26. 05. 2020 Téma: Zdraví a sociální služby

Skladování léčiv s využitím IoT senzorů

Také v oblasti farmacie lze efektivně využívat chytré technologie IoT. Jak a jaké výhody IoT do skladování přináší?

Skladování léčiv s využitím IoT senzorů

Jaké jsou nároky na skladování léků a proč je nutné je dodržovat

Léky je nutné během doby jejich použitelnosti adekvátním způsobem skladovat, na což v tuzemsku dohlíží Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ministerstvo zdravotnictví.

Pouze při správném zacházení lze deklarovat účinnost léků a také bezpečnost použití jednotlivých preparátů. Porušení podmínek může vést až k nepoužitelnosti léčiva.
V krajním případě pacientovi po užití takového léku může hrozit i nepříjemná reakce nepředvídatelného rozsahu.

Z těchto důvodů vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv pokyny pro distributory. Ty zahrnují vybavení skladovacích prostor vhodnými zařízeními, která mají nastavení podmínek důkladně sledovat.

To se týká primárně vhodné teploty. Patří-li léčiva do skupiny tzv. termolabilních léků, musí se skladovat:

  • za mrazu
  • za snížené teploty
  • případně za chladu

To vyřeší instalace na kalibrovaných měřících zařízení a senzorů. Podle počtu a umístění těchto měřidel se pak vytváří tzv. teplotní mapa. Teplota však není jediným parametrem.

Řada léků je citlivá také na světlo, případně i vlhkost. U některých preparátů je také stanoveno, jak má vypadat balení, v němž je nutné léčivo uchovávat.

Kde všude je nutné dodržovat skladovací podmínky léčiv

Podmínky je nutné dodržet jak při přepravě ve směru od výrobce k distributorovi, například v automobilech, tak zejména při pozdějším skladování. Primárně je nutné sledovat způsob skladování léčiv ve veškerých zdravotnických zařízeních, ve státní i soukromé sféře, jako jsou nemocnice, ordinace lékařů a samozřejmě lékárny.

Dále je nutné pečlivě kontrolovat logistiku skladování léků rovněž v laboratořích, případně obecně ve sféře vědy a výzkumu. Podobně se s tímto specifickým typem zboží nakládá stejně i v sociálních službách. Zejména se jedná o sledování teploty v kontrolovaných prostorách, v komorách, chladicích boxech, ale také lednicích.

sklad léků využívající IoT senzory a chytré technologie
Ilustrační obrázek

Jak IoT pomůže zlepšit výrobní procesy farmaceutického průmyslu

Dodržování adekvátních podmínek během výrobního procesu pomůže samozřejmě IoT a další chytré technologie. Podmínkou pro jejich rozšíření je zejména rozvoj IoT sítě a také rozšíření RFID senzorů. Využitelné jsou ve všech výše zmíněných typech provozů.

Sledovací senzory mohou v reálném čase přenášet informace v rámci distribučního řetězce, aniž by bylo nutné scanování čárových kódů. K přenosu stačí pouze internet a chytré senzory.

Zejména okamžitý přenos informací představuje důležitý prvek v rámci celého výrobního řetězce. Farmaceutický průmysl totiž pracuje s nesmírně citlivým materiálem, u kterého je dodržování standardů zcela nezbytné. Pro zajištění bezpečnosti koncového spotřebitele zde není prostor pro jakoukoliv chybu.

Chytré technologie zajistí za pomoci dat možnost vyrábět jednotlivé šarže léčiv dle platných standardů bez kvalitativních odchylek. Zároveň takto mohou farmaceutické společnosti efektivně nastavit své vnitřní procesy. Bude možné tedy odfiltrovat veškeré jevy, které by způsobily zpomalení nebo zpoždění ve výrobě nebo distribuci. To má pozitivní ekonomický dopad pro samotnou společnost.

Navíc se tím výrobce léčiv brání poddimenzování stavu, kdy hrozí výpadek dodávky léku. To může ohrozit samotné pacienty. Další problém je i nadměrná produkce, která naopak vede k vyšším nárokům na skladování.

IoT a logistika léčiv

Chytré technologie mohou sledovat čas expedování zásilky ze skladu a zároveň dobu jejího doručení na požadované místo. Mezi těmito dvěma cílovými body lze v kterékoli chvíli zachytit aktuální polohu v reálném čase a sbírat statistiky.

V případě, že se očekává zpoždění oproti původně plánovanému času, mohou na to moderní technologie hned upozornit. Během distribuce lze tímto způsobem monitorovat teplotu a její případné odchylky. Podobně se sleduje také optimální vlhkost. A je možné ihned detekovat také jakékoli změny stavu.

