Zdravé a produktivní prostředí

Kvalita vnitřního prostředí má podle studií výrazný dopad na efektivitu lidské činnosti. Ať jde o studenty a učitele ve školách nebo třeba o zaměstnance v halách i kancelářích. O to důležitější to je, když zvážíme, že v současné době trávíme…

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Nemocnice
 • Hrady a zámky
 • Facility management a kanceláře
 • Dům seniorů
 • Místní samospráva
 • Úklidová firma
 • Továrna
 • Obchodní domy a retail
 • Zábavní střediska
 • Letiště a nádraží
 • Hotely a restaurace
 • Laboratoře
 • Logistika
 • Sklady

Detail IoT řešení

Kvalita vnitřního prostředí má podle studií výrazný dopad na efektivitu lidské činnosti. Ať jde o studenty a učitele ve školách nebo třeba o zaměstnance v halách i kancelářích. O to důležitější to je, když zvážíme, že v současné době trávíme v budovách až 90 % času.

Schopnost monitorovat různé parametry prostředí a reagovat na ně, je tedy jedním z klíčových aspektů chytrého prostředí budov, kanceláří, výrobních hal, skladů, obchodů, zdravotnických zařízení a dalších prostor.

Důležité ale také je propojit nejrůznější systémy tak, aby se dala zajistit nebo nastavit konkrétní akce
na základě různých vstupů.

Proto společnost iotor a. s. vytvořila systém, pomocí kterého se dá kvalita prostředí a budov i
všechny důležité parametry nejen jednoduše sledovat, ale také ovlivňovat
.

Co se pomocí IoT měří:

 • Teplota, vlhkost, osvit, úroveň hluku, prach, CO2, těkavé látky
 • Počty osob a pohyb, vstupy, obsazenost místností, stolů/židlí
 • Přítomnost kouře, detekce požáru
 • Venkovní prostředí včetně osvitu částí budov sluncem

Příklad použití:

Chytré budovy

 • Optimalizace a úspora nákladů na základě sledování a vyhodnocení chování prostoru
 • Zvýšení produktivity a zdraví pracovníků díky optimálním podmínkám (teplo, vlhkost, CO2, světlo, hluk)
 • Podpora konceptu Zdravé budovy a kanceláře

Využití prostor

 • Analýza využití prostorů pro plánování rozvoje a využití, úsporu nákladů (jednací místnosti, využití stolů, parkovacích míst, …)
 • Rezervační systém pro parkovací i pracovní místa (+integrace na topení/chlazení)

Odpadové hospodářství

 • Sledování zaplnění odpadních nádob a kontejnerů
 • Reaktivní svoz podle aktuálního zaplnění
 • Analýza zaplnění pro plánování počtu svozů, nádob, doporučení pro optimalizaci odpadového hospodářství

Ochrana budov, technologií a zboží

 • Ochrana konstrukcí budov proti degradaci předcházením plísní, vlhka, vysoké teploty atd.…
 • Monitorování podmínek skladování a přepravy zboží včetně souladu s výrobními či legislativními podmínkami a normami (farmacie, potravinářství apod.)
 • Zajištění optimálních podmínek a reakce na poruchy/rizika pro technologické místnosti (kotelny, technické zázemí, předávací stanice, serverové místnosti apod.)
 • Včasné varování v případě hrozícího či probíhajícího zakouření prostoru či požáru

Prediktivní a reaktivní úklid

 • Vyžádání úklidu stiskem tlačítka
 • Detekce potřeby úklidu na základě parametrů prostředí (vyšší počet lidí v jednací místnosti detekovaný například zvýšenou koncentrací CO2)
 • Plánování úklidu se zohledněním využití místností (není potřeba denní úklid v místnostech kde není pohyb díky nepřítomnosti)

Přínosy:

 • Řešení dokáže sledovat data z mnoha senzorů a systémů
 • Umožňuje propojit sběr dat s následným vyhodnocením a reakcí
 • Získáte přehledný systém SARA.hub pro přehledné zobrazení všech monitorovaných veličin, stavu prostředí, využití prostor
 • Pomocí SARA.hub si můžete nastavit automatické reakce systému (např. se může zapnout ventilace, když je v místnosti příliš vysoká koncentrace CO2 apod.)

Další rozvoj:

Nejprve se postaráme o návrh a instalaci řešení (včetně aktivace senzorů). Všechno nastavíme a proškolíme zodpovědné osoby. Potom můžeme získaná data napojit na vaše okolní systémy (třeba ServiceDesk, ekonomický systém, CRM) a současně společně najdeme další individuální možnosti využití a rozvoje.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Doplnit

vodní hospodářství

Lokalita:

ČR, SK, PL, RO

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Doplnit

Další řešení dodavatele iotor a.s.

Chytré úspory elektrické energie

Chytré úspory elektrické energie

Elektřina je často jedním z podstatných nákladů. Zbytečně svítící světla ve skladu, neustále zapnutá topení, nesprávně fungující zařízení a stroje, neoprávněný odběr či nevypínání spotřebičů, to vše mohou být „žrouti“ energie za kterou platíme nemalé peníze a současně trpí příroda.

Šetřit na elektrické energii se rozhodně vyplatí. Jak začít?

Klíčovým prvním krokem je začít spotřebu měřit. Ušetřit nakonec můžete snížením spotřeby a tím, že se vyhnete zbytečným potenciálním ztrátám, nebo aspoň dokážete včas reagovat.

SARA.hub - prostředí pro IoT integraci a reakci

SARA.hub - prostředí pro IoT integraci a reakci

SARA.hub (Smart Assets – Rapid Action) je snadno použitelné prostředí, které usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT).  SARA.hub pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních systémů (výrobní, měřící a regulační, požární či bezpečnostní systémy..). Zobrazuje senzory a zařízení v grafických schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace.

Klíčovými výhodami řešení SARA.hub jsou integrace a reakce. Integrace jak různých systémů na vstupu či výstupu, tak různých agend do jednoho prostředí. Není tak potřeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. Vše je v jednom prostředí, ve kterém je pak možné definovat reakce na různé situace.

 

 

Proč SARA.hub?

 1. JEDNO MÍSTO pro různé potřeby (nepotřebujete řadu různých aplikací a systémů)
 2. Silná INTEGRACE s vašimi existujícími systémy a procesy (šetříte peníze, čas a úsilí)
 3. Zaměření na REAKCI pro automatizaci a vyšší efektivitu
 4. JEDNODUCHÁ implementace (rychlá, ne-invazivní, nízká náročnost na vaší straně)
 5. Může začít jako MALÉ řešení, ale ROSTE spolu s vašimi potřebami