22. 03. 2023 Téma: Logistika a doprava

Elektromobily a internet věcí

Společností právě hýbe návrh Evropské komise ukončit po roce 2035 prodej vozidel se spalovacími motory. Jejich místo by (možná spolu s dalšími) měly zaujmout elektromobily. Pojďme se společně podívat na to, jakou roli v této oblasti hraje IoT. A jak z toho mohou profitovat nejen „motoristé“. 

Elektromobily a internet věcí

Chytré automobily zapojené do komunikace

Elektromobily (ale i nejmodernější vozidla s konvenčním pohonem) jsou sofistikovaná zařízení, která řidiči do značné míry usnadňují cestování. A to nejen díky displejům a přenosovým sítím. Mezi nejzajímavější vlastnosti a schopnosti těchto vozidel se často řadí např. možnost aktualizací, které probíhají podobně jako např. aktualizace aplikací nebo operačního systému ve vašem telefonu. A další neméně důležitou vlastností je neustálý přístup k užitečným informacím. K tomu je samozřejmě potřeba komunikační síť.

Internet věcí je technologie, která umožňuje zařízením komunikovat a interagovat mezi sebou. V posledních letech proto roste význam IoT na poli elektromobility. Díky chytrým součástkám a IoT senzorům nejrůznějších druhů lze vozidlo propojit s vnějším světem a vytvořit z něj součást komunikačních systémů.

Ty se liší podle toho, zda vozidlo komunikuje s jiným vozidlem, s infrastrukturou (pouliční osvětlení, značení dopravních pruhů, kamery, signalizační světla, dopravní značení nebo parkoviště), případně s mnoha různými dalšími subjekty, ať už to jsou chodci nebo cyklisté.

Systém správy baterie a dobíjení

Pro každého majitele elektromobilu je klíčový stav baterie. Infrastruktura dobíjecích stanic se stále nemůže srovnávat se sítí klasických čerpacích stanic, proto je třeba pečlivě sledovat, jestli je dobití baterie dostatečné.

Základní funkcí Systému správy baterie (Battery Management System – BMS) je monitorování a řízení procesů baterie. To zahrnuje cyklus nabíjení a vybíjení, čímž je zajištěno zdraví baterie a minimalizuje se riziko jejího poškození. Dodávky energie pro napájení vozidla jsou totiž optimální.

Monitorovací obvod sleduje klíčové parametry baterie, jako je napětí, proud a teplota během nabíjení a vybíjení. Odhaduje parametry jako výkon, stav nabití nebo zdraví baterie.

Nabíjení elektromobilu zefektivní IoT
Ilustrační foto

Díky internetu věcí lze vše sledovat na dálku a zobrazovat si v aplikaci v externím zařízení. Pokud baterie nefunguje správně, mohou data z palubního senzoru, která se získávají prostřednictvím internetu věcí, pomoci při zvládání problémů. Analýza dat poskytuje statistiky, které pomáhají prodloužit životnost baterie.

Umožňuje také monitorování životně důležitých parametrů, aby se zabránilo poruchám baterie. Pomocí zařízení IoT lze zaznamenat spotřebu baterie elektromobilu a přenést ji na vzdálený server, který umožní přizpůsobit konfiguraci baterie a zlepšit postupy nabíjení.

Bezpečnost a chytré ovládání

IoT může pomoci vylepšit bezpečnost silničního provozu tím, že umožní elektromobilům komunikovat s ostatními vozidly a infrastrukturou. Například senzory na silnici mohou informovat elektromobily o stavu provozu, což umožní lepší plánování trasy a zlepší průjezd.

Díky IoT lze sledovat vozidla a získávat informace o jejich provozu v reálném čase. V první řadě technologie mohou pomoci v případě, že vozidlo havaruje. Na základě informací získaných z charakteru předchozí jízdy vozidlo vyšle nouzový signál, upozorní záchranné systémy a dodá přesnou polohu havárie. Majitel vozidla dále může mít přesné informace v případě, že dojde k pokusu o odcizení vozidla. Tehdy může např. vozidlo na dálku zamknout nebo využít dalších možností, díky kterým se nepodaří vozidlo zcizit.

chytré auto v chytrém městě
Ilustrační foto

Ovládání na dálku?

Díky internetu věcí lze vozidlo také ovládat na dálku. Nehrozí tak, že by se například vybila baterie kvůli svítícím světlům. Světla můžete vypnout z pohodlí domova.

