Skladování nejen léčiv

Měření teploty v lednicich, chladicích boxech, dle požadavku SÚKL, HACCP.

Podrobný popis

Vhodné pro:

  • Nemocnice
  • Dům seniorů
  • Domácnost
  • Hotely a restaurace

Detail IoT řešení

Měření teploty v lednicich, chladicích boxech, dle požadavku SÚKL, HACCP.

Co se pomocí IoT měří:

Sledování teploty v kontrolovaných prostorech. Měření teploty speciálními čidly v lednicích, chladících boxech, komorách. Měření teploty, vlhkosti a CO2 v laboratořích. měření teploty v automobilech určených ke svozu vzorků do laboratoře.

Příklad použití:

V ordinaci praktického lékaře měříme teplotu v příruční lednici a v ordinaci pomocí jednoho měřidla. Automaticky generujeme měsíční reporty pro SÚKL. V případě detekování hodnoty mimo definovaný rozsah odesíláme upozornění formou SMS. V lékárně měříme teplotu ve 20 boxech a v místnostech. Generujeme reporty, odesíláme upozornění formou SMS. V laboratoři monitorujeme prostředí ve kterém probíhají experimenty a vytváříme reporty do závěrečných zpráv.

Přínosy:

Automatické měření, ukládání a zpracování naměřených hodnot. Vizualizace v aplikaci. Alarmy při překročení kritických hodnot. Automatické reporty pro SÚKL.

Další rozvoj:

Rozšiřujeme o další druhy senzorů, určené pro specifická prostředí.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Ordinace lékařů, lékárny, automobily převážející laboratorní vzorky, laboratoře, věda, výzkum.

vodní hospodářství

Lokalita:

Česká republika, Španělsko.

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, HW - IoT zařízení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, SW - IoT aplikace

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Ordinace soukromých lékařů, laboratoře.

Další řešení dodavatele bluematic a.s.

Monitoring památek

Monitoring památek

Věci historické či umělecké hodnoty jsou nenahraditelné a je třeba je chránit. Je velmi důležité, aby nebyly vystaveny vlhkosti, výkyvům teplot, a v případě obrazů, gobelínů, vzácných knih apod. hraje svou roli také světlo. Kontrola prostředí je často manuální nebo nákladná.