IoT analytická platforma a unikátní IoT business řešení

Zákazník měl zájem získat/ověřit nejnovější technologii využitelnou pro retail prodej. Zároveň získat/ověřit informace o návštěvnosti prodejny v podobě složení zákazníků (věk, gender, náladu) či zájmu o zboží v jednotlivých dnech/hodinách a tím…

Podrobný popis

Vhodné pro:

 • Osobní doprava (automobil, kolo..)
 • Nemocnice
 • Hrady a zámky
 • Bezpečnost práce
 • Asset tracking
 • Veřejná doprava
 • Predictive maintenance
 • Facility management a kanceláře
 • Dům seniorů
 • Domácnost
 • Místní samospráva
 • Úklidová firma
 • Továrna
 • Obchodní domy a retail
 • Zábavní střediska
 • Půjčovny vozidel a servisy
 • Letiště a nádraží
 • Svozové a úkolidové firmy
 • Hotely a restaurace
 • Doly a štěrkovny
 • Vodní hospodářství
 • Jiné

Detail IoT řešení

Zákazník měl zájem získat/ověřit nejnovější technologii využitelnou pro retail prodej. Zároveň získat/ověřit informace o návštěvnosti prodejny v podobě složení zákazníků (věk, gender, náladu) či zájmu o zboží v jednotlivých dnech/hodinách a tím získat data, která doposud nebyla technologicky sbírána či ověřována. Management měl zájem porovnávat jednotlivé prodejny a sledovat, které jak se liší jednotlivé prodejny ve skladbě zákazníků, zájmů o kampaně či o zboží. Zákazník chtěl sledovat efektivitu kampaní. Pomocí použitých senzorických řešení lze sledovat běžící kampaně a jejich vliv na návštěvnost prodejen, zájem o produkty a samotné prodeje. Lze hledat odpovědi na otázky: „Proč se zájem o vystavené produkty liší v jednotlivých městech/prodejnách?“ nebo „Proč je vliv kampaní různý v jednotlivých regionech?“

Co se pomocí IoT měří:

- Počítání lidí (kolik lidí přišlo na pobočku/prodejnu či vybraných částí) - Monitoring zón, kdy měříme kolik lidí vešlo do sledované zóny a jak dlouho zde strávili (používá se např. pro sledování délky front, zájmu o vystavené zboží či sledování výlohy) - Sběr informaci o pohlaví, věku, případně náladě návštěvníků - Analýza pohybu lidí využívané např. pro analýzu návštěvnosti jednotlivých částí prodejny (změna topologie / rozmístění regálů a produktů) - Interaktivní displeje zobrazující informace relevantní pro daného návštěvníka - Mobilní aplikace pro tzv. proximity marketing (zobrazování informací vztahujících se k dané lokalitě/produktu). - Mobilní aplikace pro navigaci v dané lokalitě (využíváme různé technologie, např. beacons či rozšířená realita).

Příklad použití:

Pro společnost T-Mobile jsme v ČR implementovali následující IoT řešení: 1. Počítání lidí, kteří přišli do prodejny a do vybraných zón, 2. Sběr informaci o pohlaví, věku, případně náladě návštěvníků při vstupu do prodejny, 3. Monitorování zájmu zákazníků o vystavené předměty (příslušenství k mobilním telefonům či zájem o zobrazované kampaně na LCD), 4. Monitorování zájmu o vystavené mobilní zařízení – na základě zvednutí/pohybu mobilního telefonu vytsaveného na poličce se zjišťuje zájem zákazníků o vybrané vystavené telefony (počet zvednutí i doba, po kterou byl mobilní telefon v rukách potenciálního zákazníka). T-Mobile tyto scénáře využívá pro interaktivní displeje – na základě rozpoznání pohlaví a věku návštěvníka se mění obsah promítaný na interaktivním displeji. Návštěník tak dostává informace o k vystaveném zboží odpovídající jeho demografické skupině. Management prodejen disponuje díky IoT scénářům přehlednými dashboardy - všechna získaná data se ukládají do centrální Adastra IoT Platformy. Vedení má průběžně k dispozici reporty v podobě dashboardů či grafů vytvořených v nástroji Microsoft Power BI.

Přínosy:

T-Mobile díky digitalizaci prodejen může dále: - Zvýšit zákaznickou zkušenost a zákaznický zážitek stávajících i potenciálních klientů - Komunikovat se zákazníky cíleně, personalizovaně a atraktivně - Vtáhnout zákazníka do „komunikace“ s reklamou (interaktivním displejem) - Zefektivňovat provoz na prodejně i v celé prodejní síti o Vyhodnocovat efektivitu kampaní (zda se zvýšila návštěvnost prodejny, zda přišla správná cílová skupina, zda vzrostly prodeje promovaného zboží) o Porovnávat prodejny (liší se zájem o promované zboží na prodejně ve velkém/malém městě, na samostatné prodejně nebo na prodejně umístěné v nákupním centru) o Přizpůsobit design prodejen, vystavené zboží či složení konzultantů prodeje a služeb (např. na pobočkách, kam chodí starší lidé, mít „seriózně“ vyhlížející konzultanty prodeje a služeb než tam, kam častěji chodí mladá generace. Zde naopak umístit více poliček s produkty či příslušenstvím na „otestování.“)

vodní hospodářství

Uživatel IoT řešení:

Firmy a průmysl (letiště, obchodní centra, retailové společnosti, bankovní instituce, pojišťovny, pošta, nemocnice a lékárny) Logistické, výrobní a energetické společnosti Telefonní operátoři

vodní hospodářství

Lokalita:

Česká republika, Evropa

vodní hospodářství

Rozsah dodávky:

End-to-End řešení, konzultace, poradenství, návrh řešení, Projektový management IoT dodávky, Servis a reklamace, Servisní dohled, SW - IoT aplikace, SW - IoT datová platforma, analytika, SW - IoT mobilní aplikace pro koncové uživatele, Jiné / Other

vodní hospodářství

Kde jinde bylo obdobné řešení použito:

Alza.cz v Maďarsku