Díky chytrému telefonu nebo tabletu má majitel vozu přístup k dálkové správě a ovládání některých funkcionalit vozu, jako je odemykání a zamykání vozu včetně kontroly, zda jsou dveře zamčené, zapnutí a vypnutí klimatizace nebo topení na dálku. Může si také zobrazit aktuální jízdní data v případě, že vůz používá někdo jiný. Mezi taková data patří například rychlost nebo lokalita, kde se vůz právě nachází.

Informace o vozidle

Díky internetu věcí je možné získávat informace o aktuální situaci ve vozidle, o rychlosti nebo zrychlení a další informace pro poskytování tipů v reálném čase pro zajištění lepšího výkonu. Lze monitorovat údaje o výkonu vozidla, na základě kterých mohou výrobci elektromobilů a baterií vylepšit produkty.

Dále se využívají také údaje jako dojezd na každé nabití, využití vozidla, výkonnostní rozdíly v závislosti na zeměpisné poloze a povětrnostních podmínkách nebo stáří a změna dojezdu po každém nabití za určité období.

I chytrým vozidlům hrozí nejrůznější poruchy, na druhou stranu je možné tyto poruchy včas odhalovat a dokonce jim předcházet. Systémy oznámení o poruchách založené na internetu věcí pomáhají upozorňovat řidiče vozidel na závady a dávají jim čas jednat a řešit je.

Údaje o chování řidiče využívají zejména firmy ve svých vozových parcích

Systém dálkového sledování elektrických vozidel nejen monitoruje a analyzuje údaje o výkonu elektrických vozidel, ale soustředí se také na údaje o chování řidičů. Takto mohou správci vozových parků prostřednictvím aplikací pro chytré telefony získat okamžitou zpětnou vazbu o změnách chování řidičů s cílem zvýšit bezpečnost a snižovat náklady.

IoT v elektromobilech - statistiky

Snazší parkování nebo hledání míst s nabíječkou

Síť dobíjecích stanic se stále zahušťuje a mění. Přitom pro majitele elektromobilů není nic horšího než představa, že skončí bez možnosti dobít si baterii. Díky internetu věcí a aplikaci v mobilním telefonu nebo tabletu je možné zjistit, kde se nachází nejbližší dobíjecí stanice. Stejně tak lze získat informace o tom, kde je možné v okolí zaparkovat, případně si při této příležitosti nabít baterii.

A co vzývaná ekologie provozu elektroaut?

Toto téma neustále vzbuzuje emoce a co odborník, to jiný názor. Vždyť ohled na životní prostředí je středobodem a původcem přechodu na elektromobilitu. Ať už diskuse dopadne jakkoliv, stejně jako u spalovacích vozidel může i tady využívání IoT technologií přispět k omezení emisí CO2 a snížení dopadu automobilové dopravy na životní prostředí tím, že umožní efektivnější využití energie a zdrojů.

Např. podle studie společnosti Ericsson a londýnského King's College London by mohlo využití IoT v elektromobilitě do roku 2030 snížit celkové emise CO2 o více než 10 %. Další studie publikovaná v časopise IEEE Access ukazuje, že využití IoT v elektromobilitě může pomoci snížit emise CO2 o 28 % až 46 %. Toho lze dosáhnout díky využití datových analýz a prediktivního modelování k optimalizaci nabíjení elektromobilů, snížení spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

I když je třeba mít na paměti, že přínos IoT v elektromobilitě závisí na mnoha faktorech, nepochybně může přispět k čistšímu životnímu prostředí.

Řešíte, jak zefektivnit provoz firemních vozidel?

Poraďte se nezávazně s odborníkem na IoT

Články na podobné téma
Bezpečnější silnice díky chytrým značkám a semaforům

Bezpečnější silnice díky chytrým značkám a semaforům

Bezpečnost na silnicích je stále velkým tématem. Denně dochází jen v česku ke stovkám nehod, A každý rok při nich zemřou stovky lidí. IoT by v této oblasti mohlo pomoct už…
2023-07-27
Jaký je recept na vyšší komfort i bezpečí v letectví?

Jaký je recept na vyšší komfort i bezpečí v letectví?

Po dvouletém útlumu se letecká doprava vrátila do stavu, ve kterém byla před covidovou pandemií. Pojďme se podívat, jak v tomto oboru IoT technologie přispívají k lepšímu cestovnímu zážitku…
2023-07-05
Internet věcí pomůže nastartovat cestovní ruch

Internet věcí pomůže nastartovat cestovní ruch

Turismus je odvětví, které bylo pandemií spolu s pohostinstvím postiženo nejvíce. Zdá se, že se situace zlepšuje. Nicméně nejspíš ještě potrvá, než zmizí nejrůznější protiepidemická opatření. Jak…
2021-05-12