Chytrá kanalizace

Chytrá kanalizace

Obec, která provozuje sama nebo přes partnera vlastní kanalizaci, získá s naším řešením detailní dohled nad jednotlivými šachtami u jednotlivých nemovitostí. Systém zaznamenává stočné a analyzuje je ji. Rozezná anomálie, alarmové stavy a tím pomáhá technikům s lokalizací závad. Je zde úspora nákladů lidské práce o jednu třetinu a snížení nákladů výjezdů o polovinu.