31. 08. 2021 Téma: Smart city

Internet věcí získává důležitou roli ve školství

Začíná nový školní rok, během kterého naše děti naberou mnoho nových znalostí. A usnadnit jim to může nečekaně také IoT. I ve školství má totiž internet věcí své místo. 

Vnáší do něj nejen technologie, ale také například bezpečí, efektivitu a zdraví pro žáky a studenty a usnadňuje provoz samotných vzdělávacích institucí.

Internet věcí získává důležitou roli ve školství

I tak tradiční odvětví, jakým je školství se mění. Výuka na dálku přinutila do využívání moderních technologií skoro každého. Ikantory, kteří jsou ještě „ze staré školy“. Běžnou součástí výuky se přirozeně staly notebooky, tablety a také virtuální a rozšířená realita. Až se k tomu přidá internet věcí, bude se školství měnit ještě intenzivněji.

Díky nasazení této technologie je možné učinit vzdělávání všudypřítomné a zároveň efektivnější. České školství využívá technologických novinek spíše pozvolna, ve světě už ale IoT funguje a testuje se hned v několika projektech.

IoT jako studijní obor

Internet věcí se na našich školách I vyučuje. Setkávají se s ním studenti už na středních průmyslových školách. Na Smíchovské střední průmyslové škole dokonce otevřeli díky dotaci od magistrátu laboratoř zaměřenou na internet věcí.

Zde je instalován model chytrého domu, který pomocí senzorů reguluje osvětlení, či vytápění. Právě zde probíhá výuka maturitního zaměření Technologie chytrých měst a domů. Studenti si zde mohou v reálných podmínkách ověřovat fungování moderních technologií a přicházet s vlastnímu vylepšeními.

Podívejte se na konkrétní IoT projekty ve světě

Pojďme se společně podívat, ve kterých oblastech najde internet věcí využití. A pro inspiraci se vydejme do zahraničí.

„Chybí někdo?“ IoT se postará o automatickou prezenci žáků

Každý vyučující na základních a středních školách začíná hodinu prezencí. Tedy tím, že zkontroluje žáky, a ty, kteří chybí, zapíše do třídnice. Tento úkon je ale ve věku internetu věcí zbytečný. Uspořený čas lze využít raději na kvalitní výuku. Díky IoT lze provádět kontrolu toho, kde se jaká osoba nachází, automaticky a bez chyb.

Přítomnost žáků lze zaznamenávat díky snímání údajů z jejich čipů a karet. To se děje automaticky a není třeba se někde přihlašovat. Pokud se žák nedostaví na výuku a není omluven, nejen že si vyslouží „áčko“, ale budou automaticky informováni jeho rodiče, kteří mohou tuto situaci hned řešit.

Buď žáka omluvit, pokud na to zapomněli, nebo zjistit, kde se vlastně je a proč se nedostavil do školy. Takto lze hlídat nejen přítomnost dětí, ale také vyučujících nebo dalšího personálu školy.

Bezpečnost je priorita

Internet věcí je obecně velmi dobře použitelný pro monitoring pohybu osob. Skvělé se dá využít pro kontrolu toho, jestli jsou na určitém místě pouze ty osoby, které tam být mají.

Automatizovat a monitorovat lze také to, kdo má přístup do školy a kdo se ve škole reálně právě pohybuje
Automatizovat a monitorovat lze také to, kdo má přístup do školy a kdo se ve škole reálně právě pohybuje. Data mohou v případě potřeby využívat např. I hasiči a záchranáři při evakuaci školy. Během chvilky totiž mají k dispozici informace o tom, jestli v budově někdo je. Ilustrační foto

Bezpečnost na našich školách je hojně diskutované téma. Vstup do škol je často obtížné zabezpečit a do mnoha škol má přístup prakticky kdokoliv. Kvůli tomu hrozí jednak krádeže a dále pak jde I o bezpečí samotných žáků a studentů. Díky internetu věcí lze zabezpečit přístup do školy efektivně a za nízké náklady. Lze vytvořit síť, do které jsou připojené nejrůznější senzory a kamery. Díky nim budou děti chráněny neustále a o každé podezřelé akci se okamžitě dozví správce systému.

