady ze severských zemí

Severské země jsou známé svým silným závazkem k udržitelnosti. Podle Boston Consulting Group je 65 % severských firem v horních 20 % v hodnocení ESG výkonnosti. Pro srovnání, Evropa dosahuje pouze 41 % a Severní Amerika 9 %. Tato čísla ukazují, jak důležitá je pro firmy v tomto regionu odpovědnost k životnímu prostředí a sociální odpovědnost.

Například některé severské společnosti si stanovily velmi ambiciózní cíle pro dosažení nulových emisí uhlíku a nulového odpadu v kratších časových rámcích než jiné firmy. To je zvláště náročné v sektorech jako je ropný a plynárenský průmysl, lesnictví a výroba. IoT technologie hrají klíčovou roli při dosahování těchto cílů tím, že umožňují přesné monitorování a optimalizaci procesů.

Přínos IoT je pro ESG zásadní výzvou

IoT technologie má potenciál revolučně změnit ESG reporting tím, že poskytuje reálné, daty podložené analýzy udržitelných praktik. To umožňuje firmám činit informovaná rozhodnutí pro zlepšení ESG výkonu a budování důvěry mezi zainteresovanými stranami. Pokud bude reportování pomocí IoT využívat stále více firem, tato praxe se stane standardem, který usnadní firmám srovnávání jejich výkonu a investorům rozhodování o svých investicích.

Integrace IoT technologií do ESG reportingu je výzvou, která vyžaduje promyšlené plánování a investice. Nicméně přínosy, které z toho plynou, mohou být pro firmy zásadní, od zlepšení environmentálních a sociálních dopadů až po zvýšení transparentnosti a efektivity. IoT představuje klíčovou technologii pro budoucnost udržitelného a odpovědného podnikání.

Jděte na ESG chytře. Měřte a reportujte automaticky díky IoT senzorům a síti

Poraďte se, jak na to.

Zeptejte se specialisty na IoT

 
Články na podobné téma
6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

6 konferencí o IoT, které byste v roce 2024 neměli zmeškat

Internet věcí je technologie, která nám už řadu let v mnoha odhledech usnadňuje život. I tato technologie se neustále vyvíjí, a tak je dobré poznat zásadní novinky. Seznámíte se s nimi na…
2023-12-28
Jak IoT pomáhá klientům i bankám

Jak IoT pomáhá klientům i bankám

Internet věcí proniká i do tak tradičního odvětví, jakým je právě bankovnictví. Díky této technologii je bankovnictví bezpečnější, pro zákazníky přívětivější, efektivnější a snižuje náklady.
2023-10-25
Jak zjistíte, který produkt se lidem líbí? Pomocí IoT

Jak zjistíte, který produkt se lidem líbí? Pomocí IoT

Prostřednictvím internetu věcí lze získat důležitá data, která dnes můžete využít dokonce i v oblasti výzkumu zákaznické spokojenosti. 
2023-06-28