Zařízení pro dálkový odečet vodoměrů WMR04-L

Hlavní i podružné vodoměry v budovách jsou často instalované v podzemích a špatně přístupných prostorách. Jedná se o sklepy a šachty, ty navíc jsou v některých případech i zatopené. Takže pravidelné odečítání spotřeby vody je problematické, zvláště…

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Nemocnice
 • Hrady a zámky
 • Predictive maintenance
 • Facility management a kanceláře
 • Dům seniorů
 • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
 • Domácnost
 • Místní samospráva
 • Továrna
 • Obchodní domy a retail
 • Letiště a nádraží
 • Hotely a restaurace
 • Vodní hospodářství

Detail IoT řešení

Hlavní i podružné vodoměry v budovách jsou často instalované v podzemích a špatně přístupných prostorách. Jedná se o sklepy a šachty, ty navíc jsou v některých případech i zatopené. Takže pravidelné odečítání spotřeby vody je problematické, zvláště pak například pro městského správce budov, který jich má na starosti desítky. To znemožňuje i základní monitoring spotřeby vody v rámci roku. Natož detekci havárie či nestandardního odběru.

Co se pomocí IoT měří:

Základní funkcí zařízení WMR04-L je měření protékaného objemu kapaliny. Elektronické počítadlo je možné v okamžiku montáže na mechanický vodoměr nastavit na aktuální hodnotu mechanického čítače. Elektronický a mechanický čítač jsou tímto synchronizovány a pomocí bezdrátové sítě LoRaWAN je stav čítače periodicky odesílán. Rozšířenými funkcemi jsou: - Detekce překročení maximálního průtoku a zpětného průtoku. Zařízení kontinuálně monitoruje okamžitý průtok a případné překročení nastaveného limitu je indikováno pomocí LoRaWAN komunikace. Podobně je možno detekovat i zpětný průtok. - Kontrola nulového průtoku Pro detekci malých úniků je možno aktivovat automatické vyhodnocení nulových průtoků. Pomocí konfigurační PC aplikace lze nastavit požadovanou četnost a délku období s nulovým průtokem. V případě nedodržení této podmínky je tento stav indikován pomocí LoRaWAN sítě.

Příklad použití:

Zařízení WMR určené pro dálkový odečet vodoměrů se instaluje jako dodatečné zařízení na stávající vodoměry. Díky výměnným plastovým modulům uchycení je čidlo kompatibilní s většinou instalovaných vodoměrů. Jeho velkou výhodou je, že není potřeba nijak zasahovat do stávajících rozvodů a není ani potřeba zásuvka na 230 V. Zařízení je připravené pracovat na baterii minimálně 12 let. Tím přesahuje interval pro výměnu vodoměru dvojnásobně. Krom údajů o spotřebě vody zařízení upozorní i na nadměrný či nestandartní odběr a zpětný průtok. Zařízení je možné instalovat na páteřní i podružné vodoměry v rámci městské infrastruktury i samotné budovy. Na základě získaných dat lze odhalovat nestandardní odběry, úniky v infrastruktuře, havárie, porušení zákazu zalévání či neoprávně odběry vody. z dlouhodobého hlediska data z vodoměrů slouží například pro potřeby městského energetika či fakturaci.

Přínosy:

Zařízení pro vzdálený odečet spotřeby vody umožňuje: - průběžný monitoring spotřeby - detekci zpětného nebo nulového průtoku - detekci překročení maximálního průtoku - připojení do integračních platforem města. Jeho velkou výhodou jsou: - provoz na baterii řádově 15 let - využití sítě LoRaWAN - vodotěsné provedení - možnost připojení externí antény - výměnné plastové moduly zajišťující kompatibilitu s různými vodoměry

Další rozvoj:

Rozšíření řady kompatibilních vodoměrů, integrace do datových platforem.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Města, budovy všeho charakteru, infrastruktura, výrobní komplexy apod.

vodní hospodářství

Lokalita:

Praha, Kladno

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Městské aglomerace - Kladno, Praha, Pardubice

Další řešení dodavatele Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Koncepční a poradenská činnost pro chytrá města

Koncepční a poradenská činnost pro chytrá města

Předpokladem nasazení a rozvoje Smart Cities řešení v ČR je funkční spolupráce s výzkumným sektorem. ČVUT UCEEB je nezávislé výzkumné centrum s multioborovým týmem, který je schopný se zaměřit na problematiku v malých i velkých obcích a městech. Trh je nasycen nabídkami komerčních subjektů a bez odborné a koncepční podpory je zavádění nových technologií velmi problematické.

Expertní vývoj i testování na zakázku nejen v oblasti IoT

Expertní vývoj i testování na zakázku nejen v oblasti IoT

Pro společnosti, které pro své inovace nemají dostatečné know-how nebo personální kapacity, jsme schopni poskytnou kompletní podporu vývoje. Případně umíme navrhnout a realizovat HW, FW a SW dle požadavků zákazníka.

Senzor kvality vnitřního prostředí IAQ 03/IAQ 03PM

Senzor kvality vnitřního prostředí IAQ 03/IAQ 03PM

Podle posledních statistik Světové zdravotnické organizace trpí "syndromem nezdravých budov" až 80 procent lidí v USA a Evropě. Na vině je necitlivé zateplování obvodového pláště a instalace plastových oken, které zamezují přirozenému odvětrávání a vedou ke zvýšení koncentrace škodlivin ve vzduchu. Se snahou energetické úspornosti nejen ve starých budovách se zateplila obálka budovy a vyměnili výplně otvorů (oken a dveří). Tím se zamezilo, do té doby přirozenému, větrání přes netěstnosti v obálce budovy. To je dobré pro zamezení tepelných ztrát, ale špatné pro vnitřní prostředí. Například plně obsazená třída na základní škole se "vydýchá" i za 20 minut. Takže pak jsou žáci a učitelé vystavení vlivu nejen vysoké koncentrace CO2. Hygienické limity koncentrace CO2 jsou překračovány až 5-ti násobně. Což má velmi negativní vliv zdraví a aktuální stav člověka.