IoT také dovoluje optimalizovat využití technického zázemí a lidské síly (např. řidiče a jeho vozidla) tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám. To vede jednak ke zkrácení času potřebného pro distribuci, ale také ke snížení nákladovosti. Data pomáhají optimalizovat procesy, ať už je služba nebo produkt jakýkoliv.

RIFD senzory umožňují monitorovat zboží a snižují riziko ztráty zásilky. V případě, že ke ztrátě dojde, slouží senzory k efektivnímu dohledání příčiny. V některých případech je příčinou napříkladi krádež. Technologie řeknou, kdy kontakt se zásilkou ztratil a kde se vyskytovala naposledy.

Jakákoli léčiva po sobě navíc zanechají zřetelnou „digitální stopu“, kterou lze kdykoliv dohledat. Efektivně se tak lze bránit i padělání léků, a to v konečném důsledku přináší ekonomické výhody.

V čem přispěje IoT v rámci skladování léčiv

Dále umožňují mít pod kontrolou skladování. Skladovací proces je pro farmaceutický průmysl absolutně klíčový. Chytré technologie významnou měrou pomohou zpřesnit, zrychlit a celkově zefektivnit vydávání léků.

Případné chyby jsou v reálném čase odhaleny a tím rychleji mohou být také napraveny. Například údaje o teplotě se hned nahrají do cloudu. Záznam je okamžitě k dispozici a může být ihned vyhodnocen. Při kolísání teplot lze okamžitě generovat výstrahu, čímž se předchází znehodnocování léčiv.

Monitoring lze samozřejmě provádět vzdáleně. Ovládání celého systému je pak možné jednoduše například prostřednictvím smartphonu či jiného zařízení. Vedoucí skladu může s těmito daty následně pracovat a data vizualizovat. To pomůže s pravidelným reportingem vedení.

Využitelné jsou takto získané výstupy rovněž při inventurách nebo při zpracování rychlých přehledů. V budoucnu by se tak implementace IoT měla stát hlavním cílem všech článků farmaceutického řetězce.

Jaký dopad budou mít chytré technologie na farmaceutický průmysl v budoucnu

S využitím IoT dochází především k velmi prudké transformaci celého odvětví. Ke zlepšení přitom mohou moderní technologie přispět na všech úrovních – od klinických studií, přes zpřístupnění léku a jejich uvedení na trh až po sledování pacientů.

Chytré technologie zároveň dovolí farmaceutickému průmyslu pružně reagovat na měnící se dynamiku trhu. Ostatně podobně je pro řízení dodavatelského řetězce využívá již celá řada průmyslových odvětví.

Do budoucna se implementaci těchto inovací farmaceutické společnosti zcela jistě nevyhnou, chtějí-li zůstat konkurenceschopné, ziskové a důvěryhodné.

Jak daleko je implementace IoT v tuzemsku

V České republice se na využití tohoto typu technologií ve farmaceutickém průmyslu, zejména pak v oblasti skladování léků, zaměřuje například společnost bluematic a.s.

V rámci svého působení nabízí End-to-End řešení, zajištění dodávky potřebných technologií, instalaci, řešení servisu a případné reklamace. Součástí služeb jsou také konzultace a poradenství.

Společnost bluematic a.s. se kromě toho věnuje rovněž vlastnímu vývoji, výrobě a prodeji senzorů pro IoT síť  LoRaWAN.

Jak postupovat při implementaci?

Vše začíná poptávkou. Napište nám a pomůžeme vám najít správné dodavatelé a hlavně řešení, které vám bude šité na míru.

Napište si o radu nebo nezávaznou nabídku

Články na podobné téma
IoT pomáhá chránit ovzduší díky senzorové síti

IoT pomáhá chránit ovzduší díky senzorové síti

Problémy se znečištěním ovzduší mají jak města ta hlavně kvůli husté dopravě tak vesnice, které v zimě trpí následky spalování uhlí a pevného odpadu. Díky internetu věcí je možné kdekoliv…
2023-11-26
Jak IoT usnadní i péči o děti

Jak IoT usnadní i péči o děti

Výchova dětí, a péče o ty nejmenší především, může být pro rodiče stresující. Jak může v tomto období pomoct internet věcí? Už teď si mohou rodiče pořídit některá zařízení, díky kterým…
2023-09-26
Skladování léčiv - optimální podmínky ohlídá internet věcí

Skladování léčiv - optimální podmínky ohlídá internet věcí

Vakcína proti covidu je jedním z nejaktuálnějších témat dneška. Díky tomu se dostal do povědomí širší veřejnosti fakt, že skladování vakcín a léčiv obecně není triviální disciplína. Podmínky, ze…
2021-07-09