03. 02. 2020 Téma: Smart city

Jak vybrat systém pro dálkový odečet vodoměrů

Ještě pořád obcházíte byt za bytem a trávíte odečtem vodoměrů spoustu času? Řešili jste někdy havárii nebo únik vody. Dneska se podíváme na to, jak správně vybrat řešení pro dálkový odečet vodoměrů, které vás takových starostí zbaví a ušetří spoustu času, nervů a třeba i peněz.

Jak vybrat systém pro dálkový odečet vodoměrů

Co se dnes o dálkových odečtech vodoměrů dozvíte

Jak dálkové odečty vody fungují

Systém dálkových odečtů, neboli smart metering, je opravdu široká oblast. Pojďme si ve stručnosti představit všechno, co se vám může hodit.

Jak funguje dálkový odečet vody - schéma Smart Metering Grid
Princip fungování dálkových odečtů (zdroj: www.iot-water.cz)

Přenos naměřených hodnot z vodoměrů

Základem celého systému je přenos dat z vodoměru. Ten může probíhat dvěma způsoby – buď vodoměr automaticky průběžně posílá naměřená data, nebo je potřeba, aby někdo jednou za čas spustil odečet vodoměrů a byl při tom v dosahu vysílačů.

Průběžné automatické odečítání vodoměrů

Standardní mechanické vodoměry se odečítají pomocí tzv. snímačů, které se osazují na hlavu vodoměru. Některé nové vodoměry jsou schopné odesílat data, aniž byt potřebovaly snímače – jedná se o tzv. „chytré vodoměry“. U mechanických vodoměrů je snímač spojený s vysílací jednotkou (říká se jí odečtová hlava). Tyto dvě části můžou být v jednom kompaktním zařízení (neboli modulu), anebo jsou to dvě samostatná zařízení propojená kabelem či bezdrátově. Tato zařízení jsou obvykle napájené z vlastní baterie.

Naměřené veličiny z vodoměru vysílač poté posílá přes IoT technologie na nejbližší základnové stanice, nebo do mobilního odečtového přijímače. Hlavní technologie, které se pro tento přenos dat používají, jsou IoT sítě – konkrétně v ČR nejrozšířenější veřejné sítě LoRaWAN, Sigfox a NarrowBand-IoT.

Ze sítě základnových stanic poté signál směřuje na zabezpečený server a dále do různých systémů provozovatelů vodovodní sítě. Tento způsob odečtů je plně automatizovaný a pracuje obvykle s vyšší četností odesílání dat oproti níže zmíněným pochůzkovým odečtům.  Počet odesílaných zpráv za den se dá nastavit, standardně je to kolem 20 zpráv denně.

Pochůzkové odečty vodoměrů čili walk-by a drive-by odečty

Další způsoby sběru dat jsou tzv. walk-by nebo drive-by odečty. V takovém případě se člověk, který odečítá hodnoty musí dostat do blízkosti vodoměru. Určitě ale nemusí obejít byt za bytem. Stačí například projít nebo projet ulicí mezi domy nebo projít kolem jednoho velkého bytového domu. Množství dat z vodoměrů je v tomto případě závislé na tom, jak často konkrétní osoba vodoměry odečítá.

Kvalita bezdrátového přenosu dat samozřejmě do určité míry závisí na okolních materiálech a na tom, jak odrážejí signál a taky na tom, jak hluboko jsou umístěné vodoměry a vysílače (např. v šachtě). Prostupnost stěnami je obecně dobrá. Velmi dobrý signál bude například z plastové šachty a horší signál z hluboké šachty ze železobetonu, kde nejde vytáhnout vysílač až nahoru k poklopu.

Naměřená data se ukládají na zabezpečené serverové úložiště a jsou zpřístupněná prostřednictvím aplikace, ve které tato data evidují a spravují. Naměřená data je možné odsud také posílat do interních systému vodáren pro další účely. Přenos dat je samozřejmě zabezpečený pomocí tzv. end-to-end šifrování a je v souladu s GDPR.

Odečty vodoměrů v bytových a panelových domech

V podmínkách bytových jednotek a panelových domů se v současnosti v oblasti dálkových odečtů lze setkat s „chytrými vodoměry“, nebo s menšími typy kompaktních odečítacích jednotek.

