BD SENSORS s.r.o.

Profil v oblasti internetu věcí (IoT):

Průmyslové snímače, které měří tlak, teplotu, vlhkost, CO2 nebo hladinu, vysílají data pomocí IoT technologií (Ethernet, Wifi, GSM, Sigfox, Lorawan, NB-IoT) komunikačním protokolem MQTT do cloudového uložiště. Zde je možné data následně spravovat, analyzovat, zálohovat nebo sdílet. Pro vizualizaci dat uložených v cloudovém uložišti je možné dle specifikace zákazníka vytvořit webovou aplikaci zpřístupňující údaje z použitých snímačů. V rámci projektu DataFly nabízíme snímače tlaku a výšky hladiny BD SENSORS s rozhraním RS 485 (Modbus RTU) a snímače teploty, rel. vlhkosti a CO2 firmy Sensit s rozhraním RS 485 (Modbus RTU). Tyto snímače jsou propojeny modulem DataFly od firmy Papouch.

Naše hlavní činnost:

Vyroba snímačů tlaku a výšky hladiny

Jak dlouho se věnujeme IoT:

1-3 roky


Rozsah nabízených IoT služeb:

HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Servis a reklamace, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika

Oblast využití:

  • město, kraj, region, veřejná správa
  • firmy a průmysl
  • odečty a spotřeba
  • chytré budovy
  • vzdělávání, výzkum a podpora podnikání

Podporovaná konektivita:

  • LoRaWAN
  • WIFI
  • GSM/LTE
  • NB-IoT
  • Sigfox

Naše IoT řešení

Vzdálený monitoring průmyslových procesů (www.datafly.cz)

Vzdálený monitoring průmyslových procesů (www.datafly.cz)

Moderní pojetí průmyslu vyžaduje integraci velkého množství dat z různých senzorů a jejich interpretaci s cílem zvýšení produktivity a bezpečnosti procesů. Naše zařízení umožňuje připojení jakéhokoliv sensoru s odpovídajícím rozhraním, bezdrátový přenos dat a jejich vizualizaci v prostředí „cloudových“ aplikací. Interpretace většího množství dat pak vede k optimalizaci výrobních procesů, jak po stránce produktivity, tak bezpečnosti. Nezávislost platformy na externím napájení umožňuje nasazení i v náročnějším prostředí bez nutnosti vybudování infrastruktury. Universálnost řešení nabízí široké možnosti uplatnění všude, kde lze relevantní veličiny změřit a interpretovat ve vztahu k výrobním procesům.