Dron jako parťák na cestě do školy

Mnozí rodiče mají strach, aby jejich děti došly bezpečně ze školy. Mnozí raději rodiče před školou vyzvednou, což je náročné na čas a organizaci.

dron doprovází děti na cestě do školy za tmy nebo v nepřehledných podmínkách
Dron doprovází děti na cestě do školy za tmy nebo v nepřehledných podmínkách. Ilustrační foto

Britská společnost proto testuje drony, které ve spojení s internetem věcí mohou kohokoliv doprovázet, pokud je tma. Drony totiž ve tmě svítí, a tak ozařují cestu, kterou dítě jde. Dron se ovládá pomocí chytrého telefonu připojeného k internetu a funguje jako spolehlivý průvodce. Děti se navíc na temné cestě nezraní.

IoT ušetří školám nemalé náklady

Školy spotřebovávají obrovské množství energií. Voda, plyn, elektřina, za to vše platí škola značné náklady. Ačkoliv jde o státní zařízení, i škola by se měla chovat hospodárně a snažit se tyto náklady šetřit. Díky nasazení internetu věcí lze na dálku sledovat a optimalizovat např. spotřebu vody nebo spotřebu elektřiny nepřetržitě a v jakémkoliv okamžiku. Navíc tím lze předcházet haváriím a kalamitám. Stačí pokud se na důležitá místa, jako je potrubí, radiátory nebo elektroměr, osadí senzory, které podávají v určitých frekvencích patřičné informace.

Ty se zobrazují v aplikaci třeba na mobilním telefonu, takže jsou vždy dostupné. Pokud například v pátek večer ve škole praskne potrubí a voda se začne valit do školy, pak tuto informaci získá odpovědná osoba okamžitě a může včas zasáhnout.

Díky tomu lze ušetřit peníze jak za vytékající vodu, tak za zničený nábytek, podlahy, zdi a další vybavení tříd. Podobně lze odhalit unikající kohoutky, které mohou v dlouhé době napáchat také nemalé finanční škody. Díky chytrému vytápění je možné vytápět školu jen tehdy, když je to skutečně třeba, a zajistit, aby se školy nepřetápěly.

Technologie, která pomáhá handicapovaným studentům

Díky zařízení připojeném do internetu věcí může být snazší inkluze handicapovaných studentů, kteří se doposud běžného vyučování kvůli různým bariérám nemohli účastnit.

Jeden z nových projektů nabízí začlenění neslyšícím studentům, kteří se dorozumívají znakovou řečí. Ti mohou využívat speciální rukavice se senzory, které jsou připojené do internetu věcí, a tablety. Díky senzorům je možné převádět znakovou řeč na mluvené slovo.

V neposlední řadě chytré třídy a učebny napomáhají zvýšit efektivitu vzdělávání

V budoucnosti by se mohly ve školách využívat nejrůznější zařízení a tzv. nositelná elektronika (wearables), která bude připojená k internetu a bude podávat učiteli o žácích celou řadu informací včetně například toho, že se žáci nudí a výuka je pro ně ubíjející. Díky tomu budou moci učitelé zareagovat, nařídit krátkou přestávku, nebo výuku ubírat jiným směrem. 
Chytrá třída dokáže ale také sledovat kvalitu vnitřního prostředí a podle toho reagovat. Např. množství CO2. Čím více je ve vzduchu CO2, tím se studenti a žáci cítí unavení a efektivita výuky významně klesá. Když tedy množství tohoto plynu stoupne ve třídě na kritickou úroveň, senzory to zaznamenají a systém buď upozorní pedagoga nebo rovnou automaticky otevře okna či přenastaví cirkulaci vzduchu. A podobně lze sledovat I jiné veličiny. Teplotu, vlhkost, množství prachových částic. Zkrátka vše, co má vliv na efektivitu učení a mentální činnosti.


Náhled do aplikace, která zobrazuje naměřené hodnoty ve vnitřním prostředí. Zdroj: TANIX

Jak může IoT technologie pomoct ve vaší škole?

Proberte to zdarma s odborníkem na IoT

Články na podobné téma
Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Úspora vody i snížení nákladů pro dodavatelské společnosti – to vše nabízí metoda chytrého měření spotřeby vody, kterou umožňují pokročilé vodoměry připojené k internetu věcí. 
2023-10-27
S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

Internet věcí si razí cestu všemi obory, školství a vzdělávání nevyjímaje. Pomoci může s přístupnějším učením i s efektivní správou školní administrativy. Díky IoT může být škola…
2023-09-22
Sdílení kol ve městech usnadní internet věcí

Sdílení kol ve městech usnadní internet věcí

Česko je zemí cyklistů. Kola milujeme a vyrážíme na ně co chvíli. V základu jde sice o prastarý vynález, ale ho lze důmyslně spojit se současnými technologiemi a získat tak větší…
2023-06-26