27. 10. 2023 Téma: Smart city

Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Úspora vody i snížení nákladů pro dodavatelské společnosti – to vše nabízí metoda chytrého měření spotřeby vody, kterou umožňují pokročilé vodoměry připojené k internetu věcí. 

Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Voda je nejen základním předpokladem života, ale v dnešní rychle rostoucí populaci se stává stále vzácnějším zdrojem. S nárůstem období sucha je efektivní správa vodních zdrojů nezbytná. Technologie smart meteringu nám nyní umožňuje přesně a včas monitorovat spotřebu vody, což nám pomáhá nejen šetřit, ale také efektivně řídit naše vodní zdroje. A není to jen o měření – inteligentní technologie měření zahajuje revoluci ve způsobu, jakým spravujeme vodu, čímž otevírá dveře k významným úsporám a udržitelnějšímu využívání tohoto klíčového přírodního zdroje.

Automatizujte. Získejte okamžité údaje o spotřebě vody a precizní odečty bez chyb

Inteligentní měření přináší nejen přesná a automaticky získaná data o spotřebě vody, ale otevírá dveře k jejímu komplexnímu pochopení. Díky pokročilé měřicí infrastruktuře, která funguje v reálném čase, lze identifikovat možné úniky či neobvyklé vzorce spotřeby rychleji než kdykoli předtím.

Aplikace pro správu a evidenci naměřených dat
Náhled do aplikace pro správu a evidenci naměřených dat

Na rozdíl od tradičních vodoměrů, které často zahrnují ruční odečítání a jsou náchylné k lidským chybám, chytré IoT vodoměry tato rizika eliminují a poskytují automatické, bezchybné odečty koncovým odběratelům nebo přímo energetickým společnostem. Bezdrátová komunikační technologie (např. LoRaWAN) následně přenáší tyto cenné údaje na centrální servery, kde mohou být analyzovány pro fakturaci, detekci úniků a plánování vodních ochranářských iniciativ.

Navíc, spotřebitelé získávají přístup ke svým údajům o spotřebě vody kdykoli a kdekoli prostřednictvím webových portálů či mobilních aplikací, což jim umožňuje monitorovat svou spotřebu, identifikovat potenciální úspory a činit informovaná rozhodnutí ohledně svých vodních návyků.

Jak minimalizovat náklady s nízkoenergetickými IoT vodoměry

Chytré vodoměry jsou zařízení, která se připojí na rozvody vody. K jejich instalaci není třeba žádná kabeláž, jde o zařízení nízkoenergetická, která si vystačí na dlouhou dobu s baterií. Vodoměry umožňují měřit jednotlivé pulzy, tedy určitý objem vody, který proteče trubkami. Vodoměry poskytují hned několik výhod. Umožňují přesné a včasné měření spotřeby vody, zabraňují větším únikům a jsou prevencí ztráty vody, nabízejí sledování spotřeby vody v reálném čase.

mobilní odečtový přijímač
 

Mobilní odečtový přijímač (zdroj: www.iotwater.cz

Díky chytrým vodoměrům se spotřebitelům sníží účty za vodu, pro dodavatelskou společnost pak znamenají efektivnější fakturaci. Iniciativám v oblasti vodního hospodářství a ochrany pak poskytují vylepšenou analýza dat. Technologie inteligentního měření může pomoci podpořit úsporu vody tím, že spotřebitelům poskytne informace o spotřebě vody v reálném čase. Sledováním jejich používání mohou spotřebitelé identifikovat oblasti, kde mohou snížit svou spotřebu a změnit své návyky, aby šetřili vodou. Domácnost si například může uvědomit, že používá příliš mnoho vody na zavlažování, a podle toho upravit svůj systém, čímž sníží celkovou spotřebu vody.

Chytré vodoměry, připojitelné k vodnímu rozvodu bez nutnosti kabeláže, spotřebovávají minimum elektřiny. Proto mohou fungovat na baterie i 10 let. Schopnost vodoměrů měřit jednotlivé pulzy – určité objemy vody proteklé trubkami – přináší novou úroveň přesnosti v monitoringu spotřeby.

IoT vodoměr nabízí 3 základní výhody:

  • Umožňují přesné a včasné měření spotřeby vody
  • Pomůžou předcházet větším únikům a ztrátám vody
  • Nabízí sledování spotřeby v reálném čase.

