23. 11. 2022 Téma: Průmysl a IIoT

IoT ohlídá bezpečnost práce

Na řadě výrobních pracovišť zaměstnanci čelí menšímu či většímu nebezpečí úrazu. K jeho minimalizaci slouží celá řada zákonných opatření. Zaměstnavatel se např. zavazuje, že pracovní prostředí bude pro zaměstnance bez rizika. A právě v tom dnes pomáhají i technologie včetně IoT. 

IoT ohlídá bezpečnost práce

Nejčastější příčiny pracovních úrazů

V České republice došlo podle Státního úřadu inspekce práce v roce 2021 k 88 smrtelným pracovním úrazům. Trend je naštěstí klesající. Nejčastější příčinou byla pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky.

Dále se jedná o úrazy, ke kterým došlo nedostatečným zajištěním těžkých břemen, materiálu a součástek při jejich přemisťování a převážení.

IoT a bezpečnost práce

K největšímu nárůstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností dochází v odvětvích

  • Zpracovatelský průmysl
  • Doprava a skladování
  • Velkoobchod, maloobchod
  • Opravy motorových vozidel

Nejčastější příčinou úrazů bylo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. Kromě nepříjemností stojí pracovní úrazy všechny zúčastněné nemalé peníze. Zaměstnanci obdrží odškodnění, nemohou pracovat, další peníze zaplatí zdravotní pojišťovny atd.

Zdravější a bezpečnější pracovní prostředí díky sběru dat

Předcházet pracovním úrazům tedy šetří peníze i starosti. Využít k tomu lze i moderních technologie. Ty umožňují lepší monitorování a sledování mnoha interních a externích faktorů, které ovlivňují bezpečnost pracovníků.

Díky nejrůznějším senzorům, které lze umístit na pracoviště, ale například i na helmu nebo oděv pracovníka, lze získávat důležitá data. Právě sběr dat je klíčový, díky přesným a aktuálním datům lze učinit ta správná rozhodnutí, díky kterým lze v oboru bezpečnosti práce ochránit lidské zdraví a životy.

Odhalením rizik k bezpečnějším procesům

Díky sběru přesných dat lze na pracovišti identifikovat případná rizika a zároveň nastavit procesy tak, že se nebezpečí automaticky zamezí.

Systémy internetu věcí mohou monitorovat chování pracovníků a upozornit je, pokud nepoužívají vhodná ochranná opatření a protokoly. Kromě snížení počtu zranění se tak zlepšuje dodržování bezpečnosti pracovníků. Pokud například systém vyhodnotí, že ruka pracovníka je příliš blízko řezačky, automaticky ji vypne.

Klíčový význam má internet věcí také u prediktivní analytiky. Díky kombinaci dat z IoT v reálném čase s umělou inteligencí a pokročilou analytikou lze sledovat důležité výkonnostní trendy, které mohou identifikovat odchylky hned v zárodku. Pak je lze opravit včas, dřív, než se stanou potenciálně nebezpečnými (například pomalý únik plynu nebo přehřívání zařízení). S ohledem na to se nasazují systémy zajišťující automatizaci v provozu výrobních podniků.

V jakých oblastech může IoT pomoci ochránit zdraví a životy?

Monitorování kvality ovzduší

Kvalitu vzduchu bychom neměli přehlížet v žádném pracovním prostředí, zejména ne v těžkém průmyslu. Podle studií lidé tráví 90 % svého času uvnitř. Proto je třeba sledovat hladinu CO2, což je s IoT snadné. Lze použít správné senzory pro sledování kvality vzduchu a nastavit práh pro každý z nich. Jakmile systém zjistí, že je ve vzduchu příliš mnoho určitého prvku, může odeslat upozornění.


Senzor kvality vnitřního prostředí IAQ 03/IAQ 03PM. Zdroj UCEEB

Nejde jen o hodnotu CO2. V tunelech, kde se odsává znečištěný vzduch ventilátory, je vhodné sledovat i chod samotných ventilátorů. Společnost zde nastaví poplašný systém, když ventilátory fungují špatně nebo přestaly fungovat úplně, je možné evakuovat pracovníky a dostat všechny zúčastněné do bezpečí.

