Chytrá kanalizace

Obec, která provozuje sama nebo přes partnera vlastní kanalizaci, získá s naším řešením detailní dohled nad jednotlivými šachtami u jednotlivých nemovitostí. Systém zaznamenává stočné a analyzuje je ji. Rozezná anomálie, alarmové stavy a tím pomáhá…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Místní samospráva
  • Továrna
  • Svozové a úkolidové firmy
  • Vodní hospodářství

Detail IoT řešení

Obec, která provozuje sama nebo přes partnera vlastní kanalizaci, získá s naším řešením detailní dohled nad jednotlivými šachtami u jednotlivých nemovitostí. Systém zaznamenává stočné a analyzuje je ji. Rozezná anomálie, alarmové stavy a tím pomáhá technikům s lokalizací závad. Je zde úspora nákladů lidské práce o jednu třetinu a snížení nákladů výjezdů o polovinu.

Co se pomocí IoT měří:

Objem splaškové vody. Porovnává tyto hodnoty s dešťovým senzorem a tím vyhodnocuje neoprávněné svody dešťové vody do kanalizace. Poskytuje okamžité hlášení chyb v systému a tím okamžitou reakci technika. Dalším prvkem je vizualizace provozu lokální sběrné stanice (čistírna odpadních vod).

Příklad použití:

V roce 2021 dodávka pro město Malé Dvorníky. 2022 obec Petrovice a Veltrusy. V roce 2023 bude dodáno řešení pro celkem 1200 objektů.

Přínosy:

Celkový a detailní dohled nad systémem. Okamžitá lokalizace závad. jasná úspora nákladů techniků a výjezdů.

Další rozvoj:

Vize společnosti je uspokojit poptávaná řešení výrobních podniků v oblasti odpadového hospodářství a dokončení projektů ve vodním hospodářství na zahraničních projektech.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Řešení je primárně vhodné pro obce a podniky.

vodní hospodářství

Lokalita:

celorepublikově

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Známe pouze studie, ale s nasazením v takovém rozsahu se pyšníme my.