V bytových domech a panelákách je totiž často málo prostoru v okolí vodoměru, kam se rozměrově větší snímač s vysílačem nemusí vejít. Sběr dat v takovém případě probíhá nejčastěji právě pomocí pochůzkového odečítání (walk-by odečty), kdy stačí, aby někdo pouze prošel domem a data se mu automaticky stáhnou do speciálního mobilního přijímače velikosti telefonu nebo menšího tabletu.

mobilní odečtový přijímač
Mobilní odečtový přijímač (zdroj: www.iotwater.cz)

Výhody dálkových odečtů vody

Proč si systém pro dálkové odečty pořizují SVJ, bytová družstva a majitelé domů

V poslední době roste zájem o kontrolu spotřeby vody. SVJ a bytové domy, družstva i majitelé rodinných domů oceňují, že mohou jednoduše přes webový portál nebo v mobilní aplikaci například sledovat svoji aktuální spotřebu (i historicky). Na základě toho mohou optimalizovat to, jak s vodou nakládají a plánovat spotřebu i do budoucna.

Jako jednu z hlavních výhod také vnímají to, že mohou dostávat automatické informační hlášení v SMS nebo do e-mailu například ve chvíli, kdy spotřeba překročí nastavený limit. Tak se totiž včas dozvíte třeba o tom, že prasklo potrubí, nebo že protéká záchod. A rovnou to můžete vyřešit a ušetřit si spoustu starostí i peněz.

Výhody z pohledu vodárenských společností

Vodárenských společností, které o dálkových odečtech ještě neslyšely, už není mnoho. Většina z nich ve větším či menším objemu do této technologie začíná v poslední době investovat. Důvodem je zejména větší kontrola nad provozovanou sítí a zjednodušený proces fakturace na základě odečtených dat. Navíc jim to šetří čas a eliminuje rizika, protože nemusí navštěvovat odběrná místa kvůli odečtu vodoměru. To se hodí třeba u nebezpečných šachet či velkoodběratelů.

Snížení škod při haváriích a ochrana před černými odběry vody

Mezi hlavní výhody dálkového odečtu se bezpochyby řadí informační hlášení o aktuálním stavu na vodoměru, ze kterého lze odhalit případné poruchy na základě zvýšené spotřeby (prasklé potrubí), trvalý únik, zpětný průtok apod. Může tak identifikovat havárie na vodovodu, nebo také odhalit neregistrované („černé“) odběry ze sítě.

Provozovatel také dostává informační hlášení o nízké teplotě v okolí vodoměru, takže může včas předejít poškození vodoměru mrazem. Kromě toho mají vodárenské společnosti k dispozici spoustu dalších užitečných informací, díky kterým se dozví o zatopení, odejmutí nebo poškození snímače. Vodárna může tyto informace poskytovat svému zákazníkovi například přes zákaznický portál nebo mobilní aplikaci.

Jak vybrat správný systém pro dálkový odečet vodoměrů

Když jste koncový odběratel

Pokud chcete mít jako koncový zákazník přehled o své spotřebě vody a váš dodavatel pitné vody toto řešení nenabízí, tak si můžete koupit systém dálkového odečtu pro individuální odběrné místo včetně monitorovací aplikace.

Takové řešení funguje nezávisle na vodárně a časová náročnost zprovoznění je malá právě díky jeho nezávislosti na ostatních systémech.

Když jste provozovatele vodárenské sítě

Když zastupujete např. vodárnu, obec, provozovatelskou firmu apod. a chcete s dálkovými odečty začít, je potřeba nejprve analyzovat to, jak jste připraveni na smart metering.

Důležité jsou zejména tyto dva aspekty:

  • Typy používaných vodoměrů, protože starší vodoměry nemusí být přizpůsobeny na dálkový odečet
  • Charakteristiky systémů vodárny a možnost integrace dat do nich

Vždy je důležité zjistit pokrytí IoT sítěmi. Pokrytí musí být zajištěné i pro vysílače umístěné pod úrovní terénu, kde je signál obecně horší.