Tímto způsobem mohou domácnosti snížit své účty za vodu, zatímco dodavatelské společnosti získávají nástroj pro efektivnější fakturaci.

Jak přesně tedy takový chytrý vodoměr dokáže pomoct?

Schopnost rychle odhalit úniky vody a zajistit nápravu s IoT vodoměry exponenciálně vzroste. Domácnosti i firmy se tak mohou vyhnout vysokým účtům za vodu a zároveň snížit riziko poškození majetku v důsledku vodních úniků.

Během chvíle odhalí nadměrnou spotřebu vody způsobenou např. poškozeným potrubím a může obratem zajistit opravu. Ať už jde o rozvody v rodinných domech, bytech nebo výrobních halách nebo třeba o zavlažovací systém. Bez chytrého vodoměru by mohlo trvat týdny i měsíce, než by se na to přišlo, což by zbytečně zvyšovalo celkovou spotřebu vody.

Díky chytrým vodoměrům lze navíc identifikovat časové úseky s vysokou spotřebou vody a podle toho optimalizovat návyky.

Snadnější účtování pro spotřebitele i dodavatele

Technologie inteligentního měření způsobuje převrat ve způsobu účtování vodného a stočného. U tradičních vodoměrů se zákazníkům účtuje spotřeba na základě odhadovaného využití, což může vést k nepřesnému vyúčtování a sporům. Inteligentní měřiče poskytují přesné údaje a umožňují zákazníkům platit pouze za vodu, kterou spotřebovávají, což vede ke spravedlivějším a efektivnějším postupům účtování.

Navíc, jak už jsme psali výše, IoT vodoměry dokážou detekovat úniky v reálném čase. To nejen že pomáhá šetřit vodu, ale také snižuje riziko a případně náklady na opravy potenciálních škod na majetku. 

Důležitá data pro ochranu vodních zdrojů

Chytré vodoměry jsou také důležitou součástí programů na ochranu vodních zdrojů, protože jim poskytují cenná přesná data o spotřebě vody. Poskytováním údajů o spotřebě vody v reálném čase mohou inteligentní měřiče pomoci společnostem poskytujícím veřejné služby a obcím identifikovat oblasti s vysokou spotřebou vody a realizovat cílené iniciativy na ochranu. To může významně přispět splnit cíle udržitelnosti.

Technologie, která napomáhá udržitelnosti

S tím, jak se svět více zaměřuje na udržitelnost a úsporu vody, se technologie inteligentního měření pravděpodobně rozšíří.

IoT a udržitelnost
Ilustrační foto

Pokroky v technologii, jako je internet věcí, mohou vést k dalším zlepšením v inteligentním měření, jako je zvýšená automatizace a analýza dat. Zároveň se tato zařízení stále zlevňují a jsou pro spotřebitele přístupnější.

Technologie inteligentního měření je kritickou součástí udržitelnosti životního prostředí

Podporou ochrany vody a snížením plýtvání vodou mohou IoT měřiče pomoci chránit životní prostředí a podporovat udržitelnější budoucnost. Inteligentní měření navíc může pomoci snížit energii potřebnou k úpravě a přepravě vody, což vede k dalším přínosům pro vodní hospodářství i životní prostředí.  

Dál by vás mohlo zajímat...

Vybíráte chytré vodoměry?

Poraďte se s IoT specialistou

Články na podobné téma
S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

Internet věcí si razí cestu všemi obory, školství a vzdělávání nevyjímaje. Pomoci může s přístupnějším učením i s efektivní správou školní administrativy. Díky IoT může být škola…
2023-09-22
Sdílení kol ve městech usnadní internet věcí

Sdílení kol ve městech usnadní internet věcí

Česko je zemí cyklistů. Kola milujeme a vyrážíme na ně co chvíli. V základu jde sice o prastarý vynález, ale ho lze důmyslně spojit se současnými technologiemi a získat tak větší…
2023-06-26
Efektivnější ochrana potrubí proti korozi

Efektivnější ochrana potrubí proti korozi

Zdraví potrubních systémů je pro efektivitu přepravy produktu klíčové. Zjistit, v jaké kondici systém je, není snadné. A jednoduchá není ani jeho údržba. I zde pomáhají…
2023-04-18