Měření hladiny hluku v Praze 3

Městská část Praha 3 řešila problém s nepovolenou hudební produkcí v parku Parukářka. Nadměrný hluk z parku vyvolával stížnosti obyvatel přilehlých domů.

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Bezpečnost práce
  • Místní samospráva
  • Továrna
  • Letiště a nádraží
  • Doly a štěrkovny

Detail IoT řešení

Městská část Praha 3 řešila problém s nepovolenou hudební produkcí v parku Parukářka. Nadměrný hluk z parku vyvolával stížnosti obyvatel přilehlých domů.

Co se pomocí IoT měří:

Aktuální hladina hluku v parku Parukářka.

Příklad použití:

V parku byly nainstalovány tři bezdrátové senzory monitorující hladinu hluku. Senzory prostřednictvím sítě LoRaWAN předávají data o hluku v reálném čase do platformy MyMight IoT, která veškerá naměřená data uchovává a zároveň zobrazuje momentální hodnoty na veřejně přístupném dashboardu, který je k nahlédnutí zde https://demo.mymight.com/prague3/

Přínosy:

Aktuální informace o hladině hluku na dashboardu, uchování všech historických měření. Platforma má otevřené API, díky kterému se může snadno napojit na systémy třetí strany, které již zákazník používá (např. ERP, BI nástroje...).

Další rozvoj:

Díky použití platformy MyMight IoT je možné řešení rozšířit i o další IoT prvky od různých výrobců (senzory monitorující kvalitu ovzduší atd.). Platforma je schopná integrovat různé technologie do jednoho celku, takže na sebe mohou vzájemně reagovat nebo se data z nich zobrazují v jednom systému.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Města, výrobní podniky

vodní hospodářství

Lokalita:

ČR

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

SW - IoT datová platforma, analytika

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Praha 3

Další řešení dodavatele MyMight

Monitoring kvality vzduchu v Centru města budoucnosti

Monitoring kvality vzduchu v Centru města budoucnosti

Ve vnitřním prostředí je oproti venkovnímu mnohem vyšší koncentrace látek, které mohou škodit lidskému organismu. Příčin je hned několik - nedostatečné větrání, použitý stavební materiál, nábytek, přítomnost zeleně nebo větrací technika. Typickými zdravotními problémy, které málo větrané prostory způsobují, jsou malátnost, alergická rýma, nesoustředěnost nebo bolest hlavy.