Senzor kvality vnitřního prostředí IAQ 03/IAQ 03PM

Podle posledních statistik Světové zdravotnické organizace trpí "syndromem nezdravých budov" až 80 procent lidí v USA a Evropě. Na vině je necitlivé zateplování obvodového pláště a instalace plastových oken, které zamezují přirozenému odvětrávání a…

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Nemocnice
 • Hrady a zámky
 • Bezpečnost práce
 • Veřejná doprava
 • Predictive maintenance
 • Facility management a kanceláře
 • Dům seniorů
 • Domácnost
 • Místní samospráva
 • Továrna
 • Obchodní domy a retail
 • Zábavní střediska
 • Letiště a nádraží
 • Hotely a restaurace
 • Doly a štěrkovny

Detail IoT řešení

Podle posledních statistik Světové zdravotnické organizace trpí "syndromem nezdravých budov" až 80 procent lidí v USA a Evropě. Na vině je necitlivé zateplování obvodového pláště a instalace plastových oken, které zamezují přirozenému odvětrávání a vedou ke zvýšení koncentrace škodlivin ve vzduchu. Se snahou energetické úspornosti nejen ve starých budovách se zateplila obálka budovy a vyměnili výplně otvorů (oken a dveří). Tím se zamezilo, do té doby přirozenému, větrání přes netěstnosti v obálce budovy. To je dobré pro zamezení tepelných ztrát, ale špatné pro vnitřní prostředí. Například plně obsazená třída na základní škole se "vydýchá" i za 20 minut. Takže pak jsou žáci a učitelé vystavení vlivu nejen vysoké koncentrace CO2. Hygienické limity koncentrace CO2 jsou překračovány až 5-ti násobně. Což má velmi negativní vliv zdraví a aktuální stav člověka.

Co se pomocí IoT měří:

Mezi měřené parametry patří: - teplota, - relativní vzdušná vlhkost, - koncentrace CO2, - index kvality vnitřního prostředí (VOC), - barometrický tlak, - prachové částice.

Příklad použití:

Inteligentní čidla je možné instalovat dlouhodobě a propojit do systému automatizace budovy, použít ho jako přímou indikaci stavu vnitřního prostředí, nebo s ním napřímo automaticky ovládat vzduchotechnickou jednotku. Lze tak efektivně dosáhnout nejen energetických úspor, ale také zajistit zdravé prostředí v interiéru. Data o aktuálně měřených hodnotách jsou dostupná na webovém rozhraní čidla. Dále se data přenáší do databázového systému prostřednictvím drátového (Modbus) nebo i bezdrátového přenosu (WiFi, LoRaWAN). Čidla jsou vhodná i pro krátkodobý monitoring. Ten se provádí s cílem monitoringu kvality vnitřního prostředí například během topné sezóny nebo v letních měsících. Na základě odborného vyhodnocení naměřených dat se pak navrhuje optimální opatření pro dosažení kvalitního vnitřního prostředí. Při využití sítě LoRaWAN je velikou výhodou snadná instalace čidla. Všechny potřebné parametry jsou nastavené "z výroby" a čidlo tak stačí pouze zastrčit do zásuvky.

Přínosy:

Inteligentní čidlo je schopné monitorovat všechny důležité parametry vnitřního prostředí v jednom kompaktním provedení. Díky své variabilitě komunikačních rozhraní je připravené k integraci do systémů vzduchotechniky, inteligentního řízení budov, i do databázových systémů v konceptech Smart City. Čidlo obsahuje i vlastní webové rozhraní, které je dostupné prostřednictvím vlastního přístupového bodu sítě WiFi. Takže je možné si aktuální hodnoty snadno prohlédnout prostřednictvím chytrého mobilního telefonu, tabletu či počítače. Pro rychlou indikaci překročení limitu některého z měřených parametrů slouží světelná LED signalizace na čidlu. Je možné nastavit i jas RGB LED indikace nebo ji přizpůsobovat automaticky dle měřené intenzity světla a tím docílit nerušené integrace do budov určených pro rezidenční bydlení. Speciálně řešený plošný spoj a konstrukce krabičky zaručuje minimální ovlivnění čidel pro měření teploty.

Další rozvoj:

V současné době se pracuje na odolnějším provedení, které je určené pro venkovní dlouhodobé měření. Rozšiřuje se výčet monitorovaných veličin i kompatibilních datových platforem.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Veřejné budovy, úřady, školy, administrativní a kancelářské komplexy, výrobní prostory, ale i rezidenční bydlení, nemocnice apod.

vodní hospodářství

Lokalita:

ČR

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Střední, základní, mateřské školy, věřejné budovy přednáškové sály domácnosti

Další řešení dodavatele Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Koncepční a poradenská činnost pro chytrá města

Koncepční a poradenská činnost pro chytrá města

Předpokladem nasazení a rozvoje Smart Cities řešení v ČR je funkční spolupráce s výzkumným sektorem. ČVUT UCEEB je nezávislé výzkumné centrum s multioborovým týmem, který je schopný se zaměřit na problematiku v malých i velkých obcích a městech. Trh je nasycen nabídkami komerčních subjektů a bez odborné a koncepční podpory je zavádění nových technologií velmi problematické.

Expertní vývoj i testování na zakázku nejen v oblasti IoT

Expertní vývoj i testování na zakázku nejen v oblasti IoT

Pro společnosti, které pro své inovace nemají dostatečné know-how nebo personální kapacity, jsme schopni poskytnou kompletní podporu vývoje. Případně umíme navrhnout a realizovat HW, FW a SW dle požadavků zákazníka.

Zařízení pro dálkový odečet vodoměrů WMR04-L

Zařízení pro dálkový odečet vodoměrů WMR04-L

Hlavní i podružné vodoměry v budovách jsou často instalované v podzemích a špatně přístupných prostorách. Jedná se o sklepy a šachty, ty navíc jsou v některých případech i zatopené. Takže pravidelné odečítání spotřeby vody je problematické, zvláště pak například pro městského správce budov, který jich má na starosti desítky. To znemožňuje i základní monitoring spotřeby vody v rámci roku. Natož detekci havárie či nestandardního odběru.