Měření teplotních a vlhkostních podmínek v porostu

Kategorie řešení:

  • Agro a environment
  • Vzdělávání, výzkum a podpora podnikání
  • Pretotyping, piloty

Vhodné pro:

  • pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň

Uživatel IoT řešení:

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Lokalita:

Vysočina

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

Detail IoT řešení

Technologie precizního zemědělství vyžadují pro některé činnosti detailní informace o aktuálních podmínkách

Co se pomocí IoT měří:

Měření teploty a vlhkosti vzduchu , měření vlhkostního a teplotního profilu půdy, měření orosení listů.

Příklad použití:

Měření aktuálních podmínek v porostu. Dynamika vláhového režimu půdy. Systém pro predikci chorob a škůdců.

Přínosy:

Získání aktuálních informací pro rozhodování v oblasti výživy rostlin a ochrany rostlin.

Další rozvoj:

Rozhraní pro vstup do systémů řízení zemědělské výroby.

Kde všude se řešení hodí:

Aplikace výživy a ochrany rostlin. Řízení meliorací a závlah.

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Vinařství Callia, San Juan, Argentina Gundegas Reasearch Farm, Lotyšsko

Další naše IoT řešení

Pro některé činnosti v zemědělské výrobě je třeba znát aktuální meteo podmínky v dané lokalitě.

Problém ochrany lužních lesů při střetu s požadavky na využití zdrojů pitné vody