Koncepční a poradenská činnost pro chytrá města

Předpokladem nasazení a rozvoje Smart Cities řešení v ČR je funkční spolupráce s výzkumným sektorem. ČVUT UCEEB je nezávislé výzkumné centrum s multioborovým týmem, který je schopný se zaměřit na problematiku v malých i velkých obcích a městech. Trh…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Nemocnice
  • Predictive maintenance
  • Dům seniorů
  • Místní samospráva
  • Letiště a nádraží
  • Jiné

Detail IoT řešení

Předpokladem nasazení a rozvoje Smart Cities řešení v ČR je funkční spolupráce s výzkumným sektorem. ČVUT UCEEB je nezávislé výzkumné centrum s multioborovým týmem, který je schopný se zaměřit na problematiku v malých i velkých obcích a městech. Trh je nasycen nabídkami komerčních subjektů a bez odborné a koncepční podpory je zavádění nových technologií velmi problematické.

Co se pomocí IoT měří:

Zaměřujeme se na návrh a řízení komplexních systémů, jako jsou Smart Cities nebo Smart Regions, které přispívají ke zvyšování kvality života, posílení adaptability ve městě a šetření životního prostředí. UCEEB poskytuje podporu a služby svým klientům v každé z těchto fází projektů: mapování - koncept - návrh - realizace. Máme odborníky ze všech oborů, kterých se výstavba týká. Od architektury přes urbanismus, stavební materiály, energetiku, technické zařízení budov, po psychologii a biomedicínu. Jsou vždy podle potřeb součástí týmu zpracovatelů. Mapování – Analýza výchozí pozice a formulace VIZE Koncept – Určení priorit pro návrh konkrétních opatření, harmonogram pro realizaci Návrh – Návrh konkrétních opatření, výpočty, studie proveditelnosti, odhad nákladů Realizace – Realizace, pilotní a provozní fáze Poskytujeme • podporu obcím při zavádění nových technologií • návrh koncepčního rozvoje Smart City, internetu věcí, chytré energetiky, asistivních systémů a integrované elektromobility • zpracování nezávislých studií proveditelnosti a vývoje technologií na základě konkrétních potřeb obce • vývoj IoT technologií Typy služeb • návrhy a posouzení technologických investic na úrovni obce jako celku, veřejných prostranství i konkrétních budov • příprava koncepčních dokumentů Smart City • participativní plánování a komunikační strategie projektů • vzdělávání zástupců municipalit • zapojení uživatelů technologií ve fázi návrhu Inovativním přístupem při řešení projektů je využití tzv. Participativní designu řešení. Kdy jsou již od začátku zapojené cílové skupiny projektu a tím je dosaženo pozitivního dopadu.

Příklad použití:

• Koncepce Praha 3 na cestě ke Smart City: Městská část oceněna titulem Chytrá města pro budoucnost 2017. • Chytrá energetika pro Prahu 2: koncepce systematického řízení energetiky městské části. • Koncepce podpory obnovitelných zdrojů Kroměříž: návrh způsobu podpory obnovitelných zdrojů pro občany, pro snížení závislosti města na fosilních palivech. • Platforma pro monitoring prostředí ve školách Kladno: platforma internetu věcí pro dálkový monitoring vnitřního prostředí v kladenských základních školách. • Studie proveditelnosti Smart Home Care: návrh technologií v integrované péči pro Prahu 7, který umožní seniorům déle zůstat v domácím prostředí. • Řešení projektu TAČR: Atraktivní obec.

Přínosy:

Smart City je přístup k rozvoji města, který městu umožní zvyšovat kvalitu služeb občanům pomocí nových technologií a organizačních inovací. Kompetence ČVUT UCEEB • urbanistický rozvoj území • kvalita architektonického a stavebního řešení • plánování energetických zdrojů • lokální řízení výroby, ukládání a spotřeby energie • elektromobilita integrovaná do městské energetiky • sledování a řízení kvality prostředí v budovách • systémy pro dálkový monitoring spotřeb a vybraných parametrů (internet věcí) • technologie pro seniory a uživatele se speciálními potřebami

Další rozvoj:

Díky řešení výzkumných projektů, vedoucích mimo jiné ke vzniku certifikovaných metod využitelných v konceptech Smart City a nových technologií v IoT, se tým neustále rozvíjí a rozšiřuje své zkušenosti v tomto odvětví.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Stát, kraje, města, obce, budovy všeho charakteru, infrastruktura, apod.

vodní hospodářství

Lokalita:

Praha, Slaný, Kladno, Kroměříž, Postřekov, Buštěhrad…

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Jiné / Other

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Praha, Slaný, Kladno, Kroměříž, Postřekov, Buštěhrad…

Další řešení dodavatele Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Expertní vývoj i testování na zakázku nejen v oblasti IoT

Expertní vývoj i testování na zakázku nejen v oblasti IoT

Pro společnosti, které pro své inovace nemají dostatečné know-how nebo personální kapacity, jsme schopni poskytnou kompletní podporu vývoje. Případně umíme navrhnout a realizovat HW, FW a SW dle požadavků zákazníka.

Senzor kvality vnitřního prostředí IAQ 03/IAQ 03PM

Senzor kvality vnitřního prostředí IAQ 03/IAQ 03PM

Podle posledních statistik Světové zdravotnické organizace trpí "syndromem nezdravých budov" až 80 procent lidí v USA a Evropě. Na vině je necitlivé zateplování obvodového pláště a instalace plastových oken, které zamezují přirozenému odvětrávání a vedou ke zvýšení koncentrace škodlivin ve vzduchu. Se snahou energetické úspornosti nejen ve starých budovách se zateplila obálka budovy a vyměnili výplně otvorů (oken a dveří). Tím se zamezilo, do té doby přirozenému, větrání přes netěstnosti v obálce budovy. To je dobré pro zamezení tepelných ztrát, ale špatné pro vnitřní prostředí. Například plně obsazená třída na základní škole se "vydýchá" i za 20 minut. Takže pak jsou žáci a učitelé vystavení vlivu nejen vysoké koncentrace CO2. Hygienické limity koncentrace CO2 jsou překračovány až 5-ti násobně. Což má velmi negativní vliv zdraví a aktuální stav člověka.

Zařízení pro dálkový odečet vodoměrů WMR04-L

Zařízení pro dálkový odečet vodoměrů WMR04-L

Hlavní i podružné vodoměry v budovách jsou často instalované v podzemích a špatně přístupných prostorách. Jedná se o sklepy a šachty, ty navíc jsou v některých případech i zatopené. Takže pravidelné odečítání spotřeby vody je problematické, zvláště pak například pro městského správce budov, který jich má na starosti desítky. To znemožňuje i základní monitoring spotřeby vody v rámci roku. Natož detekci havárie či nestandardního odběru.