Automatizovaná a inteligentní lokalizace věcí a osob ve vnitřním i vnějším prostředí

Běžně dostupné řešení lokalizace "věcí" anebo osob jsou standardně jednoúčelové tj. jsou schopné lokalizace buď ve vnitřních anebo jen vnějších prostorech. Velký problém lokalizace ve vnitřních prostorech je potřeba vybudovaní rozsáhlé a zahustěné…

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Nemocnice
 • Bezpečnost práce
 • Asset tracking
 • Predictive maintenance
 • Dům seniorů
 • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
 • Úklidová firma
 • Továrna
 • Obchodní domy a retail
 • Půjčovny vozidel a servisy
 • Letiště a nádraží
 • Svozové a úkolidové firmy
 • Doly a štěrkovny
 • Jiné

Detail IoT řešení

Běžně dostupné řešení lokalizace "věcí" anebo osob jsou standardně jednoúčelové tj. jsou schopné lokalizace buď ve vnitřních anebo jen vnějších prostorech. Velký problém lokalizace ve vnitřních prostorech je potřeba vybudovaní rozsáhlé a zahustěné podpůrné infrastruktury. IoTracker tuto potřebu odbourává díky tomu, že dokáže využit existující WiFi infrastrukturu pro potřeby lokalizace, čímž značně zjednodušuje a zrychluje nasazení a snižuje počáteční investici. Řešení je opravdovým švýcarským nožem v lokalizaci a navíc umožňuje další funkce či senzoriku. IoTracker nabízí možnost lokalizace "věcí" neb osob vícero metodami a to pomocí GPS, WiFi, BLE anebo LoRaWAN.

Co se pomocí IoT měří:

IoT řešení je primárně zaměřené na určení polohy a monitoring “věcí” nebo lidí, tak aby pomáhalo optimalizovat výrobní procesy a dosahovat vyšší míru kvality výroby, případně určilo pohyb návštěvníků anebo zaměstnanců ve vnitřních a vnějších prostorách. IoT řešení se vyznačuje výjimečnou lokalizační přesností a dlouhodobou životností baterií a je připravené na nepřetržitý provoz v zátěžovém a náročném prostředí výroby.

Příklad použití:

Před expedicí automobilu ke koncovému zákazníkovi až do předání anebo z důvodu údržby je vyrobené auto zaparkované na rozsáhlých parkovištích automobilky. Tyto parkovací prostory zabírají řádově několik tisíc parkovacích míst a při zaplněném stavu nastává problém s rychlou identifikací a lokalizací konkrétního vyrobeného auta, které potřebujeme vyexpedovat nebo vrátit zpět do výroby. Lokalizační senzory jsou umístěné - zavěšené na zpětné zrcátko nově vyrobeného vozidla a po zaparkování respektive vždy když auto zastaví a uplynutí stanoveného času "vychladnutí" senzor pošle, na základě vlastního rozhodnutí a aktuálních možností lokalizace (WiFi nebo LoW Power GPS) pozici vozidla. Dále průběžně sleduje teplotu v autě, zrychlení/kolizi či opuštění areálu automobilky.

Přínosy:

Řešení odbouralo potřebu vybudování složité a finančně nákladné podpůrné infrastruktury a umožnilo lokalizaci nejen ve venkovních, ale i ve výrobních prostorech podniku. Zrychlilo a zjednodušilo lokalizaci vyrobených produktů a zároveň nabídlo další doprovodné informace.

Další rozvoj:

IoTracker je běžně vybaven přesným teplotním senzorem a senzorem světelné intenzity, které je možné použít souběžně s lokalizací například na monitoring teploty a zavřených dveří v chladírenských vozidlech. Navíc umožňuje rozšíření standardní výbavy zařízení o další funkce či senzoriku díky podpoře digitálních a analogových I/O portů, které je možné využit na ovládaní či čtení dat ze zařízení třetích stran anebo na rozšíření o další senzory.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Automobilový průmysl, Průmyslové a výrobní areály, Velké servisy, Autobazary, Logistické a spediční společnosti, Doly, Štěrkovny, Těžební společnosti, Přeprava BIO-materiálu (krevní plazma apod.), Potravinářské a jiné řetězce, Domovy důchodců, Pečovatelské služby, Nemocnice, Méně soběstační žijící samostatně apod.

vodní hospodářství

Lokalita:

Slovensko

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Slovensko, Česká republika, Rakousko ...