Monitorování teploty

Studené i vysoké teploty mohou mít v extrémních případech vážné následky na zdraví. Hrozí přehřátí, nebo omrzliny. Například v kovoprůmyslu mohou teploty při tavení a zpracování kovových slitin dosáhnout velmi vysokých hodnot.

Přesné termovizní snímky mohou pracovníkům pomoci určit, kdy je práce s určitým kovovým komponentem bezpečná nebo ne. Za extrémně nízkých teplot pracovníci potřebují vědět, jaký druh ochranného oděvu a vybavení musí nosit a používat. To je důležité při použití průmyslových chladicích systémů.

Předvídání pohybu pracovníků

Díky internetu věcí je možné sledovat, měřit a předvídat vzorce chování pracovníků v továrně a identifikovat rizika, která by mohla vést ke zranění. Data shromážděná z nositelných zařízení, jako jsou helmy, bundy a hodinky vybavené senzory, mohou ukázat, jak se pracovníci pohybují po pracovním prostředí. Díky tomu mohou být pracovníci snadno lokalizováni a informováni o nebezpečných situacích nebo jim brání ve vstupu do oblastí, pro které nemusí mít oprávnění.

GPS lokator
GPS lokator. Zdroj: 1.REX SERVICES,a.s

Navigace vozidla

Mnoho pracovních úrazů vzniká při nesprávné manipulaci s vozidlem. Laserové skenery mohou monitorovat navigaci vozidel a zařízení např ve skladech, což zabrání kolizím s jinými vozidly a udržuje pracovníky mimo nebezpečí.

Skenery také zvyšují bezpečnost těchto oblastí tím, že identifikují jakékoli vyčnívající předměty, které by mohly být zdrojem nárazu nebo kolize. Zařízení lze kombinovat s radiofrekvenčními identifikačními štítky (tzv. RFID tagy) a díky tomu sledovat stav zásob i to, jak se zaměstnanci pohybují po skladu a jak využívají jeho vybavení a materiály.

Rychlost záchranných operací

Pokud dojde na pracovišti k havárii, například k úniku nebezpečných chemikálií, díky informacím, které lze získat ze IoT senzorů, lze záchranné operace výrazně zrychlit a zacílit. Kritická data jsou okamžitě k dispozici v reálném čase a pomohou tak zdravotnickému personálu nebo záchranářům rychle porozumět situaci a učinit důležitá rozhodnutí. Systémy GPS dokážou okamžitě určit polohu zraněných nebo uvězněných zaměstnanců a také identifikovat evakuační trasy pracovníků.

Nechte si doporučit, jak zvýšit bezpečnost na pracovišti právě u vás

Proberte to se specialistou

Články na podobné téma
S IoT je stavebnictví efektivnější i bezpečnější

S IoT je stavebnictví efektivnější i bezpečnější

Díky senzorům a internetu věcí můžeme získávat celou řadu důležitých dat, která do stavebnictví přinášejí větší bezpečnost i mnoho dalších výhod. Navíc se toto odvětví díky přesným datům…
2024-04-15
Co bude firmy přitahovat na technologii IIoT v roce 2024

Co bude firmy přitahovat na technologii IIoT v roce 2024

Podívejte se na přehled 5 klíčových trendů IIoT pro rok 2024, které formují budoucnost výroby – od konektivity po optimalizaci spotřeby energie. Zjistěte, jak technologie mění průmysl a co nás čeká v…
2024-03-25
Internet věcí je (i) v módě

Internet věcí je (i) v módě

Móda – to je tradiční kreativní odvětví, kde bychom nejspíš velké změny neočekávali. Nicméně i v této branži hlásí nástup moderní technologie. Díky IoT se z běžného oblečení mohou stát funkční…
2024-03-24