Dohled a vizualizace IoT pomocí PRTG Network Monitor

Unikátní propojení postavené na rozšířeném monitorovacím nástroji. Jeden sofistikovaný monitorovací a dohledový systém pro celou infrastrukturu IoT! Obsáhne integraci IoT zařízení, Lan / Wan / Networking / Servery / Aplikační vrstvu. Vhodný pro…

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Osobní doprava (automobil, kolo..)
 • Nemocnice
 • Hrady a zámky
 • Bezpečnost práce
 • Asset tracking
 • Predictive maintenance
 • Facility management a kanceláře
 • Dům seniorů
 • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
 • Domácnost
 • Místní samospráva
 • Úklidová firma
 • Továrna
 • Obchodní domy a retail
 • Zábavní střediska
 • Půjčovny vozidel a servisy
 • Letiště a nádraží
 • Svozové a úkolidové firmy
 • Hotely a restaurace
 • Doly a štěrkovny
 • Vodní hospodářství
 • Jiné

Detail IoT řešení

Unikátní propojení postavené na rozšířeném monitorovacím nástroji. Jeden sofistikovaný monitorovací a dohledový systém pro celou infrastrukturu IoT! Obsáhne integraci IoT zařízení, Lan / Wan / Networking / Servery / Aplikační vrstvu. Vhodný pro stovky a tisíce zařízení. Multi uživatelský přístup. Možnost vytvořit vlastní Dashboardy, mapové vizualizace, jednoduchá integrace monitorovaných dat z jiných systémů, definice závislostí, propracované notifikace na libovolnou událost. Analytické vlastnosti neobvyklých událostí, Vhodné pro týmovou práci. Nezbytné pro SLA služby, mission critical řešení a provoz 365/24/7. Minimalizuje TCO náklady na IoT. Řešení nabízí jednu platformu jak pro EndUser tak pro Back-Office. Zajistíme kompletní dodávku, implementaci, technickou podporu, školení, customizaci a analytickou podporu při nasazení. Více jak 10 let zkušeností v oblasti monitoringu.

Co se pomocí IoT měří:

Univerzální platforma pro integraci libovolného IoT zařízení a koncových senzorů. Snímají se a vyhodnocují jak životní hodnoty IoT zařízení jako např. stav baterie, změna GPS pozice, síla signálu, dostupnost, změna konektivity na jinou buňku LoRaWAN, dostupnost tak i hlavní snímané hodnoty, jako např. teploty, stavy elektroměrů/vodoměrů, ovzduší, světelnost, vzdálenosti a libovolné veličiny, které snímače poskytnou.

Příklad použití:

Zajišťujeme komplexní službu a dodávky a implementace nadstavbového řešení pro subjekty provozující IoT. Provedeme implementaci PRTG Network Monitoringu na server, vytvoříme a nakonfigurujeme správný dekodér pro konkrétní IoT zařízení daného typu a výrobce. Nic víc není potřeba, vše ostatní se vytváří v prostředí PRTG, které je nakonfiguruje podle účelu použití a zaměření.

Přínosy:

Unikátní propojení postavené na rozšířeném monitorovacím nástroji. Jeden sofistikovaný monitorovací a dohledový systém pro celou infrastrukturu IoT! Obsáhne integraci IoT zařízení, Lan / Wan / Networking / Servery / Aplikační vrstvu. Vhodný pro stovky a tisíce zařízení. Multi uživatelský přístup. Možnost vytvořit vlastní Dashboardy, mapové vizualizace, jednoduchá integrace monitorovaných dat z jiných systémů, definice závislostí, propracované notifikace na libovolnou událost. Analytické vlastnosti neobvyklých událostí, Vhodné pro týmovou práci. Nezbytné pro SLA služby, mission critical řešení a provoz 365/24/7. Minimalizuje TCO náklady na IoT. Řešení nabízí jednu platformu jak pro EndUser tak pro Back-Office. Zajistíme kompletní dodávku, implementaci, technickou podporu, školení, customizaci a analytickou podporu při nasazení. Více jak 10 let zkušeností v oblasti monitoringu. Naše řešení poskytuje vysokou přidanou hodnotu nad správou dat a IoT zařízení.

Další rozvoj:

Naše řešení pro IoT je platforma pro libovolnou integraci a implementaci rozmanitých zařízení a služeb a návaznou infrastrukturu. Obousměrné API rozhraní a otevřenost systému ho přímo předurčuje pro náročné nasazení s vysokou přidanou hodnotou pro monitorované systémy bez ohledu na výrobce nebo způsobu nasazení.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Je vhodné do všech prostředí, kde je IoT implementováno. Významně usnadňuje správu a nasazení. Monitoruje jak životní veličiny koncového IoT, tak návaznou infrastrukturu zákazníka nebo poskytovatele IoT služeb, a to na všech 7 OSI vrstvách. Vytváří tak komplexní obraz o správnosti fungování celé infrastruktury. Historická data a analýzy provozních dat poskytují dostatečný výhled pro plánovaní investic nebo servisní činnosti a významně tak šetří provozní a investiční náklady.

vodní hospodářství

Lokalita:

celorepublikově

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Jedná se o pilotní nasazení.