Chytrý management odpadu

Odpad je jedním z nejvýraznějších problémů lidské existence - a s ohledem na to, že rostoucí obyvatelstvo se čím dál více centralizuje ve městech a produkuje stále více odpadu, správa odpadu se stává stále důležitějším tématem nejen s ohledem na…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Facility management a kanceláře
  • Místní samospráva
  • Úklidová firma
  • Letiště a nádraží
  • Svozové a úkolidové firmy

Detail IoT řešení

Odpad je jedním z nejvýraznějších problémů lidské existence - a s ohledem na to, že rostoucí obyvatelstvo se čím dál více centralizuje ve městech a produkuje stále více odpadu, správa odpadu se stává stále důležitějším tématem nejen s ohledem na řízení města a kvalitu života v něm , ale také na enviromentální a finanční aspekty s tím související. Správa a svoz odpadů představují obrovské náklady a také značnou ekologickou a dopravní zátěž - pokud se realizuje běžným způsobem: cyklicky. V případě, že by bylo možné svážet jen ty kontejnery, u kterých je to opravdu potřeba a zároveň správně nastavit odpadovou infrastrukturu - což Sensoneo řešení umožňuje - celý proces by se realizoval efektivněji, časově a finančně optimálně a ohleduplně k životnému prostředí

Co se pomocí IoT měří:

Úroveň zaplněnosti kontejneru, teplota (požár), převrácení, kontrola vysypání

Příklad použití:

Město Nitra, Slovensko NKS – Nitrianske komunálne služby (98 zaměstnanců) jsou moderní dodavatel komunálních služeb. Výrazný nárůst počtu polopodzemních a velkokapacitních kontejnerů motivovali NKS k nasazení řešení, které by umožnilo maximalizovat benefity tohoto typu kontejnerů. V březnu 2015 jsme přes NKS nainstalovali prvních 130 ultrazvukových IOT senzorů na monitorování odpadu v polopodzemních kontejnerech. Poté, co si společnost NKS ověřila přínos senzorů, původní projekt rozšířili v roce 2016 a 2017, a umístili senzory i do kontejnerů na sklo. Dnes mají nasazeno 302 senzorů v polopodzemních kontejnerech a 180 senzorů v nádobách na sklo. Nasazené řešení kombinuje unikátní ultrazvukové Smart senzory, které monitorují odpad, se sofistikovaným softwarem (Smart Waste management System, Smart Analytics, Smart Route Planning), což městům a podnikatelským subjektům umožňuje založit svá strategická rozhodnutí na základě reálných dat a optimalizovat odpadovou svozovou logistiku.

Přínosy:

Díky nasazení Sensoneo řešení byla společnost NKS schopná výrazně (o 30 %) eliminovat počet svozových tras a s nížit tak náklady na pohonné hmoty, opotřebování vozidel a cenu práce. NKS díky Sensoneo řešení směruje svozová vozidla jen k těm kontejnerům, které skutečně vyžadují vývoz. Díky tomuto přístupu neblokuje zbytečně ulice a snižuje i environmentální dopad svých služeb. Ve výsledku tak řešení přineslo 30 procentní snížení celkových nákladů na svoz odpadu a přibližně až 60 procentní snížení výfukových exhalací ve městech.

Další rozvoj:

Upozorněni na požár kontejneru, upozornění na převrácení kontejneru, evidence vysypání kontejneru, vylepšení kontejnerové infrastruktury - zvýšení / snížení kapacity kontejnerů nebo eliminace neefektivních kontejnerů, plánování svozových tras na základě reálných dat,aplikace pro občany na lokaci kontejnerů a hlášení problémů

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Města a obce, průmyslové parky, školy a univerzitní kampusy, nákupní a business centra

vodní hospodářství

Lokalita:

Celosvětově včetně České republiky

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, SW - IoT aplikace, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

V roce 2017 se nám podařilo rozšířit okruh klientů našeho řešení a kromě progresivních slovenských měst (Nitra, Trnava, Hlohovec, Malacky, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Handlová, Trenčín, Myjava...) a klientů (Tesco, Alpha medical, nemocnice ve Veľkom Krtíši, Granvia...) a českých měst (Praha, Kladno) a klientů (největší zpracovatel elektroodpadu Asekol) jsem se ještě více prosazovali i v zahraničí - USA, Arabských emirátech, Velké Británii, Itálii nebo Skandinávii.