SARA.hub - prostředí pro IoT integraci a reakci

SARA.hub (Smart Assets – Rapid Action) je snadno použitelné prostředí, které usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT).  SARA.hub pracuje na principu

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Nemocnice
 • Hrady a zámky
 • Bezpečnost práce
 • Asset tracking
 • Veřejná doprava
 • Predictive maintenance
 • Facility management a kanceláře
 • Dům seniorů
 • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
 • Domácnost
 • Místní samospráva
 • Úklidová firma
 • Továrna
 • Obchodní domy a retail
 • Zábavní střediska
 • Půjčovny vozidel a servisy
 • Letiště a nádraží
 • Svozové a úkolidové firmy
 • Hotely a restaurace
 • Doly a štěrkovny
 • Vodní hospodářství
 • Laboratoře
 • Logistika
 • Sklady

Detail IoT řešení

SARA.hub (Smart Assets – Rapid Action) je snadno použitelné prostředí, které usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT).  SARA.hub pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních systémů (výrobní, měřící a regulační, požární či bezpečnostní systémy..). Zobrazuje senzory a zařízení v grafických schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace.

Klíčovými výhodami řešení SARA.hub jsou integrace a reakce. Integrace jak různých systémů na vstupu či výstupu, tak různých agend do jednoho prostředí. Není tak potřeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. Vše je v jednom prostředí, ve kterém je pak možné definovat reakce na různé situace.

 

 

Proč SARA.hub?

 1. JEDNO MÍSTO pro různé potřeby (nepotřebujete řadu různých aplikací a systémů)
 2. Silná INTEGRACE s vašimi existujícími systémy a procesy (šetříte peníze, čas a úsilí)
 3. Zaměření na REAKCI pro automatizaci a vyšší efektivitu
 4. JEDNODUCHÁ implementace (rychlá, ne-invazivní, nízká náročnost na vaší straně)
 5. Může začít jako MALÉ řešení, ale ROSTE spolu s vašimi potřebami

Co se pomocí IoT měří:

Jde o prostředí, které dokáže zobrazit a vizualizovat data z nejrůznějších typů IoT senzorů nejčastěji z oblasti facility managementu.

Nejčastěji měřenými veličinami jsou například

 • Kvalita vnitřního prostředí budov – CO2, teplota, relativní vlhkost, hluk, světlo
 • Spotřeba elektrické energie
 • Spotřeba plynu
 • Spotřeba vody (ochrana před únikem vody nebo neoprávněným odběrem)
 • Opotřebení nejrůznějších zařízení nebo strojů
 • Provoz a opotřebení nejrůznějších zařízení nebo strojů

Nejedná se však o vyčerpávající výčet toho, co dokáže SARA.hub zobrazit, vyhodnocovat nebo toho, co skrze tento systém můžete ovládat.

Příklad použití:

Průmyslový park Harfa (PPH)

Internet věcí (IoT) v Průmyslovém parku Harfa přináší úspory nejen na straně majitele a provozovatele, ale i nové služby a možnosti pro nájemce.

Mezi klíčové oblasti využití IoT v rámci PPH areálu patří sledování a řízení kvality prostředí, monitoring a správa energií a optimalizace údržby a úklidu.

Přínosy:

 • Jednoduché a srozumitelné prostředí, ve kterém se vyzná i laik
 • Přehledně a jasně vizualizovaná data v grafech
 • Jedno místo pro řízení prostředí, zařízení a energií
 • Centrální sběr a následná automatizace dat z různých vstupů
 • Hierarchické digitální dvojče pro zobrazení dat
 • Nastavení automatizovaných reakcí na různé stavy (např. co se má dít, když systém rozpozná únik vody nebo vysokou koncentraci CO 2 v místnosti.)
 • Napojení na okolní nástroje a systémy
 • Konsolidace dat a možnost exportu pro pokročilou analytiku
 • Přímá podpora konceptu Chytrých budov

Další rozvoj:

Klíčovými výhodami řešení SARA.hub jsou integrace a reakce. Integrace jak různých systémů na vstupu či výstupu, tak různých agend do jednoho prostředí. Není tak potřeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. To je směr, který chceme nadále rozvíjet.

Dále věříme, že IoT je předurčeno k průmyslovému využití s cílem generovat data, která budou maximálně využitelná pro nikdy nekončící analýzu, a především včasnou reakci na měnící se situaci. Klíčová je právě reakce na situaci díky datům s využitím automatizace a integrace na stávající systémy.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Bude upřesněno

vodní hospodářství

Lokalita:

ČR, SK, PL, RO

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Bude upřesněno

Další řešení dodavatele iotor a.s.

Zdravé a produktivní prostředí

Zdravé a produktivní prostředí

Kvalita vnitřního prostředí má podle studií výrazný dopad na efektivitu lidské činnosti. Ať jde o studenty a učitele ve školách nebo třeba o zaměstnance v halách i kancelářích. O to důležitější to je, když zvážíme, že v současné době trávíme v budovách až 90 % času.

Schopnost monitorovat různé parametry prostředí a reagovat na ně, je tedy jedním z klíčových aspektů chytrého prostředí budov, kanceláří, výrobních hal, skladů, obchodů, zdravotnických zařízení a dalších prostor.

Důležité ale také je propojit nejrůznější systémy tak, aby se dala zajistit nebo nastavit konkrétní akce
na základě různých vstupů.

Proto společnost iotor a. s. vytvořila systém, pomocí kterého se dá kvalita prostředí a budov i
všechny důležité parametry nejen jednoduše sledovat, ale také ovlivňovat
.

Chytré úspory elektrické energie

Chytré úspory elektrické energie

Elektřina je často jedním z podstatných nákladů. Zbytečně svítící světla ve skladu, neustále zapnutá topení, nesprávně fungující zařízení a stroje, neoprávněný odběr či nevypínání spotřebičů, to vše mohou být „žrouti“ energie za kterou platíme nemalé peníze a současně trpí příroda.

Šetřit na elektrické energii se rozhodně vyplatí. Jak začít?

Klíčovým prvním krokem je začít spotřebu měřit. Ušetřit nakonec můžete snížením spotřeby a tím, že se vyhnete zbytečným potenciálním ztrátám, nebo aspoň dokážete včas reagovat.