Elliot - efektivní online sledování spotřeby elektřiny

V ČR je podle údajů ČSÚ asi 4 mil samostatně hospodařících domácností, vybavených měřením spotřeby elektřiny typu C tj. takovým, kde dodavatel energie provádí odečet stavu spotřeby 1x ročně pro účely zúčtování měsíčních záloh. Pokud si chce…

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Facility management a kanceláře
 • Dům seniorů
 • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
 • Domácnost
 • Místní samospráva
 • Úklidová firma
 • Továrna
 • Obchodní domy a retail
 • Zábavní střediska
 • Půjčovny vozidel a servisy
 • Svozové a úkolidové firmy
 • Hotely a restaurace

Detail IoT řešení

V ČR je podle údajů ČSÚ asi 4 mil samostatně hospodařících domácností, vybavených měřením spotřeby elektřiny typu C tj. takovým, kde dodavatel energie provádí odečet stavu spotřeby 1x ročně pro účely zúčtování měsíčních záloh. Pokud si chce spotřebitel monitorovat stav své spotřeby pro účely jejího efektivního řízení, musí dnes na denní, týdenní měsíční bází opisovat stav elektroměru a tyto údaje ručně zpracovávat pro získání alespoň základního přehledu. Rozložení spotřeby během dne tímto způsobem prakticky sledovat nelze vůbec. Pokud by chtěl spotřebitel přepočítat údaje z elektroměru na Kč, tak by to znamenalo implementovat složité ceníky jednotlivých prodejců elektřiny do tabulkového pro

Co se pomocí IoT měří:

Periodický odečet stavu spotřeby elektrické energie se zohledněním aktuálního tarifu

Příklad použití:

Eliot je miniaturní, kompaktní, bezdrátová, bateriově napájená krabička, která po přiložení magnetem na běžný elektroměr periodicky odečítá stav spotřeby elektrické energie. Tuto informaci odesílá prostřednictvím nízkoenergetické radiové sítě (LPWAN) do webové aplikace, která následně poskytuje uživatelům online všechny informace potřebné k tomu, aby si mohli sami efektivně řídit svoji spotřebu. Např. majitel - fyzická osoba - nabízí svůj rekreační byt ke krátkodobým pronájmům, typicky týdenním nebo dvoutýdenním a svým klientům účtuje spotřebu elektřiny po ukončení pobytu podle skutečnosti, přepočtené již podle spotřeby ve vysokém/nízkém tarifu

Přínosy:

Zkušenosti ukazují, že již pouhým sledováním spotřeby ve vysokém a nízkém tarifu a úpravou svého chování na základě takto získaných informací může domácnost ušetřit ročně 15 - 20% ročních nákladů na elektřinu, což při neustále se zvyšující ceně energií obecně představuje již dnes významnou položku rozpočtu. Další přínosy plynou z možnosti online sledování spotřeby elektřiny prostřednictvím např. hodinových vzdálených odečtů správcům objektů, pronajímatelům bytů a nemovitostí, prodejcům a distribučním společnostem elektřiny.

Další rozvoj:

Eliot jako prostředek efektivního sledování spotřeby elektřiny chceme doplnit dalšími IoT nástroji, které umožní její účinné řízení (v plánu máme chytré zásuvky, spínače a ovladače). Nasbíraná data chceme postupně anonymizovat, využít pro účely srovnávání (benchmarking) a striktně v souladu se zásadami GDPR případně nabídnout třetím stranám k využití například v přesnější predikci spotřeby atd. Většině domácností Eliot umožňuje díky online informacím mít svoji spotřebu pod kontrolou - např. hlídat stav spotřeby vůči zaplaceným zálohám a tím se vyhnout nepříjemným překvapením v podobě vysokých zúčtovacích faktur, porovnávat svoji spotřebu v různých režimech domácnosti, nastavit optimální placení záloh tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přeplatku nebo naopak nedoplatkům atd.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Eliot je ideálním řešením pro všechny subjekty, které chtějí monitorovat svoji spotřebu a nemohou využívat průběhová měření od svého distributora, tj. typicky domácnosti, živnostníci a malí a střední podnikatelé. Je vhodným řešením také pro města, školy a jiné veřejné budovy, ale také pro hlídání spotřeby u bytových domů nebo ve velkých podnicích. Řešení je velmi přínosné tam, kde nastala nějaká změna a běžná spotřeba ještě není známa (instalace nových zařízení, rekonstrukce nebo změna třeba změna výroby).

vodní hospodářství

Lokalita:

ČR

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Servis a reklamace, SW - IoT aplikace, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

V současné době mám prvních několik set zákazníků v ČR, a pilotní projekty rozjíždíme s partnery na Slovensku, v Polsku a Estonsku.