Ochrana pro volně ložené materiály a assety ve vzdálených lokacích

Ochrana pro volně ložené materiály a assety ve vzdálených lokacích

Kategorie řešení:

  • Firmy a průmysl
  • Agro a environment

Vhodné pro:

  • aset tracking
  • pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
  • jiné

Uživatel IoT řešení:

Prodejci dřeva a zpracovatelé dřeva, prodejci stavebních materiálů, stavební firmy

Lokalita:

ČR, EU

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, konzultace, poradenství, návrh řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele, Projektový management IoT dodávky, Servisní dohled, Servis a reklamace

Detail IoT řešení

Ochrana volně ložených materiálů před odcizením.

Co se pomocí IoT měří:

Detekce pohybu, jednoduchá lokalizace v síti, lokalizace GPS.

Příklad použití:

Probíhá pilotní test zabezpečení metrového dřeva v lesích v okolí Benešova.

Přínosy:

Ochrana majetku před odcizením.

Další rozvoj:

Integrují se další čidla a zařízení.

Kde všude se řešení hodí:

Prodejci dřeva, Lesní společnosti, Pily, lesy. Stavby

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Probíhá pilotní test zabezpečení metrového dřeva v lesích v okolí Benešova Stavební materiály v okolí Prahy

Další naše IoT řešení

Senior v péči sociálních služeb

Poskytovatel sociální služby potřebuje přehled o potřebách klienta, dále by měl mít kontrolu nad prostředím u klienta - vzdálený dohled. Navíc by měl mít přehled o tom, kdy a jak dlouho byla poskytována služba v bydlišti seniora, případně i kolik kilometrů bylo najeto cestou na návštěvu klienta.

Ochrana před požárem, záplavou, únikem plynu, otravou CO

Požáry vznikají úplně všude a v situacích, kdy to nejméně čekáme. Detektory vás na ně včas upozorní. Častou škodní událostí je prasklý přívod vody do WC. Pokud není včas detekován, škody mohou být enormní. Únik CO je příčinou několika úmrtí ročně.

Senior v domácí péči

Senior v domácí péči obvykle potřebuje neustálý dohled, ne vždy je možné tento dohled zajistit v zařízení se sociální péčí.