Expertní vývoj i testování na zakázku nejen v oblasti IoT

Pro společnosti, které pro své inovace nemají dostatečné know-how nebo personální kapacity, jsme schopni poskytnou kompletní podporu vývoje. Případně umíme navrhnout a realizovat HW, FW a SW dle požadavků zákazníka.

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Osobní doprava (automobil, kolo..)
 • Nemocnice
 • Hrady a zámky
 • Bezpečnost práce
 • Asset tracking
 • Veřejná doprava
 • Predictive maintenance
 • Facility management a kanceláře
 • Dům seniorů
 • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
 • Domácnost
 • Místní samospráva
 • Úklidová firma
 • Obchodní domy a retail
 • Zábavní střediska
 • Půjčovny vozidel a servisy
 • Letiště a nádraží
 • Svozové a úkolidové firmy
 • Hotely a restaurace
 • Doly a štěrkovny
 • Vodní hospodářství
 • Jiné

Detail IoT řešení

Pro společnosti, které pro své inovace nemají dostatečné know-how nebo personální kapacity, jsme schopni poskytnou kompletní podporu vývoje. Případně umíme navrhnout a realizovat HW, FW a SW dle požadavků zákazníka.

Co se pomocí IoT měří:

Laboratoře UCEEB jsou vybaveny pro vývoj a testování produktů od fáze vývoje elektroniky, přes mechanický návrh, vývoj firmware a software, až po samotné testování. Předmětem zájmu jsou především senzory a senzorové systémy použitelné v budovách. Vybavení laboratoře umožňuje provádět magnetické a teplotní simulace. UCEEB poskytuje podporu a služby svým klientům v každé z těchto fází projektů: mapování - koncept - návrh - realizace. Mapování – Analýza výchozí pozice a formulace VIZE Koncept – Určení priorit pro návrh konkrétního řešení, harmonogram pro realizaci Návrh – Návrh řešení, výpočty, studie proveditelnosti, odhad nákladů Realizace – Realizace, pilotní a provozní fáze Poskytujeme • vývoj IoT řešení na klíč • konzultace při vývoji IoT řešení a zpracování dílčích kroků • návrh elektronických obvodů • vývoj senzorů a senzorových systémů • programování vestavěných systémů • vývoj uživatelských aplikací • programování řídicích systémů • mechanický návrh • 3D tisk • návrh a realizace plošných spojů

Příklad použití:

• V laboratoři byl vyvinut systém pro kontinuální monitoring vlhkosti dřevostaveb Moisture Guard. • Kombinovaný senzor pro měření kvality vnitřního prostředí. Je schopen měřit teplotu, relativní vzdušnou vlhkost, koncentraci oxidu uhličitého a koncentraci těkavých organických látek(VOC). • Zařízení pro vzdálený odečet spotřeby vody. • Na základě simulací byly optimalizovány magnetické obvody separátoru kovů.

Přínosy:

Provádíme komplexní návrh řetězce senzorové elektroniky: volbu vhodného senzoru, návrh elektroniky včetně PCB, návrh a výrobu zapouzdření senzorů a elektroniky, vyhodnocení signálu, prezentaci a vizualizaci dat na PC. Provádíme zakázkový návrh software a hardware pro měřící systémy založené na NI Labview, a NI cDAQ a cRIO. Provádíme expertízy na obecné fyzikální měření - posudky v oblasti elektrotechniky, osvětlení, fotovoltaiky a slaboproudých instalací budov.

Další rozvoj:

Jsme otevřeni spolupráci s realizačními firmami při řešení jejich problémů v daných oblastech či při ověřování vlastností nových systémů, postupů a materiálů. Vítáme nové podněty pro další výzkumnou činnost, zvláště když najde uplatnění v praxi.

vodní hospodářství

Lokalita:

Město Praha, Slaný, Kladno, Kroměříž, Postřekov, Buštěhrad…

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Praha, Slaný, Kladno, Kroměříž, Postřekov, Buštěhrad…

Další řešení dodavatele Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Koncepční a poradenská činnost pro chytrá města

Koncepční a poradenská činnost pro chytrá města

Předpokladem nasazení a rozvoje Smart Cities řešení v ČR je funkční spolupráce s výzkumným sektorem. ČVUT UCEEB je nezávislé výzkumné centrum s multioborovým týmem, který je schopný se zaměřit na problematiku v malých i velkých obcích a městech. Trh je nasycen nabídkami komerčních subjektů a bez odborné a koncepční podpory je zavádění nových technologií velmi problematické.

Senzor kvality vnitřního prostředí IAQ 03/IAQ 03PM

Senzor kvality vnitřního prostředí IAQ 03/IAQ 03PM

Podle posledních statistik Světové zdravotnické organizace trpí "syndromem nezdravých budov" až 80 procent lidí v USA a Evropě. Na vině je necitlivé zateplování obvodového pláště a instalace plastových oken, které zamezují přirozenému odvětrávání a vedou ke zvýšení koncentrace škodlivin ve vzduchu. Se snahou energetické úspornosti nejen ve starých budovách se zateplila obálka budovy a vyměnili výplně otvorů (oken a dveří). Tím se zamezilo, do té doby přirozenému, větrání přes netěstnosti v obálce budovy. To je dobré pro zamezení tepelných ztrát, ale špatné pro vnitřní prostředí. Například plně obsazená třída na základní škole se "vydýchá" i za 20 minut. Takže pak jsou žáci a učitelé vystavení vlivu nejen vysoké koncentrace CO2. Hygienické limity koncentrace CO2 jsou překračovány až 5-ti násobně. Což má velmi negativní vliv zdraví a aktuální stav člověka.

Zařízení pro dálkový odečet vodoměrů WMR04-L

Zařízení pro dálkový odečet vodoměrů WMR04-L

Hlavní i podružné vodoměry v budovách jsou často instalované v podzemích a špatně přístupných prostorách. Jedná se o sklepy a šachty, ty navíc jsou v některých případech i zatopené. Takže pravidelné odečítání spotřeby vody je problematické, zvláště pak například pro městského správce budov, který jich má na starosti desítky. To znemožňuje i základní monitoring spotřeby vody v rámci roku. Natož detekci havárie či nestandardního odběru.