instalace IoT zařízení

Kvalitní instalace je nedílnou součástí kvalitní dodávky, se kterou již máme letité zkušenosti.

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Osobní doprava (automobil, kolo..)
 • Nemocnice
 • Hrady a zámky
 • Bezpečnost práce
 • Asset tracking
 • Veřejná doprava
 • Predictive maintenance
 • Facility management a kanceláře
 • Dům seniorů
 • Pole, farmy, zahrady, veřejná zeleň
 • Domácnost
 • Místní samospráva
 • Úklidová firma
 • Továrna
 • Obchodní domy a retail
 • Zábavní střediska
 • Půjčovny vozidel a servisy
 • Letiště a nádraží
 • Svozové a úkolidové firmy
 • Hotely a restaurace
 • Doly a štěrkovny
 • Vodní hospodářství

Detail IoT řešení

Kvalitní instalace je nedílnou součástí kvalitní dodávky, se kterou již máme letité zkušenosti.

Co se pomocí IoT měří:

Naše vlastní instalace zahrnují například instalace elektroměrů pro přímé i nepřímé měření, instalace měření a vyhodnocování vody, komunikace MaR systémů.

Příklad použití:

1) Sledování a vyhodnocování spotřeby a průběhu spotřeby v průmyslových areálech, kde je více nájemců. 2) Dálkové ovládání hlubinného vodního vrtu. Voda je vedena 8 km potrubím a zapínání a vypínání je dálkové bez nutnosti kabeláže a plně automatizované. Zahrnuje MaR i měření spotřeby. Poskytujeme služby od návrhu řešení až po samotnou instalaci zařízení.

Přínosy:

Snadná instalace zařízení bez nutnosti další kabeláže a jistota plné funkčnosti. Máme dostatek zaškolených pracovníků i pro větší IoT instalace včetně vlastní techniky- např. i vysokozdvižnou plošinu. Služby v oblasti instalace můžeme nabídnout v celé škále IoT služeb. Nabízíme úzkou spolupráci s možností dalšího proškolení našich pracovníků.

Další rozvoj:

Dlouhodobě se zabýváme výrobou rozvaděčů MaR a distribuce včetně elektroinstalací jsme schopni nabídnout komplexní službu jak pro oblast průmyslu, komunálu či jiného koncového odběratele. Naše instalace se mohou týkat celého rozsahu IoT služeb. Služby lze rozšířit také o servisní dohled a správu instalovaných zařízení.

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Všude :-)

vodní hospodářství

Lokalita:

Česká republika, příhraniční oblasti Německa sousedící s Ústeckým krajem

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, Instalace IoT zařízení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Praha, Teplice, Kolínsko, Roudnice nad Labem, Hrobce

Další řešení dodavatele Gusto Energy s.r.o.

Elektroměry (nejen) u správců budov

Elektroměry (nejen) u správců budov

Správce budovy má v areálu více nájemců, kteří provozují energetický náročné provozy. Potřebuje tedy sledovat nejen odběry elektrického proudu, ale i čtvrthodinová maxima a jalové proudy, aby bylo zcela jasné který odběratel je v danou chvíli odebíral.