29. 01. 2023 Téma: Zemědělství

Vytěžené dřevo v lese ohlídá IoT

Dřevo se po vytěžení často skladuje volně v lese. Mnohé nenechavce to pak svádí k tomu, aby si levně dopomohly k levnému topení nebo stavebnímu materiálu. Jak tomu zabránit? Na ochranu volně loženého dřeva už dnes ale existuje technologie. 

Vytěžené dřevo v lese ohlídá IoT

Internet věcí dřevo ohlídá a v případě, že s ním někdo nepovolaný manipuluje, uvědomí majitele. Na to, jak takové řešení funguje a jaké jsou možnosti, jsme se zeptali profesionála a odborníka na IoT Petra Dudáčka ze společnosti 1. Rex Services.

Cena dřeva roste, přibývá krádeží

Krádeží dřeva bohužel přibývá. Důvodem je jeho nedostatek a také vyšší cena:

„Po kůrovcové kalamitě vznikl dojem, že je dřevo levné a skoro zadarmo, ale nyní, kdy zdražily všechny stavební materiály, zdražilo i dřevo, stejně tak dřevo na topení, neboť se k němu vrátila spousta lidí kvůli ceně plynu a elektřiny,“ uvedl Petr Dudáček ze společnosti 1. Rex Services, která má s ochranou majetku dlouhodobé zkušenosti.

V této oblasti působí již déle než 20 let: „Zpočátku šlo jen o lokální stanice, které vydávaly zvuky k odstrašení nenechavců, a to bylo všechno. Případně bylo možné napojení pevnou linkou na pult centrální ochrany. Nebylo k dispozici nic, co by přenášelo informaci do mobilu. Poté přišly GSM modemy, které se používaly na síti 2G. Šlo o jednoduchý přenos. Nejprve se informace přenášela na pulty, poté přenos umožňoval posílat SMS zákazníkům. Rozsáhlejší systémy fungovaly tak, že uvnitř domu byla umístěna čidla, která komunikovala s ústřednou proprietárním protokolem ve volném pásmu. Ústředna měla modem a a byla připojená k internetu,“ popsal počátky působení a této oblasti Petr Dudáček. 

Volně ležící dřevo v lese před krádeží chríní IoT
Ilustrační foto

Internet věcí usnadní ochranu majetku

Vývoj moderních technologií firmě umožnil značné zjednodušení systému ochrany:

„Teprve s nástupem internetu věcí jsme se dostali k tomu, že jsme byli schopni začít nabízet nezávislé detektory pro jednodušší řešení. S nástupem LoRa a dalších sítí jsme schopni vytvořit jednotlivé čidlo, se kterým budeme komunikovat na přímo. Čidlo komunikuje do systému našeho serveru, který má rozhraní přístupné přes mobilní a webovou aplikaci.

To umožnilo rozvoj jednodušších řešení. Například, pokud někdo bydlí a paneláku a pátém patře, tak nepotřebuje zabezpečit téměř nic kromě vstupních dveří. Pravděpodobnost, že někdo poleze do pátého patra po balkonu, není úplně velká. Nabízíme nejen o zabezpečení proti vloupání, ale také čidla na ochranu například proti záplavám, požáru a další,“ prohlásil Petr Dudáček.

Současná doba přeje rozvoji řešení na bázi IoT:
„Dnes jsme se již dostali k tomu, že samostatné čidlo má opravdu dlouhou výdrž baterie. Máme dokonce i čidla, která nepočítají s tím, že by se baterie vůbec někdy měnila. Předpokládá se, že baterie vydrží po celou dobu životnosti. Třeba až deset let. Čidlo neposílá mnoho informací, a proto je spotřeba energie minimální. Podařilo se nám také do rozumné míry zmenšit i rozměry zařízení. Co se týká ceny zařízení - naše nejlevnější čidlo stojí kolem 1000 Kč“

