Skladování nejen léčiv

Skladování nejen léčiv

Kategorie řešení:

  • Zdraví a sociální služby
  • Město, kraj, region, veřejná správa
  • Firmy a průmysl
  • Chytré budovy
  • Služby pro IoT poskytovatele

Vhodné pro:

  • nemocnice
  • dům seniorů
  • domácnost
  • hotely a restaurace

Uživatel IoT řešení:

Lékárny, laboratoře, ordinace lékařů: SANARE s.r.o., I2L RESEARCH LTD, Alpharmio s.r.o., EUC Klinika, PedMed CB s.r.o., SABmed s.r.o. ...

Lokalita:

Česká republika, Španělsko.

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, SW - IoT aplikace

Detail IoT řešení

Měření teploty v lednicich, chladicích boxech, dle požadavku SÚKL, HACCP.

Co se pomocí IoT měří:

Sledování teploty v kontrolovaných prostorech. Měření teploty speciálními čidly v lednicích, chladících boxech, komorách. Měření teploty, vlhkosti a CO2 v laboratořích. měření teploty v automobilech určených ke svozu vzorků do laboratoře.

Příklad použití:

V ordinaci praktického lékaře měříme teplotu v příruční lednici a v ordinaci pomocí jednoho měřidla. Automaticky generujeme měsíční reporty pro SÚKL. V případě detekování hodnoty mimo definovaný rozsah odesíláme upozornění formou SMS. V lékárně měříme teplotu ve 20 boxech a v místnostech. Generujeme reporty, odesíláme upozornění formou SMS. V laboratoři monitorujeme prostředí ve kterém probíhají experimenty a vytváříme reporty do závěrečných zpráv.

Přínosy:

Automatické měření, ukládání a zpracování naměřených hodnot. Vizualizace v aplikaci. Alarmy při překročení kritických hodnot. Automatické reporty pro SÚKL.

Další rozvoj:

Rozšiřujeme o další druhy senzorů, určené pro specifická prostředí.

Kde všude se řešení hodí:

Ordinace lékařů, lékárny, automobily převážející laboratorní vzorky, laboratoře, věda, výzkum.

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Ordinace soukromých lékařů, laboratoře.

Další naše IoT řešení

Monitoring památek

Monitoring památek

Věci historické či umělecké hodnoty jsou nenahraditelné a je třeba je chránit. Je velmi důležité, aby nebyly vystaveny vlhkosti, výkyvům teplot, a v případě obrazů, gobelínů, vzácných knih apod. hraje svou roli také světlo. Kontrola prostředí je často manuální nebo nákladná.