Implementace takového systému může trvat týdny až měsíce. Obecně jsou při zavádění smart meteringu nejprve osazená odběrná místa s největší spotřebou (velkoodběratelé), nebo provozní vodoměry na vodárenské síti. Potom obvykle následuje postupné zavádění této technologie u domácností.

Běžný provoz systému pro dálkový odečet

Jakmile jsou zařízení nainstalovaná a systém je v provozu, může vodárna i jednotlivec pomocí monitorovací aplikace sledovat stav na svých vodoměrech včetně výše zmíněných neobvyklých situací.

Aplikace pro správu a evidenci naměřených dat
Aplikace pro správu a evidenci naměřených dat

Údržba a servis vodoměrů pro dálkový odečet

Zařízení instalované na vodoměrech standardně nevyžaduje žádné servisní zásahy a jeho životnost je 12 let s tím, že po 6 letech se obvykle počítá s výměnou baterie.

Ukázka instalace odečtové hlavy
Ukázka instalace odečtové hlavy

Jak je to dnes s dálkovými odečty v ČR

Smart metering v České republice je zatím stále v začátcích. Velké vodárenské společnosti už většinou do této technologie několik let investují, nicméně většina těch menších se s dálkovými odečty teprve seznamuje.

Díky loňským dotačním programům určených pro podporu konceptu Smart Cities a jim podobným můžou i malí provozovatelé (např. obce), kteří za normálních okolností na takovou investici nemusí mít dostatek peněz, mít celou svoji vodovodní síť osazenou dálkovými odečty.

Jaká budoucnost čeká odečty vody pomocí IoT technologií

Do budoucna lze očekávat modernizaci měřicích zařízení a postupný přechod od klasických vodoměrů a k moderním „chytrým vodoměrům“. Takže jestli vás v blízké době čeká výměna vodoměrů, bude moudré se vydat právě tímto směrem.

Dál nás určitě také čeká kvalitnější a rozsáhlejší pokrytí IoT sítěmi zajišťující dálkový přenos dat. A předpokládá se také větší podpora ze strany státní správy, která by mohla rozvoj urychlit dotacemi, oporou v legislativě apod.

Zavádění smart meteringu ve vodárenství je určitě krok správným směrem a je to ten správný nástroj nejen pro efektivnější odečítání spotřeby, ale také minimalizaci ztrát a plýtvání pitné vody. Panuje názor, že dálkové odečty obecně (voda, elektřina, plyn, teplo) bude v budoucnu využívat stále více dodavatelů energií pro efektivnější monitoring své rozvodné sítě a odběrů. Dálkové odečty se nakonec stanou standardem i pro koncové zákazníky.

Článek vznikl ve spolupráci s Tomášem Klučkou, odborníkem na dálkové odečty vodoměrů ze společnosti IoT.water s.r.o.
 

Kam se obrátit pro více informací?

Věříme, že jste se v dnešním článku dozvěděli, jak funguje dálkový odečet vody pomocí IoT technologií, které vám může ušetřit čas i peníze. Jestli chcete vědět ještě víc, stačí, když se nám ozvete.


Získejte informace nebo si řekněte o nabídku

Nbo se obraťte na některého z našich partnerů

 

Články na podobné téma
Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Jak vyzrát na spotřebu i na sucho? S chytrými vodoměry

Úspora vody i snížení nákladů pro dodavatelské společnosti – to vše nabízí metoda chytrého měření spotřeby vody, kterou umožňují pokročilé vodoměry připojené k internetu věcí. 
2023-10-27
S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

S IoT může být škola efektivnější i zábavnější

Internet věcí si razí cestu všemi obory, školství a vzdělávání nevyjímaje. Pomoci může s přístupnějším učením i s efektivní správou školní administrativy. Díky IoT může být škola…
2023-09-22
Sdílení kol ve městech usnadní internet věcí

Sdílení kol ve městech usnadní internet věcí

Česko je zemí cyklistů. Kola milujeme a vyrážíme na ně co chvíli. V základu jde sice o prastarý vynález, ale ho lze důmyslně spojit se současnými technologiemi a získat tak větší…
2023-06-26