Ochrana dřeva mimo civilizaci

Jednou z oblastí, kde nabízí Rex Services technologické řešení na bázi IoT, je právě ochrana dřeva a lese:

U dřeva a lese dochází k obrovským ztrátám, to hodně rezonuje u tžebních společností. Ale existují na to řešení. Jde o situaci, kdy potřebujeme zabezpečit volně ležící kmeny někde mimo civilizaci A to umožňují právě tyto sítě. Speciálně pro ochranu dřeva máme několik řešení. Vždy jde o to, že čidlo zavrtáme do některé z klád. Jde o malou krabičku,“ upřesnil Petr Dudáček.

Rozdíl a řešení je a tom, s jakou přesností je možné dřevo lokalizovat:

Jsme schopni jen detekovat pohyb. To znamená, že poznáme, že se s dřevem něco děje, a následně dřevo přibližně lokalizovat. Nebo si lze pořídit zařízení, které bude obsahovat navíc GPS čip a díky tomu bude možné dřevo lokalizovat velmi přesně. Obě řešení se liší cenou, velikostí, spotřebou a zacházením s baterií.

Řešení s GPS má nárok na baterii výrazně vyšší. Varianta bez GPS, kdy detekujeme jen pohyb a přibližnou polohu, nabízíme na bázi IoT a jde o finančně nenáročnou záležitost.

Pokud půjde o lokalizaci jen pomocí IoT, bude se pořizovací cena zařízení pohybovat kolem 1200 Kč. V případě malinko větší krabičky, která už umí lokalizovat dřevo nejenom přes síť internetu věcí ale i prostřednictvím WiFi sítí, pak se dostáváme na 1900 Kč.

Obě zařízení jsou ale pořád velmi malá. Jen o něco větší než balíček žvýkaček. Mají jednorázovou baterii, která vydrží až 10 let. Z tohoto hlediska jde o velmi efektivní řešení.

Miniaturní lokátor bez GPS komunikující přes nové sítě internetu věcí
Miniaturní lokátor bez GPS komunikující přes nové sítě internetu věcí. Zdroj: 1. Rex Services

Zákazníci často ale také řeší otázku, jestli existuje možnost reagovat a následně monitorované předměty dohledat. Možné to samozřejmě je. Zákazník se o manipulaci s předmětem dozví bezprostředně. A nakládání dřeva trvá zloději zpravidla poměrně dlouho. I při lokalizaci jen pomocí IoT pak tedy stačí, pokud je zákazník schopen zajistit, že se na místo někdo rychle dostane. Případně o to může požádat i nás.

Dále máme řešení, kdy krabička obsahuje i lokalizační GPS čip. To umíme na všech sítích – na GSM i na IoT. Toto řešení je o něco dražší. Přijde asi na 3500 Kč. Pracujeme opatrně s režimy, ve chvíli, kdy je zapnuto GPS. Baterie pak totiž má větší spotřebu a nevydrží tak dlouho. Pokud je řešení správně nastavené, odesílá například jedno kontrolní hlášení denně, a probudí se pohybem, po kterém pošle kontrolní hlášení, pak baterie vydrží také několik let.

Detekce pohybu

U všech zařízení se využívají čidla, která detekují pohyb:
„Pokud se kmen nehýbe, pak nereagují. Ve chvíli, kdy se začne hýbat, ohlásí čidlo poplach a následně má zákazník možnost sledovat polohu, kde se dřevo nachází. Rozdíl je a přesnosti. S GPS získá polohu s přesností 5 metrů. U lokalizace jen přes IoT je to a řádu kilometrů. U kombinace sítí IoT a WiFi záleží, kde se budeme pohybovat. Pokud jde o volný prostor, je přesnost a řádu kilometrů. Pokud předpokládáme, že náklad dojede na nějakou pilu, kde je síť Wifi, jsme schopni to lokalizovat a určit přesněji,“ vysvětlil Petr Dudáček. Kmeny vytěžených stromů jsou velmi těžké, čidlo se dává do druhé vespod a běžný pohyb poplach nespustí.

