Ochrana před požárem, záplavou, únikem plynu, otravou CO

Požáry vznikají úplně všude a v situacích, kdy to nejméně čekáme. Detektory vás na ně včas upozorní. Častou škodní událostí je prasklý přívod vody do WC. Pokud není včas detekován, škody mohou být enormní. Únik CO je příčinou několika úmrtí ročně.

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Bezpečnost práce
  • Facility management a kanceláře
  • Dům seniorů
  • Domácnost
  • Místní samospráva
  • Úklidová firma
  • Hotely a restaurace

Detail IoT řešení

Požáry vznikají úplně všude a v situacích, kdy to nejméně čekáme. Detektory vás na ně včas upozorní. Častou škodní událostí je prasklý přívod vody do WC. Pokud není včas detekován, škody mohou být enormní. Únik CO je příčinou několika úmrtí ročně.

Co se pomocí IoT měří:

Průvodní jevy hoření. únik vody nebo zaplavení místností. detekce oxidu uhelnatého.

Příklad použití:

Detektor kouře - včas detekuje vznikající požár a vyvolá poplach. záplavový detektor - indikace zaplavení prostor (sklep, koupelna apod.) vodou. detektor úniku plynu - včasné zjištění úniku plynu. detektor CO - detekce úniku kysličníku uhelnatého

Přínosy:

Bezpečnost všech členů domácnosti a ochrana majetku před požárem, záplavou či únikem plynu.

Další rozvoj:

Integrují se další čidla a zařízení.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Dům, byt, garáže, chaty a jiné.

vodní hospodářství

Lokalita:

ČR, EU

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Stovky domácností

Další řešení dodavatele 1.REX SERVICES,a.s.

Senior v péči sociálních služeb

Senior v péči sociálních služeb

Poskytovatel sociální služby potřebuje přehled o potřebách klienta, dále by měl mít kontrolu nad prostředím u klienta - vzdálený dohled. Navíc by měl mít přehled o tom, kdy a jak dlouho byla poskytována služba v bydlišti seniora, případně i kolik kilometrů bylo najeto cestou na návštěvu klienta.

Senior v domácí péči

Senior v domácí péči

Senior v domácí péči obvykle potřebuje neustálý dohled, ne vždy je možné tento dohled zajistit v zařízení se sociální péčí.

Zabezpečení chat, bytů, garáží, staveb bez přívodu elektřiny

Zabezpečení chat, bytů, garáží, staveb bez přívodu elektřiny

Velký počet chatových objektů, garáží, kostelů apod. nemá k dispozici elektřinu, náš systém funguje bezdrátově bez nutnosti připojení na elektřinu.