VisionQ.cz s.r.o.

Profil v oblasti internetu věcí (IoT):

Prostřednictvím technologií IoT zprostředkováváme zákazníkům informace o jejich spotřebě elektrické energie tak, aby si ji mohli sami efektivně a zodpovědně řídit.

Naše hlavní činnost:

Vývoj, výroba a implementace chytrých IoT řešení (senzory, aplikace, platformy, systémy, integrace).

Jak dlouho se věnujeme IoT:

1-3 roky


Rozsah nabízených IoT služeb:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

Oblast využití:

  • město, kraj, region, veřejná správa
  • firmy a průmysl
  • odečty a spotřeba
  • chytré budovy

Podporovaná konektivita:

  • LoRaWAN
  • Ethernet
  • NB-IoT

Naše IoT řešení

Elliot - efektivní online sledování spotřeby elektřiny

Elliot - efektivní online sledování spotřeby elektřiny

V ČR je podle údajů ČSÚ asi 4 mil samostatně hospodařících domácností, vybavených měřením spotřeby elektřiny typu C tj. takovým, kde dodavatel energie provádí odečet stavu spotřeby 1x ročně pro účely zúčtování měsíčních záloh. Pokud si chce spotřebitel monitorovat stav své spotřeby pro účely jejího efektivního řízení, musí dnes na denní, týdenní měsíční bází opisovat stav elektroměru a tyto údaje ručně zpracovávat pro získání alespoň základního přehledu. Rozložení spotřeby během dne tímto způsobem prakticky sledovat nelze vůbec. Pokud by chtěl spotřebitel přepočítat údaje z elektroměru na Kč, tak by to znamenalo implementovat složité ceníky jednotlivých prodejců elektřiny do tabulkového pro