Monitoring kvality vzduchu v Centru města budoucnosti

Ve vnitřním prostředí je oproti venkovnímu mnohem vyšší koncentrace látek, které mohou škodit lidskému organismu. Příčin je hned několik - nedostatečné větrání, použitý stavební materiál, nábytek, přítomnost zeleně nebo větrací technika. Typickými…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Facility management a kanceláře
  • Dům seniorů
  • Domácnost
  • Místní samospráva
  • Továrna

Detail IoT řešení

Ve vnitřním prostředí je oproti venkovnímu mnohem vyšší koncentrace látek, které mohou škodit lidskému organismu. Příčin je hned několik - nedostatečné větrání, použitý stavební materiál, nábytek, přítomnost zeleně nebo větrací technika. Typickými zdravotními problémy, které málo větrané prostory způsobují, jsou malátnost, alergická rýma, nesoustředěnost nebo bolest hlavy.

Co se pomocí IoT měří:

Senzor umístěný v laboratoři sleduje: - teplotu - vlhkost - koncentraci CO2 - pohyb - intenzitu osvětlení

Příklad použití:

Senzory prostřednictvím sítě LoRaWAN monitorují kvalitu vzduchu a další hodnoty v reálném čase. Platforma MyMight IoT zaručuje, že se mohou do projektu přidat jakékoliv další technologie od různých výrobců, uchovává veškerá naměřená data a zároveň zobrazuje momentální hodnoty na veřejně přístupném dashboardu, který je k nahlédnutí zde https://demo.mymight.com/dashboard-ciirc-cmb

Přínosy:

Aktuální informace o kvalitě vzduchu na dashboardu, uchování všech historických měření. Platforma má otevřené API, díky kterému se může snadno napojit na systémy třetí strany, které již zákazník používá (např. ERP, BI nástroje...).

Další rozvoj:

Díky použití platformy MyMight IoT je možné řešení rozšířit i o další IoT technologie od různých výrobců (prvky chytré budovy, senzory monitorující hluk atd.). Platforma je schopná integrovat různé technologie do jednoho celku, takže na sebe mohou vzájemně reagovat nebo se data z nich zobrazují v jednom systému.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Města, kanceláře, výrobní podniky, domácnosti

vodní hospodářství

Lokalita:

ČVUT, Praha

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Kanceláře firmy GORDIC

Další řešení dodavatele MyMight

Měření hladiny hluku v Praze 3

Měření hladiny hluku v Praze 3

Městská část Praha 3 řešila problém s nepovolenou hudební produkcí v parku Parukářka. Nadměrný hluk z parku vyvolával stížnosti obyvatel přilehlých domů.