Pohyb se zobrazí a aplikaci

Zákazník vedle IoT senzorů získá také mobilní aplikaci, ve které se mu zobrazí notifikace, že se něco děje:
Následně má možnost toto lokalizovat a vidět případný pohyb, pokud by dřevo někdo odvážel. Pokud má zákazník zájem, můžeme mu zajistit i výjezdovou službu, tam se platí paušál.

Aplikace a portál pro sledování objektů
Náhled aplikace a portálu, přes kterou lze pozorovat, kde se sledované objety nachází. Zdroj: 1. Rex Services

Řešení je a současné době nasazené na několika místech:
Máme za sebou několik projektů.  Naši zákazníci monitoring dřeva a IoT zařízení aktivně využívají. Občas narazíme na to, že jsou lesy mimo civilizaci a tam se může stát, že zde není přítomná síť Iot, pak využíváme GSM sítě. Umíme nasadit SIM karty, které jsou do všech sítí, pokud by zde bylo pokrytí jen od jednoho operátora,“ uzavřel Petr Dudáček.

Pan Dudáček tak potvrdil nesporné výhody, kvůli kterým si majitelé lesů a společností, které provádí těžbu, pořizují IoT systémy pro hlídání vytěženého dřeva.

Jak ještě může IoT pomoct v lese a při těžbě dřeva

A vedle zabezpečení proti krádeži můžeme ještě nakonec ve stručnosti zmínit několik dalších zajímavých přínosů:

  1. Efektivní sledování: IoT senzory umožňují automatické a přesné sledování množství vytěženého dřeva a jeho kvality, což pomáhá zajistit, že se dřevo vytěží a souladu s plánem a že se zpracuje kvalitní surovina.
  2. Zvýšení efektivity: IoT senzory poskytují okamžitá data o stavu vytěženého dřeva, což umožňuje rychlé a efektivní reakce na problémy, které se vyskytnou.
  3. Snížení rizika chyb: IoT senzory snižují riziko lidských chyb při sledování a evidence vytěženého dřeva.
  4. Zlepšení plánování těžby a dopravy: IoT senzory poskytují data o množství a kvalitě vytěženého dřeva, což umožňuje lepší plánování nejen při těžbě, ale také a dopravě.
  5. Zlepšení kontroly nad procesem: IoT senzory poskytují podrobná data o procesu vytěžení dřeva, což umožňuje lepší kontrolu nad procesem a zajištění, že se dřevo vytěží efektivně a hospodárně.
  6. Monitoring životního prostředí: IoT senzory mohou také poskytnout informace o stavu lesa a životního prostředí, které jsou potřebné nejen pro plnění zákonných požadavků a ochranu přírody, ale ochrání např. před požárem.

Ochraňte své dřevo pomocí IoT

Poraďte se se specialistou

Články na podobné téma
Internet a IoT sítě v divoké přírodě

Internet a IoT sítě v divoké přírodě

Každou hodinu na planetě vyhynou tři živočišné druhy a ročně je jich ohroženo na třicet tisíc. Divoce žijící zvířata ohrožuje expanze lidské činnosti, která je připravuje o přirozené prostředí k …
2024-05-30
Chytré úly zachraňují včely

Chytré úly zachraňují včely

Některé oblasti lidské činnosti nám připadají skutečně velice vzdálené od světa plného technologií, analýzy dat, aplikací a zařízení. Patří sem například některá tradiční odvětví zemědělství,…
2024-04-26
IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

IoT stále pomáhá při ochraně životního prostředí

Přes veškeré snahy je v ovzduší, vodě, i půdě příliš mnoho škodlivých látek. Naše planeta se stále neuzdravuje. Ledovce tají a hladiny oceánů se zvedají. Ochranu životního prostředí bude třeba řešit…
2023-08-21