Vzdálený monitoring průmyslových procesů (www.datafly.cz)

Moderní pojetí průmyslu vyžaduje integraci velkého množství dat z různých senzorů a jejich interpretaci s cílem zvýšení produktivity a bezpečnosti procesů. Naše zařízení umožňuje připojení jakéhokoliv sensoru s odpovídajícím rozhraním, bezdrátový…

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Asset tracking
  • Predictive maintenance
  • Facility management a kanceláře
  • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
  • Továrna
  • Půjčovny vozidel a servisy
  • Svozové a úkolidové firmy
  • Doly a štěrkovny
  • Vodní hospodářství

Detail IoT řešení

Moderní pojetí průmyslu vyžaduje integraci velkého množství dat z různých senzorů a jejich interpretaci s cílem zvýšení produktivity a bezpečnosti procesů. Naše zařízení umožňuje připojení jakéhokoliv sensoru s odpovídajícím rozhraním, bezdrátový přenos dat a jejich vizualizaci v prostředí „cloudových“ aplikací. Interpretace většího množství dat pak vede k optimalizaci výrobních procesů, jak po stránce produktivity, tak bezpečnosti. Nezávislost platformy na externím napájení umožňuje nasazení i v náročnějším prostředí bez nutnosti vybudování infrastruktury. Universálnost řešení nabízí široké možnosti uplatnění všude, kde lze relevantní veličiny změřit a interpretovat ve vztahu k výrobním procesům.

Co se pomocí IoT měří:

Výška hladiny kapalin (nádrže, zásobníky). Tlak v průmyslových odvětvích (plynárny, elektrárny, vodárny, chemičky, apod.). Monitoring teploty a vlhkosti, koncentrace CO2 uvnitř budov (pracoviště, provozy). Měření vodivosti vody (kontrola kvality vodních vrtů). Přítomnost některých jedovatých (oxid uhelnatý) a výbušných plynů (methan, propan, butan).

Příklad použití:

Například vzdálený odečet teploty a tlaku na plynovém potrubí. Hlídání hladiny vodních toků a nádrží. Udržování určeného množství kapaliny v zásobnících/nádržích (skladování kapalin, požární nádrže). Dodržení optimálních podmínek pracovních prostor jako jsou vhodná teplota, vlhkost a koncentrace CO2 majících vliv na zdraví a pracovní výkon zaměstnanců. Sledování stability kvality vody v podzemních vrtech kvůli možným příměsím a tudíž i změnám organoleptických vlastností minerálních vod. Měření tlaku v průmyslových provozech (tlakové nádoby, technické plyny, kolony, nádrže). Detekce výskytu/úniku jedovatých a výbušných plynů (šachty, průmyslové provozy).

Přínosy:

Monitoring kritických veličin (tlak, teplota, vlhkost, přítomnost některých plynů) v průmyslových provozech a na to navazující vyhodnocení stavu a odpovídajících procesů. Vizualizace a nastavování alarmových stavů/hlášení s reportingem. Průběžný sběr dat a možnost zisku tzv. "Big data", pomocí kterých lze optimalizovat výrobní procesy. Zvýšení produktivity a bezpečnosti práce díky monitoringu teploty, vlhkosti a koncentrace oxidu uhličitého.

Další rozvoj:

Získaná data bude možné přenášet mezi různými firemními systémy, jak za účelem reportingu, tak z důvodu automatizace procesů, které se můžou spouštět na základě interpretace získaných měření. Přidanou hodnotou celého IoT řešení bude získání tzv. „Big Data“, díky kterým bude možné vyrobní procesy optimalizovat z hlediska efektivity a bezpečnosti.

vodní hospodářství

Lokalita:

celorepublikově

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, konzultace, poradenství, návrh řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Sledování výšky hladiny užitkové vody a meteostanice ve firmě BD SENSORS s.r.o.